Vol 8 (2018)

Articles

pages 4-5 views

ISSLEDOVANIE FORMIROVANIYa PONYaTIYa ZDOROVOGO OBRAZA ZhIZNI U OBUChAYuShchIKhSYa NAChAL'NOY ShKOLY

Ledeneva V.N., Sokolova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):6-7
pages 6-7 views

ANALIZ DANNYKh ANKETIROVANIYa STUDENTOV VGMU IM. N.N.BURDENKO PO IKh OSVEDOMLENNOSTI O VICh-INFEKTsII

Naraeva N.Y., Startseva S.V., Zemskova V.A., Zheludkova A.D.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):8-9
pages 8-9 views

IZUChENIE KhRONOBIOTIPOV OBUChAYuShchIKhSYa S TsEL'Yu ULUChShENIYa KAChESTVA OBRAZOVATEL'NOGO PROTsESSA V VYSShIKh UChEBNYKh ZAVEDENIYaKh

Popov M.V., Sokolova V.V., Kolesnikov A.V., Fertikova T.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):10-10
pages 10-10 views

MONITORING SOVREMENNOGO SOSTOYaNIYa UROVNYa VITAMINIZATsII ShKOL'NIKOV

Sokolovskaya M.A., Sokolova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):11-11
pages 11-11 views

SRAVNITEL'NYY ANALIZ OSVEDOMLENNOSTI STUDENTOV RAZNYKh UChEBNYKh ZAVEDENIY OB ANTIBIOTIKAKh I ANTIBIOTIKOREZISTENTNOSTI

Startseva S.V., Naraeva N.Y., Zemskova V.A., Shekhmatova A.E., Vorokh A.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):12-13
pages 12-13 views

ANALIZ OSVEDOMLENNOSTI STUDENTOV VGMU IM. N.N. BURDENKO O PROFILAKTIKE INFEKTsIONNYKh ZABOLEVANIY - VAKTsINY I VAKTsINATsIYa

Startseva S.V., Naraeva N.Y., Zemskova V.A., Dotsenko S.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):14-15
pages 14-15 views

ANALIZ OSVEDOMLENNOSTI STUDENTOV VGMU IM. N.N. BURDENKO O ROLI STOMATOLOGIChESKOY PATOLOGII V FORMIROVANII ZDOROV'Ya MOLODEZhI

Startseva S.V., Naraeva N.Y., Zemskova V.A., Khayrulina M.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):16-16
pages 16-16 views

EKOLOGO-REGIONAL'NYE ASPEKTY PRIRODNOGO VODOPOL'ZOVANIYa VORONEZhSKOY OBLASTI

Alekhin I.O., Yablonovskaya A.A., Vasil'eva M.V., Libina I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):17-18
pages 17-18 views

SOTOVAYa SVYaZ' I ZDOROV'E DETEY

Bublikova A.A., Chernykh N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):19-19
pages 19-19 views

KOMPLEKSNAYa OTsENKA ZAGRYaZNENIYa ATMOSFERNOGO VOZDUKhA KRUPNOGO PROMYShLENNOGO TsENTRA

Dorokhin S.A., Vasil'eva M.V., Dorokhina A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):20-21
pages 20-21 views

STRUKTURA ZABOLEVAEMOSTI NASELENIYa ASSOTsIIROVANNAYa S VODNYM FAKTOROM

Dorokhin S.A., Bakutina Y.Y., Vasil'eva M.V., Melikhova E.P., Skrebneva A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):22-22
pages 22-22 views

PERSPEKTIVY RAZVITIYa ZELENOGO FONDA V USLOVIYaKh GORODSKOY SREDY

Dorokhin S.A., Magerramova S.T., Vasil'eva M.V., Dorokhina A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):23-23
pages 23-23 views

OSOBENNOSTI FORMIROVANIYa KAChESTVA POVERKhNOSTNYKh VOD RAYONA KOVDORSKOGO MESTOROZhDENIYa (KOL'SKIY POLUOSTROV)

Zaborovskaya E.A., Belozerov D.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):24-25
pages 24-25 views

EKOLOGIChESKAYa GIDROKhIMIYa MARGANTsA V POVERKhNOSTNYKh VODAKh KOVDORSKOGO RAYONA

Korinevskaya E.S., Starodubtsev V.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):26-26
pages 26-26 views

ANALIZ ZABOLEVAEMOSTI BEShENSTVOM SREDI ZhIVOTNYKh V G. VORONEZhA I VORONEZhSKOY OBLASTI ZA PERIOD S 2013G. PO 2017G

Manannikova P.V., Zaguzova A.A., Samodurova N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):27-28
pages 27-28 views

EKOLOGO-GIGIENIChESKAYa OTsENKA KAChESTVA PIT'EVOY VODY G. VORONEZhA

Nagikh T.V., Prozhorina T.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):29-29
pages 29-29 views

ZAGRYaZNENIYa PRIRODNOY SREDY PRI PROVEDENII POISKOVO-RAZVEDOChNYKh RABOT DLYa OTsENKI ALMAZANOSTNOSTI TERRITORII VO VREMYa EKSPLUATATsII MESTOROZhDENIYa

Rozhdestvenskiy A.A., Il'yash V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):30-30
pages 30-30 views

DINAMIKA ZABOLEVAEMOSTI ANEMIYaMI NASELENIYa VORONEZhSKOY OBLASTI V SRAVNENII S ROSSIYSKOY FEDERATsIEY

Savina A.N., Mamchik N.P., Samodurova N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):31-32
pages 31-32 views

DINAMIKA SMERTNOSTI NASELENIYa OT ONKOLOGIChESKIKh ZABOLEVANIY NA TERRITORII VORONEZhSKOY OBLASTI I ROSSIYSKOY FEDERATsII

Tokareva S.I., Mamchik N.P., Samodurova N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):33-34
pages 33-34 views

VZGLYaD STUDENTOV NA ANTIBIOTIKOREZISTENTNOST' NA SOVREMENNOM ETAPE

Shekhmatova A.E., Vorokh A.E., Startseva S.V., Naraeva N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):35-36
pages 35-36 views

RASTITEL'NYE ISTOChNIKI DLYa PROIZVODSTVA PRODUKTOV PITANIYa FUNKTsIONAL'NOGO NAZNAChENIYa

Antipova L.V., Mishchenko A.A., Osipova N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):37-38
pages 37-38 views

TIPOLOGIYa NARUShENIY PIShchEVOGO POVEDENIYa U LITs S NORMAL'NOY I IZBYTOChNOY MASSOY TELA

Dzen' N.V., Gabbasova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):39-40
pages 39-40 views

GENDERNYE RAZLIChIYa V VOPROSAKh PITANIYa STUDENTOV-MEDIKOV

Korchagina S.A., Kolcheva -., Rogachev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):41-42
pages 41-42 views

GIGIENIChESKAYa KhARAKTERISTIKA KAChESTVA PITANIYa STUDENTOV MEDITsINSKOGO VUZA

Naydyuk V.D., Libina I.I., Vasil'eva M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):43-44
pages 43-44 views

PERSPEKTIVA VOVLEChENIYa V PROIZVODSTVENNYY TsIKL PROIZVODSTVA PIShchEVYKh PRODUKTOV KOLLAGENSODERZhAShchIKh RESURSOV

Piskova M.A., Storublevtsev S.A., Antipova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):45-45
pages 45-45 views

ISSLEDOVANIE ANTIOKSIDANTNOY AKTIVNOSTI PROBIOTIChESKOY MIKROFLORY

Popov E.S., Razinkova T.A., Pisareva M.V., Rodionova N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):46-46
pages 46-46 views

PERSPEKTIVY PRIMENENIYa SEMYaN LYuTsERNY V PROIZVODSTVE PIShchEVOY PRODUKTsII FUNKTsIONAL'NOGO NAZNAChENIYa

Rodionova N.S., Alekseeva T.V., Popov E.S., Kalgina Y.O.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):47-47
pages 47-47 views

OSOBENNOSTI PITANIYa SOVREMENNYKh ShKOL'NIKOV

Sokolovskaya M.A., Sokolova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):48-49
pages 48-49 views

OTsENKA DINAMIKI SODERZhANIYa ZhELEZA V PODZEMNYKh VODAKh NEOGENChETVERTIChNOGO VODONOSNOGO KOMPLEKSA GRYaZINSKOGO RAYONA LIPETsKOY OBLASTI V PERIOD S 2013G. PO 2014G

Garifinova Y.A., Kosinova I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):50-51
pages 50-51 views

EKOLOGIChESKIE ASPEKTY VLIYaNIYa AES NA OKRUZhAYuShchUYu SREDU I ZDOROV'E ChELOVEKA

Eliseeva D.M., Kulinchenko A.M., Pashkov A.N., Shchetinkina N.A., Velichko L.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):52-52
pages 52-52 views

GENDERNYE OSOBENNOSTI PROYaVLENIYa TREVOZhNOSTI U PODROSTKOV I PUTI EE KORREKTsII V USLOVIYaKh ShKOL'NOGO OBRAZOVANIYa

Kosykh Y.F., Sokolova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):53-54
pages 53-54 views

GENETIChESKIE OSOBENNOSTI I EKOLOGIChESKAYa OTsENKA OSNOVNYKh VODONOSNYKh GORIZONTOV LIPETsKOY OBLASTI

Lyapin R.A., Kosinova I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):55-56
pages 55-56 views

OTsENKA SOTsIAL'NO-PSIKhOLOGIChESKOY USTOYChIVOSTI V KhODE UChEBNO- VOSPITATEL'NOY RABOTY

Strekalina D.V., Samodurova N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;8(3):57-58
pages 57-58 views

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies