Vol 7, No S1 (2018)

Articles
MIKROFLORA GNOYNYKh OChAGOV I PRIMENENIE ANTIBAKTERIAL'NYKh PREPARATOV PRI GNOYNO-NEKROTIChESKIKh OSLOZhNENIYaKh DIABETIChESKOY STOPY
Avdeeva E.Y., Dovnar I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):4-4
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI LEChENIYa PORAZhENIY PROKSIMAL'NYKh SEGMENTOV BRAKhIOTsEFAL'NYKh ARTERIY
Avdeeva E.Y., Gaydukevich V.I., Vasilevskiy V.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):5-5
views
PDF
(Rus)
PERSONALIZIROVANNYY KONTROL' UROVNYa UL'TRAFIOLETOVOGO OBLUChENIYa I USTROYSTVO DLYa EGO OSUShchESTVLENIYa
Andreeva E.A., Ostroushko A.P., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):5-6
views
PDF
(Rus)
KONTAKTNAYa ATRAVMATIChESKAYa METALLOTERAPIYa V KOMPLEKSNOM LEChENII GNOYNYKh RAN
Andreeva E.A., Gromova E.O., Zvyagin V.G., Ostroushko A.P., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):6-7
views
PDF
(Rus)
METOD REGISTRATsII I ANALIZA IZLUChENIYa AUTOFLUORESTsENTsII BIOLOGIChESKIKh TKANEY
Aliev G.A., Andreev A.A., Shul'gin V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):7-7
views
PDF
(Rus)
OTsENKA EFFEKTIVNOSTI AUTOTRANSPLANTATsII NERVOV PREDPLECh'Ya U BOL'NYKh SAKhARNYM DIABETOM 2 TIPA
Aseev A.A., Shishunov D.V., Chernykh A.V., Sudakov D.V., Yakusheva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):8-8
views
PDF
(Rus)
KhIRURGIChESKIY PODKhOD K LEChENIYu BOL'NYKh SO «SVEZhIMI» POVREZhDENIYaMI MAGISTRAL'NYKh ZhELChNYKh PROTOKOV
Askarov P.A., Rakhmanov K.E., Davlatov S.S., Alieva S.Z., Suyarova Z.S., Kurbaniyazov Z.B.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):9-9
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE NADEZhNOSTI ISPOL'ZOVANIYa NOVOGO VOLNOOBRAZNOGO POSLABLYaYuShchEGO RAZREZA PEREDNEY STENKI APONEVROTIChESKOGO VLAGALIShchA PRYaMOY MYShTsY ZhIVOTA V EKSPERIMENTE IN VIVO
Aksel'rod M.M., Chernykh A.V., Zakurdaev E.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):9-10
views
PDF
(Rus)
REZUL'TATY RANDOMIZIROVANNOGO KLINIChESKOGO ISSLEDOVANIYa NOVOGO VOLNOOBRAZNOGO POSLABLYaYuShchEGO RAZREZA PEREDNEY STENKI APONEVROTIChESKOGO VLAGALIShchA PRYaMOY MYShTsY ZhIVOTA PRI PROTEZIRUYuShchEY GERNIOPLASTIKE «SUBLAY» PO POVODU SREDINNYKh POSLEOPERATsIONNYKh GRYZh
Aksel'rod M.M., Chernykh A.V., Zakurdaev E.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):10-11
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNAYa DIAGNOSTIKA I LEChENIE ZAKRYTYKh TRAVM GIDRONEFROTIChESKOY POChKI
Allazov S.A., Abdullazhanov M.M., Gafarov R.R., Khamroev B.O.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):11-12
views
PDF
(Rus)
DEYaTEL'NOST' MEDIKO-SOTsIAL'NOGO-PROEKTA «ONKO STOP»
Arzhanykh A.V., Moshurov R.I., Red'kin A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):12-13
views
PDF
(Rus)
NIZKODIFERENTsIROVANNAYa ADENOKARTsINOMA ZhELUDKA: IMMUNOFENOTIPIChESKAYa I MOLEKULYaRNAYa DIAGNOSTIKA
Boldyreva D.V., Pastukhova D.A., Mel'chenko D.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):13-14
views
PDF
(Rus)
NOVYY PODKhOD V LEChENII OSTEOMIELITA DISTAL'NYKh FALANG PAL'TsEV KISTI I STOPY S PRIMENENIEM REKONSTRUKTIVNO-PLASTIChESKOY KhIRURGII
Borisenko K.N., Pavlyuchenko S.V., Zhdanov A.I., Khodorkovskiy -.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):14-15
views
PDF
(Rus)
PATOLOGIYa NEREDUTsIROVANNOGO ZhELTOChNOGO PROTOKA U DETEY
Balanyuk M.A., Simvolokova Y.N., Neyno N.D., Baranov D.A., Ptitsyn V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):15-15
views
PDF
(Rus)
PERSONALIZIROVANNYY PODKhOD K MESTNOMU LEChENIYu BOL'NYKh S OZhOGAMI, S UChETOM PROTONNOGO POKAZATELYa
Berdnikova Y.O., Lakatosh K.O., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):16-16
views
PDF
(Rus)
NOVYY VZGLYaD NA ETIOLOGIYu, PATOGENEZ I KLINIChESKUYu KARTINU OSTROGO APPENDITsITA
Bugakova A.O., Malyukov N.A., Gulova N.V., Maksen I.V., Sagova M.S., Voroshilov V.G., Maleev Y.V., Avilov G.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):16-17
views
PDF
(Rus)
RAZRABOTKA ALGORITMA OTsENKI KAChESTVA VNEKLETOChNYKh MATRIKSOV
Gulova N.V., Volkov A.V., Sundeev A.S., Neverov A.V., Gladysheva E.V., Maleev Y.V., Shevtsov A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):17-18
views
PDF
(Rus)
ANATOMIYa PARAShchITOVIDNYKh ZhELEZ V KhIRURGIChESKOY PRAKTIKE
Gulova N.V., Gladysheva E.V., Neverov A.V., Malyukov N.A., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Shevtsov A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):18-19
views
PDF
(Rus)
PREPARAT «TIZOL'» V KhIRURGIChESKOM LEChENII EKSPERIMENTAL'NOGO OSTEOMIELITA
Gulova N.V., Glukhov A.A., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):19-20
views
PDF
(Rus)
REZUL'TATY I TAKTIKA VEDENIYa BOL'NYKh KAL'KULEZNYM KhOLETsISTITOM STARShE 80 LET
Dergunov D.V., Markovskaya V.V., Stoyanov G.A., Kaminskaya Y.P., Rucheykin N.Y., Tseymakh E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):20-21
views
PDF
(Rus)
PREDVARITEL'NYE REZUL'TATY ANALIZA SOSTOYaNIYa ZDOROV'Ya UChAShchIKhSYa
Danilova T.Y., Kovalenko N.S., Petrova T.N., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):21-21
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI LEChENIYa PATsIENTOV POZhILOGO I STARChESKOGO VOZRASTA S OSTRYMI KhIRURGIChESKIMI ZABOLEVANIYaMI TOLSToy KIShki V RANNEM POSLEOPERATsIONNOM PERIODE
Deshina E.G., Vysotskaya A.T., Shlykov O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):21-22
views
PDF
(Rus)
ANALIZ REZUL'TATOV OPERATIVNOGO LEChENIYa BOL'NYKh S DESTRUKTIVNYMI FORMAMI OSTROGO PANKREATITA
Dmitrienko M.V., Volobuev M.V., Dukhanina O.A., Biryukova Y.I., Luchankina A.V., Vysotskaya A.T., Barannikov S.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):22-23
views
PDF
(Rus)
OTsENKA OTDALENNYKh REZUL'TATOV LEChENIYa PATsIENTOV S TROMBOZOM GLUBOKIKh VEN NIZhNIKh KONEChNOSTEY
Derkach V.I., Sivkova A.V., Ivanov A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):23-24
views
PDF
(Rus)
REZUL'TATY EKSPERIMENTAL'NOGO IZUChENIYa NATYaZhENIYa ShVOV PRI UShIVANII DIASTAZA PRYaMYKh MYShTs ZhIVOTA DO I POSLE VYPOLNENIYa RAZLIChNYKh POSLABLYaYuShchIKh RAZREZOV APONEVROTIChESKIKh STRUKTUR PEREDNEY BRYuShNOY STENKI
Zaytseva A.M., Barbashova L.A., Chernykh A.V., Zakurdaev E.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):24-25
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI PRIMENENIYa LAPAROSKOPII V DIAGNOSTIKE I LEChENII INVAGINATsII U DETEY
Zubkova -., Baranov D.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):25-25
views
PDF
(Rus)
SOLITARNYY METASTAZ RAKA MOLOChNOY ZhELEZY V PODZhELUDOChNUYu ZhELEZU: KLINIChESKIY SLUChAY I OBZOR LITERATURY
Zikiryakhodzhaev A.D., Volchenko N.N., Usov F.N., Belyakov M.M., Starkova M.V., Sidorenko V.S., Bagdasarova D.V., Dzhabrailova D.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):25-26
views
PDF
(Rus)
POSTGASTROREZEKTsIONNYY ANASTOMOZIT
Illarionova I.N., Katanov E.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):26-27
views
PDF
(Rus)
LEChENIE I DIAGNOSTIKA KIST YaIChNIKOV U DEVOChEK
Kabelka A.A., Magomedova A.G., Zhereblyuk N.Y., Vecherkin V.A., Ptitsyn V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):27-27
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NAYa KhARAKTERISTIKA PARENKhIMY PEChENI DO I POSLE PORTOEMBOLIZATsII
Kalenkovich A.V., Pastukhova D.A., Raksha A.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):27-28
views
PDF
(Rus)
METOD KISLOTOOPOSREDOVANNOY STIMULYaTsII REPARATIVNYKh PROTsESSOV V MYaGKIKh TKANYaKh
Karapit'yan A.R., Chuyan A.O., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):28-29
views
PDF
(Rus)
ChASTOTA I KhARAKTER OSLOZhNENIY U BOL'NYKh TUBERKULEZOM KhIRURGIChESKOGO PROFILYa
Konoreva O.A., Lushnikova A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):29-30
views
PDF
(Rus)
DINAMIKA LABORATORNYKh POKAZATELEY PRI INTRAOPERATsIONNOM VVEDENII TsIANOKOBALAMINA V KhODE ChASTIChNOY GEPATEKTOMII V EKSPERIMENTE
Kiseleva E.A., Boriskin N.V., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):30-31
views
PDF
(Rus)
LEKARSTVENNYE PREPARATY, ISPOL'ZUEMYE DLYa MINIMIZATsII POBOChNYKh DEYSTVIY PRI KhIMIOTERAPII
Kitsenko A.I., Syrbu A.I., Borisov V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):31-32
views
PDF
(Rus)
LEChENIE EKSPERIMENTAL'NOGO OSTEOMIELITA S PRIMENENIEM KhLORIDA RUBIDIYa
Lazareva A.V., Sakovich N.V., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):32-33
views
PDF
(Rus)
INTEGRAL'NAYa OTsENKA SOSTOYaNIYa BOL'NYKh S RASPROSTRANENNYM PERITONITOM
Laptieva A.Y., Andreeva E.A., Gromova E.O., Zvyagin V.G., Nikishina T.G., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):33-33
views
PDF
(Rus)
PROGNOSTIChESKIE FAKTORY METASTATIChESKOGO RAKA MOLOChNOY ZhELEZY NA PRIMERE BOL'NYKh VOKOD
Magomedova A.G., Magomedrasulova A.A., Kabelka A.A., Zvyagin V.G., Popov S.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):33-34
views
PDF
(Rus)
KORRIGIRUYuShchIY LIPOFILING U BOL'NYKh RAKOM MOLOChNOY ZhELEZY POSLE KOMBINIROVANNOGO I KOMPLEKSNOGO LEChENIYa. OPYT MNIOI IM. P.A. GERTsENA
Masri A.A., Zikiryakhodzhaev A.D., Sukhot'ko A.S., Ratushnaya V.V., Evtyagina N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):34-35
views
PDF
(Rus)
OTsENKA EFFEKTIVNOSTI ENDOSKOPIChESKOGO LEChENIYa BOL'NYKh GERB, OSLOZhNENNYKh PEPTIChESKOY STRIKTUROY PIShchEVODA
Melkumyan R.A., Bulynin V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):35-35
views
PDF
(Rus)
ROL' ELASTOGRAFIChESKOGO I UL'TRAZVUKOVOGO ISSLEDOVANIYa V DIAGNOSTIKE DIFFUZNYKh ZABOLEVANIY PEChENI
Murashko A.N., Skuratov A.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):35-36
views
PDF
(Rus)
EKSPERIMENTAL'NOE OBOSNOVANIE BEZOPASTNOSTI ISPOL'ZOVANIYa POSLABLYaYuShchIKh RAZREZOV APONEVROTIChESKIKh STRUKTUR PEREDNEY BRYuShNOY STENKI PRI GERNIOPLASTIKE PO POVODU GRYZh RAZLIChNOY LOKALIZATsII
Osipova A.D., Novruzova L.M., Chernykh A.V., Zakurdaev E.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):36-37
views
PDF
(Rus)
SOSTOYaNIE ONKOLOGIChESKOY POMOShchI PRI RAKE YaIChNIKOV I PUTI EE SOVERShENSTVOVANIYa V RESPUBLIKE SEVERNAYa OSETIYa-ALANIYa ZA 1992-2016 GG
Petriashvili I.R., Khutiev T.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):37-37
views
PDF
(Rus)
ANALIZ EFFEKTIVNOSTI ENDOSKOPIChESKIKh OPERATIVNYKh VMEShATEL'STV NA LOBNYKh PAZUKhAKh (OBZOR LITERATURY)
Polyukhov E.V., Nerovnyy A.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):37-38
views
PDF
(Rus)
DIAGNOSTIKA RANENIYa SERDTsA
Rucheykin N.Y., Diveeva V.I., Mikhaylov A.S., Dergunov D.V., Tseymakh E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):38-39
views
PDF
(Rus)
MESTO BRAKhITERAPII V LEChENII RAKA NIZhNEY GUBY I SLIZISTOY POLOSTI RTA
Rybalova M.V., Shirakovna M.M., Manukovskaya O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):39-40
views
PDF
(Rus)
OKAZANIE EKSTRENNOY MEDITsINSKOY POMOShchI PRI ZAKRYTYKh POVREZhDENIYaKh POChEK
Salikhov D.B., Khurramov B.M., Gafarov R.R., Shodmonova Z.R.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):40-41
views
PDF
(Rus)
NOVYE DANNYE PO ETIOLOGII, PATOGENEZU, KLINIKE I LEChENIYu PATsIENTOV S SINDROMOM MELLORI-VEYSSA
Sagova M.S., Malyukov N.A., Gulova N.V., Voroshilov V.G., Bugakova A.O., Trubnikov V.V., Maleev Y.V., Cherednikov E.F., Litovkina T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):41-42
views
PDF
(Rus)
MALOINVAZIVNYE TEKhNOLOGII V LEChENII OBSTRUKTIVNYKh UROPATIY U DETEY
Simvolokova Y.N., Balanyuk M.A., Ptitsyn V.A., Shestakov A.A., Vecherkin V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):42-43
views
PDF
(Rus)
DIAGNOSTIKA STOROZhEVOGO LIMFATIChESKOGO UZLA S ISPOL'ZOVANIEM RADIOIZOTOPNOGO KOLLOIDA. OShIBKI I VOZMOZhNOSTI
Starkova M.V., Zikiryakhodzhaev A.D., Grushina T.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):43-43
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI PRIMENENIYa MAGNITNO-REZONANSNOY TOMOGRAFII V STADIROVANII RAKA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY POSLE TRANSREKTAL'NOY BIOPSII
Strizhankov I.M., Bachuk V.A., Otochkin V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):43-44
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ INFORMATIVNOSTI UZI S KONTRASTNYM USILENIEM I MRT S DINAMIChESKIM KONTRASTIROVANIEM V DIAGNOSTIKE RAKA MOLOChNOY ZhELEZY
Strizhakov G.A., Strizhakova E.M., Popov S.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):44-45
views
PDF
(Rus)
NEOBKhODIMOST' VYPOLNENIYa PROFILAKTIChESKOY MASTEKTOMII U BOL'NYKh S GENETIChESKI OBUSLOVLENNYM RAKOM MOLOChNOY ZhELEZY
Tregubova A.V., Sukhot'ko A.S., Masri A.A., Zikiryakhodzhaev A.D.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):45-45
views
PDF
(Rus)
OTsENKA ZNAChIMOSTI INDEKSA PROLIFERATsII KI67 DLYa PROGNOZIROVANIYa ZLOKAChESTVENNOSTI TEChENIYa I RISKOV RETsIDIVA GASTROINTESTINAL'NYKh STROMAL'NYKh OPUKhOLEY, VYPOLNENNAYa S PRIMENENIEM SISTEMY TMA
Fomicheva L.V., Petrov S.V., Khalikov D.D.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):45-46
views
PDF
(Rus)
EFFEKTIVNOST' ENDOSONOGRAFII V DIAGNOSTIKE OPUKhOLEY BILIOPANKREATODUODENAL'NOY ZONY
Filiptsov A.V., Poddubnyy V.V., Trofimov A.V., Parkhisenko Y.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):46-47
views
PDF
(Rus)
ROSSIYSKIY KhIRURG-ONKOLOG, OBShchESTVENNYY DEYaTEL', AKADEMIK NIKOLAY NIKOLAEVICh BLOKhIN
Khutornoy N.V., Zvyagin V.G., Magomedova A.G., Andreev A.A., Ostroushko A.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):47-48
views
PDF
(Rus)
VARIANTY PROFILAKTIKI POSLEOPERATsIONNYKh OSLOZhNENIY SO STORONY SERDEChNO-SOSUDISTOY SISTEMY POSLE OPERATsIY PO POVODU ANEVRIZMY BRYuShNOY AORTY (OBZOR LITERATURY)
Khutornoy N.V., Ivanov A.A., Laptieva A.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):48-49
views
PDF
(Rus)
KAChESTVO ZhIZNI BOL'NYKh RAKOM ZhELUDKA POSLE GASTREKTOMII SO SPLENEKTOMIEY
Shcherbakova I.G., Byalik A.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):49-50
views
PDF
(Rus)
A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE SURGERY OF LIVER ECHINOCOCCOSIS
Rakhmanov K.E., Shamsiev A.M.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):50-51
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE GBO NA LECheNIE BOL'NYKh S POSTINFARKTNYM KARDIOSKLEROZOM, OSLOZhNENNYM KhRONIChESKOY SERDEChNOY NEDOSTATOChNOST'Yu
Avetisyan A.A., Tauchelova A.G., Kokaeva I.O., Astakhova Z.T.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):52-52
views
PDF
(Rus)
PRIChINY RAZVITIYa LOKAL'NOGO TUBERKULEZA U DETEY
Adzhablaeva D.N., Khodzhaeva S.A., Kulieva G.B.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):52-53
views
PDF
(Rus)
KAChESTVO ZhIZNI DETEY, ROZhDENNYKh OT VICh-INFITsIROVANNYKh MATEREY
Adzhablaeva D.N., Saidova M.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):53-53
views
PDF
(Rus)
KORIFEY TERAPII - AKADEMIK LEPORSKIY N.I
Antsiferova E.Y., Popovskaya D.P., Chernykh T.M., Babenko N.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):53-54
views
PDF
(Rus)
OTsENKA KAChESTVA ZhIZNI PATsIENTOV S KhRONIChESKOY OBSTRUKTIVNOY BOLEZN'Yu LEGKIKh NA FONE PRIMENENIYa KOMPLEKSNOY LEChEBNO-PROFILAKTIChESKOY PROGRAMMY
Aslanyan Y.A., Pertseva M.V., Pertsev A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):54-55
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNYY METOD V DOSTIZhENII KONTROLYa NAD BRONKhIAL'NOY ASTMOY
Aslanyan Y.A., Pertseva M.V., Pertsev A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):55-56
views
PDF
(Rus)
NIKOLAY MIKhAYLOVICh ITsENKO - VYDAYuShchIYSYa UChENYY KhKh VEKA
Ayubova L.R., Marks S.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):56-57
views
PDF
(Rus)
KhARAKTERISTIKA I ANALIZ OSOBENNOSTEY PROFESSIONAL'NOY DEFORMATsII U SPETsIALISTOV PERVIChNOGO ZVENA ZDRAVOOKhRANENIYa I STUDENTOV MEDITsINSKOGO VUZA
Bezzubtseva E.N., Dobrynina I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):57-58
views
PDF
(Rus)
ARTERIAL'NAYa GIPERTENZIYa U BOL'NOGO S ERITROTsITOZOM: OPISANIE KLINIChESKOGO SLUChAYa
Viktorova M.K., Lyshova O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):58-59
views
PDF
(Rus)
NOZOKOMIAL'NYE PNEVMONII: ROL' RANNEY DIAGNOSTIKI V SNIZhENII PROTsENTA LETAL'NOSTI
Volkova A.S., Koldaeva M.S., Lavrova A.M., Vasil'eva Y.A., Pastukhova D.A., Raksha A.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):59-60
views
PDF
(Rus)
POVYShENIE EFFEKTIVNOSTI OTBORA BOL'NYKh DLYa PLANOVOY KORONAROANGIOGRAFII S POMOShch'Yu NEINVAZIVNYKh METODOV DIAGNOSTIKI
Voronina A.Y., Gorbachev A.D., Chernykh T.M., Babenko N.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):60-61
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI SOTsIAL'NO-PSIKhOLOGIChESKOY ADAPTATsII U BOL'NYKh NESPETsIFIChESKIM YaZVENNYM KOLITOM
Gal' O.I., Chernykh T.M., Fursova E.A., Kochetkova I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):61-62
views
PDF
(Rus)
RASPROSTRANENNOST' NEKOTORYKh MODIFITsIRUEMYKh FAKTOROV RISKA RAZVITIYa SERDEChNO-SOSUDISTYKh ZABOLEVANIY I GENETIChESKIE ASPEKTY FARMAKOTERAPII ARTERIAL'NOY GIPERTENZII U STUDENTOV VORONEZhSKOY OBLASTI
Golubeva C.A., Zvyagin V.G., Mukhortova M.S., Alimkhanova Z.Z., Budnevskiy A.V., Batishcheva G.A., Tokmachev R.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):62-63
views
PDF
(Rus)
RAZVITIE ATRIOVENTRIKULYaRNOY BLOKADY U BOL'NOGO S IDIOPATIChESKIM ANKILOZIRUYuShchIM SPONDILOARTRITOM
Drobysheva D.V., Lyshova O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):63-64
views
PDF
(Rus)
VYYaVLENIE OSVEDOMLENNOSTI PATsIENTOV OB OSTEOPOROZE
Endovitskaya E.N., Zolotareva M.A., Tolstykh E.M.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):64-65
views
PDF
(Rus)
ROL' VGMU IM. N.N. BURDENKO V RAZVITII REVMATOLOGII V VORONEZhSKOY OBLASTI
Krasavin V.V., Ukolova E.A., Chernykh T.M.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):65-66
views
PDF
(Rus)
REZUL'TATY VNEDRENIYa ADAPTIROVANNYKh KLINIChESKIKh PROTOKOLOV VOZ PO NEINFEKTsIONNYM ZABOLEVANIYaM V USLOVIYaKh MNOGOPROFIL'NOY POLIKLINIKI
Lapasov S.K., Khakimova L.R., Samieva G.U., Lapasova Z.K., Khaydarova D.S., Khusinova S.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):66-67
views
PDF
(Rus)
OTRITsATEL'NYE SOTsIAL'NYE FAKTORY I IKh VLIYaNIE NA VOZNIKNOVENIE TUBERKULEZA U DETEY
Mamatova N.T., Khodzhaeva S.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):67-67
views
PDF
(Rus)
VYYaVLENIE TUBERKULEZA LEGKIKh U BOL'NYKh S PSIKhIChESKIMI RASSTROYSTVAMI
Mamatova N.T., Khodzhaeva S.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):68-68
views
PDF
(Rus)
RASChET INDEKSOV KOMORBIDNOSTI PRI SAKhARNOM DIABETE 2 TIPA KAK OSLOZhNENIE METABOLIChESKOGO SINDROMA
Melikhova S.P., Zuykova A.A., Shevtsova V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):68-69
views
PDF
(Rus)
OTsENKA SOSTOYaNIYa GEMODINAMIKI U BOL'NYKh ARTERIAL'NOY GIPERTONIEY I SAKhARNYM DIABETOM 2 TIPA
Mikhaylova S.E., Strakhova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):69-70
views
PDF
(Rus)
ChASTOTA VSTREChAEMOSTI NARUShENIY RITMA PO REZUL'TATAM DISPANSERIZATsII V AMBULATORNYKh USLOVIYaKh
Musaeva M.M., Karpukhina E.P., Malyukov D.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):70-71
views
PDF
(Rus)
KhRONIChESKAYa SERDEChNAYa NEDOSTATOChNOST' V SOChETANII S ANEMIChESKIM SINDROMOM: KLINIChESKIE I PSIKhOSOMATIChESKIE OSOBENNOSTI
Myachina D.S., Zuykova A.A., Dobrynina I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):71-72
views
PDF
(Rus)
ANTIBAKTERIAL'NAYa TERAPIYa V LEChENII SINDROMA DIABETIChESKOY STOPY
Naumova I.N., Volynkina A.P., Ryabchunova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):72-72
views
PDF
(Rus)
O VLIYaNII TREVOGI I DEPRESSII NA SROKI GOSPITALIZATsII BOL'NYKh S RAZLIChNYMI FORMAMI IBS
Oleynikova O.A., Reznikova E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):72-73
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ DINAMIKI OKISLITEL'NOGO STRESSA PRI PREKhODYaShchIKh NARUShENIYaKh MOZGOVOGO KROVOOBRAShchENIYa I IShEMIChESKOM INSUL'TE
Raskina E.A., Lutskiy M.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):73-74
views
PDF
(Rus)
KAChESTVO ZhIZNI BOL'NYKh INFIL'TRATIVNYM TUBERKULEZOM LEGKIKh
Saidova M.A., Adzhablaeva D.N., Khodzhaeva S.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):74-74
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI TEChENIYa TUBERKULEZA LEGKIKh U BOL'NYKh S IShEMIChESKOY BOLEZN'Yu SERDTsA
Saidova M.A., Kuliev K.U.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):74-75
views
PDF
(Rus)
BRONKhOOBSTRUKTIVNYY SINDROM PRI TUBERKULEZE LEGKIKh
Saidova M.A., Khodzhaeva S.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):75-75
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI I VYRAZhENNOST' KOGNITIVNYKh RASSTROYSTV U BOL'NYKh IShEMIChESKOY BOLEZN'Yu SERDTsA I V SOChETANII S KOMORBIDNOY PATOLOGIEY
Simion A.Y., Raskina E.A., Fomina N.I., Chernykh T.M., Babenko N.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):75-76
views
PDF
(Rus)
NOVYE PODKhODY V OTsENKE FUNKTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa KARDIORESPIRATORNOY SISTEMY STUDENTOV-MEDIKOV
Taibov M.M., Voronin N.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):76-77
views
PDF
(Rus)
PRIMENENIE PUL'SOKSIMETRA DLYa VYYaVLENIYa NARUShENIY SATURATsII KROVI U BOL'NYKh S KhSN
Taibov M.M., Voronin N.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):77-78
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI GIPERVENTILYaTsIONNOGO SINDROMA U BOL'NYKh S KhRONIChESKOY SERDEChNOY NEDOSTATOChNOST'Yu
Taibov M.M., Voronin N.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):78-78
views
PDF
(Rus)
ODYShKA I TOLERANTNOST' K FIZIChESKIM NAGRUZKAM U BOL'NYKh S OSTRYM KORONARNYM SINDROMOM
Taibov M.M., Voronin N.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):78-79
views
PDF
(Rus)
PRAVIL'NOE PITANIE - ZALOG ZDOROV'Ya. ANALIZ REZUL'TATOV ANKETIROVANIYa REZhIMA PITANIYa U STUDENChESKOY MOLODEZhI
Taibov M.M., Baranova K.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):79-80
views
PDF
(Rus)
GIPERTROFIChESKAYa KARDIOMIOPATIYa S OBSTRUKTsIEY VYNOSYaShchEGO TRAKTA LEVOGO ZhELUDOChKA I VROZhDENNAYa ANOMALIYa RAZVITIYa KORONARNYKh ARTERIY: OPISANIE KLINIChESKOGO SLUChAYa
Terent'ev P.S., Lyshova O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):80-80
views
PDF
(Rus)
OBUChENIE ZDOROVOMU OBRAZU ZhIZNI PATsIENTOV S FAKTORAMI RISKA RAZVITIYa SERDEChNO-SOSUDISTOY PATOLOGII V PERVIChNOM ZVENE ZDRAVOOKhRANENIYa
Khakimova L.R., Lapasov S.K., Mardanova M.E., Khalilova N.M., Khusinova S.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):80-81
views
PDF
(Rus)
PORAZhENIE KOZhI U BOL'NYKh SISTEMNOY KRASNOY VOLChANKOY, PROZhIVAYuShchIKh V REZKO KONTINENTAL'NYKh KLIMATIChESKIKh USLOVIYaKh
Khamraeva N.A., Toirov E.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):81-82
views
PDF
(Rus)
REZUL'TATY LEKARSTVENNOY ChUVSTVITEL'NOSTI MIKOBAKTERIY TUBERKULEZA U BOL'NYKh S TUBERKULEZOM LEGKIKh
Khodzhaeva S.A., Kulieva G.B.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):82-83
views
PDF
(Rus)
SEMEYNAYa GIPERKhOLESTERINEMIYa TIPA IIA: OPISANIE KLINIChESKOGO SLUChAYa
Khoroshevskaya I.V., Lyshova O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):83-84
views
PDF
(Rus)
OPTIMIZATsIYa OTsENKI KAChESTVA ZhIZNI ONKOLOGIChESKIKh BOL'NYKh V PERVIChNOM ZVENE ZDRAVOOKhRANENIYa
Chuyan A.O., Romanova M.M., Ostroushko N.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):84-85
views
PDF
(Rus)
KLINIChESKIE PROYaVLENIYa RASSTROYSTV AFFEKTIVNOY SFERY I KAChESTVO ZhIZNI BOL'NYKh S KOMORBIDNOY SOMATIChESKOY PATOLOGIEY V AMBULATORNOY PRAKTIKE
Shlykova E.A., Romanova M.M.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):85-85
views
PDF
(Rus)
PRIMENENIE VNUTRIVENNOGO IMMUNOGLOBULINA V TERAPII YuVENIL'NOGO DERMATOMIOZITA
Atachuk T.A., Kondrat'eva I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):86-87
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI OTsENKI MORFOFUNKTsIONAL'NOY ZRELOSTI U NEDONOShENNYKh NOVOROZhDENNYKh
Balanyuk M.A., Simvolokova Y.N., Korotaeva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):87-87
views
PDF
(Rus)
VAKTsINOPROFILAKTIKA NA SOVREMENNOM ETAPE
Vikol O.A., Isaeva S.K., Kuznetsova V.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):87-88
views
PDF
(Rus)
TRUDNOSTI DIAGNOSTIKI ATIPIChNOGO GEMOLITIKO-UREMIChESKOGO SINDROMA NA PRIMERE OPISANIYa KLINIChESKIKh SLUChAEV
Voevodina N.V., Kulakova E.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):88-89
views
PDF
(Rus)
NEYROPSIKhOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI VOSPRIYaTIYa VREMENI U DETEY MLADShEGO ShKOL'NOGO I DOShKOL'NOGO VOZRASTA S RAZNYM PROFILEM LATERAL'NOY ORGANIZATsII
Zapesotskaya S.Y., Ryumshin M.A., Zabayrachnaya D.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):89-90
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE ZABOLEVANIY ZhELUDOChNO-KIShEChNOGO TRAKTA NA KAChESTVO ZhIZNI DETEY
Ivannikova I.D., Balakireva E.A., Safronova K.V., Ledneva V.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):90-91
views
PDF
(Rus)
KLINIChESKIY SLUChAY PERVIChNOGO OSTROGO INFEKTsIONNOGO ENDOKARDITA MITRAL'NOGO KLAPANA U PODROSTKA
Kondrykinskaya E.E., Lesovoy V.V., Kondrat'eva I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):91-92
views
PDF
(Rus)
NATsIONAL'NYE REKOMENDATsII PO PITANIYu ZDOROVYKh DETEY RANNEGO VOZRASTA I REALII ZhIZNI
Korobitsyna A.A., Shumov A.V., Makarova V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):92-93
views
PDF
(Rus)
INGALYaTsIONNOE PRIMENENIE BEKLOMETAZONA V PROFILAKTIKE RETsIDIVOV OBSTRUKTIVNOGO BRONKhITA U DETEY
Lim M.V., Tambriazov M.F., Shavazi N.M.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):93-93
views
PDF
(Rus)
OTsENKA NUTRITIVNOGO STATUSA U DETEY S MUKOVISTsIDOZOM
Logvinenko K.O., Stepanova M.E., Stel'makh A.V., Ledneva V.S., Moshurova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):93-94
views
PDF
(Rus)
OTsENKA FIZIChESKOGO RAZVITIYa I VSKARMLIVANIYa DETEY PERVOGO GODA ZhIZNI
Meteleva K.K., Chertok E.D.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):94-95
views
PDF
(Rus)
NEINVAZIVNOE OPREDELENIE PARAMETROV GEMODINAMIKI U NOVOROZhDENNYKh DETEY V OTDELENII REANIMATsII I INTENSIVNOY TERAPII
Nikulina A.R., Oshanova L.S., Boronina I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):95-96
views
PDF
(Rus)
DISPANSERNOE NABLYuDENIE DETEY S BRONKhIAL'NOY ASTMOY V USLOVIYaKh POLIKLINIKI
Pavlov A.N., Chertok E.D.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):96-97
views
PDF
(Rus)
NEONATAL'NYY SKRINING ZhIZNEUGROZhAYuShchIKh SOSTOYaNIY U NOVOROZhDENNYKh
Polukhina A.N., Korotaeva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):97-97
views
PDF
(Rus)
OTsENKA NERVNO-PSIKhIChESKOGO RAZVITIYa DETEY V DLITEL'NOM KATAMNEZE
Sevost'yanova E.I., Balakireva A.I., Mikhaylov G.A., Strokatova A.A., Balakireva E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):98-98
views
PDF
(Rus)
GEMATOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI BOL'NYKh S BRONKhIAL'NOY ASTMOY
Sundeev A.S., Shul'ga M.A., Khachikyan N.S., Sukhareva E.A., Panina O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):98-99
views
PDF
(Rus)
KLINIKO-LABORATORNYE POKAZATELI INTERSTITsIAL'NOY PATOLOGII POChEK U DETEY V STRUKTURE DISMETABOLIChESKIKh NEFROPATIY
Turaeva N.Y., Yuldashev B.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):99-100
views
PDF
(Rus)
ISPOL'ZOVANIE KOMP'YuTERNOY TOMOGRAFII V IZUChENII SUSTAVOV
Chernykh A.D., Krivtsova I.O.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):100-101
views
PDF
(Rus)
RASPROSTRANENNOST' FAKTOROV RISKA SERDEChNO - SOSUDISTYKh ZABOLEVANIY U STUDENTOV
Shelyakina P.A., Margaryan A.R., Sergeeva V.S., Trifanova A.A., Fomina N.I., Lednev S.A., Panina O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):101-102
views
PDF
(Rus)
KOMPLEKSNOE PRIMENENIE KORSETA ShENO I LEChEBNOY GIMNASTIKI V LEChENII SKOLIOZA U DETEY I PODROSTKOV
Chumakova A.M., Nekorkina O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):102-102
views
PDF
(Rus)
DINAMIKA OChEN' RANNIKh PREZhDEVREMENNYKh RODOV V TYuMENSKOY OBLASTI
Abukerimova A.K., Starkova D.S., Fomina I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):103-103
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI ANAMNEZA, TEChENIYa BEREMENNOSTI I RODOV PRI MALOVODII
Vetrova A.V., Nedoseykina M.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):103-104
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI ANAMNEZA, TEChENIYa BEREMENNOSTI I RODORAZREShENIYa ZhENShchIN S ISTINNYM PRIRAShchENIEM PLATsENTY
Vlasova K.S., Fomina I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):104-104
views
PDF
(Rus)
SOSTOYaNIE OVARIAL'NOGO REZERVA U PATsIENTOK POSLE KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa ENDOMETRIOZA YaIChNIKOV
Volotskaya N.I., Rumyantseva Z.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):104-105
views
PDF
(Rus)
ISPOL'ZOVANIE PERFUZIONNOY DETsELLYuLYaRIZATsII IONNYM DETERGENTOM DLYa POLUChENIYa VNEKLETOChNOGO MATRIKSA MATKI
Gulova N.V., Neverov A.V., Putilin S.G., Raskina E.A., Volkov A.V., Sundeev A.S., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Shevtsov A.N., Pul'ver A.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):106-106
views
PDF
(Rus)
PROFILAKTIKA SINDROMA DYKhATEL'NYKh RASSTROYSTV NOVOROZhDENNOGO: EShchE RAZ PODTVERZhDENNAYa EFFEKTIVNOST'
Kokorina V.S., Lalaeva L.R., Fomina I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):106-107
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI KLINIChESKOY KARTINY I DIAGNOSTIKI POROKOV ZhENSKOY POLOVOY SISTEMY (PO DANNYM BUZ VO VGKBSMP№10)
Kolomytseva M.S., Khoroshikh N.V., Brigadirova V.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):107-108
views
PDF
(Rus)
REZUL'TAT ISPOL'ZOVANIYa TVT-PETLI PRI PROLAPSE TAZOVYKh ORGANOV, OSLOZhNENNOM NEDERZhANIEM MOChI
Koloteva E.V., Charkina O.V., Shilina A.V., Bel'skikh O.L.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):109-109
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI MORFOLOGII VLAGALIShchNOY ZhIDKOSTI, VYYaVLYaEMOY METODOM ShATOKhINOY S.N. I ShABALINA V.N
Kornev D.O., Panina K.S., Kornilova T.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):109-110
views
PDF
(Rus)
RANNYaYa DIAGNOSTIKA POROKOV TsENTRAL'NOY NERVNOY SISTEMY PLODA (PO DANNYM BUZ VO VGKBSMP№10)
Kuchina A.I., Khoroshikh N.V., Pletneva E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):110-110
views
PDF
(Rus)
EFFEKTIVNOST' ZANYaTIY V ShKOLE MOLODOY MATERI DLYa MOTIVATsII GRUDNOGO VSKARMLIVANIYa
Leshcheva M.Y., Goncharova A.Y., Lednev S.A., Moshurova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):111-111
views
PDF
(Rus)
ANALIZ MIGRENI MENSTRUAL'NOGO TsIKLA U STUDENTOK MEDITsINSKOGO VUZA
Lokinskaya L.S., Korzh E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):111-113
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNYE PODKhODY K DIAGNOSTIKE I RODORAZREShENIYu PATsIENTOK S VRASTANIEM PLATsENTY
Litvinenko O.V., Korotkikh I.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):113-113
views
PDF
(Rus)
MORFOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI STROENIYa LEYOMIOMY MATKI U ZhENShchIN REPRODUKTIVNOGO VOZRASTA POSLE MIOMEKTOMII I EMBOLIZATsII MATOChNYKh ARTERIY
Murtazaalieva G.Y., Pastukhova D.A., Kasanova M.N., Sotnikova T.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):114-114
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI PERIODA ADAPTATsII U NOVOROZhDENNYKh V ZAVISIMOSTI OT STEPENI BAKTERIAL'NOGO RISKA MATEREY
Nachernaya V.V., Khatuntsev A.V., Dikanov I.B.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):114-115
views
PDF
(Rus)
K VOPROSU OB OSOBENNOSTYaKh DANNYKh PSIKhOLOGIChESKOGO PROFILYa U BEREMENNYKh S NARUShENIEM PIShchEVOGO POVEDENIYa
Rusinova A.K., Kulikova L.E., Samoday V.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):115-116
views
PDF
(Rus)
LEChENIE ZABOLEVANIY ShEYKI MATKI
Sosnovik M.V., Sukhanova E.V., Bel'skikh O.L.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):116-117
views
PDF
(Rus)
PERVYE RODY POSLE 35 LET: ANAMNEZ, TEChENIE BEREMENNOSTI I RODORAZREShENIE
Farrakhova K.L., Fomina I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):117-118
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE MATOChNOGO KROVOTOKA U BEREMENNYKh GRUPPY RISKA PO RAZVITIYu PREEKLAMPSII
Khabibullina D.A., Ganeeva A.V., Gabidullina R.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):119-119
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ RAZLIChNYKh KhIRURGIChESKIKh METODOV LEChENIYa ODONTOGENNYKh RADIKULYaRNYKh ZUBOSODERZhAShchIKh KIST
Abdrashitova A.B., Yusupova A.T.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):119-120
views
PDF
(Rus)
KLINIChESKIY SLUChAY: KhIRURGIChESKOE LEChENIE FIBROZNOY DISPLAZII NIZhNEChELYuSTNOY KOSTI
Abdrashitova A.B., Yusupova A.T.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):120-121
views
PDF
(Rus)
IMMUNOLOGIChESKIE FAKTORY RISKA RAZVITIYa VOSPALITEL'NO-DESTRUKTIVNOGO PROTsESSA V ChELYuSTNYKh KOSTYaKh
Abdullaev M.D., Akhmerova R.I., Matchin A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):121-121
views
PDF
(Rus)
MODIFIKATsIYa MATRIChNOY SISTEMY DLYa SOZDANIYa APROKSIMAL'NOGO KONTAKTA ZhEVATEL'NYKh ZUBOV
Aslamova M.V., Bukhtoyarov A.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):121-122
views
PDF
(Rus)
OTsENKA STEPENI RASTVORIMOSTI MATERIALOV DLYa PLOMBIROVANIYa KORNEVYKh KANALOV
Aslanyan M.A., Altynbaeva A.P., Khokhlova K.M., Trufanova Y.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):122-123
views
PDF
(Rus)
PRIMENENIE VYSOKOTEKUChEY GUTTAPERChI (GUTTAFLOW) DLYa PLOMBIROVANIYa KORNEVYKh KANALOV
Bykovskikh S.Y., Bukhtoyarov A.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):123-124
views
PDF
(Rus)
LINGVODINAMOMETRIYa U PATsIENTOV S ANKILOGLOSSIEY
Vdovenko N.V., Buryak E.V., Zolotareva E.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):124-124
views
PDF
(Rus)
ANALIZ ISPOL'ZOVANIYa MODIFITsIROVANNOGO TRANSPALATINAL'NOGO BYuGELYa
Veretennikova Y.V., Mozhaev A.A., Tatarintsev M.M.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):124-125
views
PDF
(Rus)
ZAVISIMOST' PROTEOLITIChESKOY AKTIVNOSTI GIPOKhLORITA NATRIYa OT TEMPERATURY PRIMENENIYa
Gavrish A.V., Bukhtoyarov A.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):125-126
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NAYa EFFEKTIVNOST' APPLIKATsIONNYKh PREPARATOV NA STOMATOLOGIChESKOM PRIEME
Kalinnikova E.A., Shiryak T.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):126-126
views
PDF
(Rus)
KOMBINIROVANNOE LEChENIE INFANTIL'NYKh GEMANGIOM ChELYuSTNO-LITsEVOY OBLASTI U DETEY S ISPOL'ZOVANIEM PROPRANOLOLA
Kolmakov V.V., Kharitonov D.Y., Garshina M.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):126-127
views
PDF
(Rus)
INNOVATsIONNAYa TEKhNOLOGIYa MEZhFAZNOY ZhIDKOSTNOY 3D PEChATI
Makhonin V.R., Krivtsova I.O.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):127-128
views
PDF
(Rus)
POVYShENIE EFFEKTIVNOSTI PROFILAKTIKI NAChAL'NOGO KARIESA ZUBOV
Moiseeva N.S., Kunin A.A., Israilova E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):128-129
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NAYa OTsENKA EFFEKTIVNOSTI PRIMENENIYa LEChEBNO-PROFILAKTIChESKIKh SREDSTV V PROFILAKTIKE ZABOLEVANIY PARODONTA
Moiseeva N.S., Kharitonov D.Y., Teslinova G.M.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):129-130
views
PDF
(Rus)
OBOSNOVANIE PRIMENENIYa yODOSODERZhAShchEY PASTY «BELAIOD» V KOMPLEKSNOM LEChENII ZABOLEVANIY PARODONTA
Moiseeva N.S., Kharitonov D.Y., Plisko I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):130-131
views
PDF
(Rus)
VOZMOZhNOSTI UL'TRASONOGRAFII V DIAGNOSTIKE PATOLOGII VISOChNO-NIZhNEChELYuSTNOGO SUSTAVA
Ponomareva V.D., Bespechal'nykh D.A., Leshcheva E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):131-132
views
PDF
(Rus)
OPYT VOSSTANOVLENIYa ANATOMIChESKOGO POLOZhENIYa SUSTAVNOY GOLOVKI PRI MNOGOOSKOL'ChATYKh PERELOMAKh VETVI NIZhNEY ChELYuSTI
Pushkina V.V., Kharitonov D.Y., Dmitriev V.V., Stepanov I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):132-133
views
PDF
(Rus)
SRAVNENIE AL'TERNATIVNYKh METODOV PREPARIROVANIYa MOLOChNYKh ZUBOV IN VITRO
Solov'ev A.V., Litovkin V.I., Vashchenko A.A., Viryutina A.O., Solov'eva A.L., Kubyshkina K.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):133-134
views
PDF
(Rus)
OTsENKA EFFEKTIVNOSTI IRRIGATsII KORNEVYKh KANALOV PRI RAZLIChNYKh METODAKh AKTIVATsII ANTISEPTIKOV
Statkevich V.E., Bukhtoyarov A.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):134-134
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE MIKROBIOTsENOZA POLOSTI RTA U PATsIENTOV GASTROENTEROLOGIChESKOGO PROFILYa S ORTOPEDIChESKIMI KONSTRUKTsIYaMI
Khimin N.P., Dukhovskaya A.A., Tsarev V.N., Dukhovskaya N.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):135-135
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NAYa MORFOMETRIChESKAYa OTsENKA VLIYaNIYa LAZERNOGO IZLUChENIYa NA REGENERATsIYu TKANEY PARODONTA V EKSPERIMENTE
Chunikhin N.A., Syrnikova N.V., Bazikyan E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):135-136
views
PDF
(Rus)
PRIMENENIE AVTOMATIZIROVANNYKh KOMP'YuTERNYKh SISTEM DLYa ANESTEZII V PRAKTIKE VRAChA-STOMATOLOGA
Shcherbinin A.S., Kharitonov D.Y., Moiseeva N.S., Tsyplakova V.G., Khegay Y.D.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):137-138
views
PDF
(Rus)
KAChESTVO ZhIZNI U BOL'NYKh S IKhTIOZOM
Belyakova A.V., Vasil'eva V.P., Novikova L.A., Bakhmet'eva T.M.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):138-139
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOST' VYYaVLENIYa TUBERKULEZA U BOL'NYKh POZhILOGO I STARChESKOGO VOZRASTA
Bogdanov V.K., Yurganova I.N., Lushnikova A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):139-140
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI STRUKTURY GOSPITALIZIROVANNYKh PATsIENTOV S VIRUSNYM GEPATITOM S
Grabovets V.P., Krasavtsev E.L.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):140-140
views
PDF
(Rus)
EPIDEMIChESKIE I KLINIKO-LABORATORNYE OSOBENNOSTI GRIPPA U DETEY
Grebennikova Y.V., Afanas'eva A.A., Kalashnikova E.G., Pastarnak Y.V., Kotlova V.B.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):140-141
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI TEChENIYa ShIGELLEZA U DETEY V SOVREMENNYKh USLOVIYaKh
Grin V.A., Ostroushko M.N., Sertakov I.A., Shakhova V.A., Podshibyakina O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):141-142
views
PDF
(Rus)
EFFEKTIVNOST' PREPARATA «REMAKSOL» V LEChENII BOL'NYKh TUBERKULEZOM, V SOChETANII S KhRONIChESKIM GEPATITOM S
Dorofeeva S.O., Fil' G.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):142-143
views
PDF
(Rus)
GENDERNYE OSOBENNOSTI U VPERVYE VYYaVLENNYKh BOL'NYKh TUBERKULEZOM V GORODE VORONEZhE V 2016 GODU
Kolupaeva E.I., Kovrigina D.V., Khoroshilova N.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):143-144
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE VZAIMOSVYaZI RISKOV RAZVITIYa DISBIOZA, IMMUNODEFITsITA I ALLERGII U STUDENTOV VGMU METODOM DOLABORATORNOY DIAGNOSTIKI (ANKETIROVANIE)
Korchagina S.A., Korchagin V.V., Kalashnikova P.M., Novosel'tseva T.D., Kalashnikova A.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):144-145
views
PDF
(Rus)
K VOPROSU O ChASTOTE KARDIAL'NYKh OSLOZhNENIY PRI INFEKTsIONNOM MONONUKLEOZE
Kulikova L.E., Starodubtseva O.I., Yurchenko M.A., Pegusov S.M., Salomakhin G.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):145-145
views
PDF
(Rus)
DIZAYN I SINTEZ MINIMAL'NOGO GENOMA. MIKOPLAZMA «SINTIYa»
Kutsuradis A.F., Nasanovich T.A., Kalashnikova P.M., Kalashnikova A.P., Novosel'tseva T.D.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):146-146
views
PDF
(Rus)
NESOVMESTIMOST' PO ANTIGENU - KELL KAK ODNA IZ GLAVNYKh PRIChIN RAZVITIYa GEMOLITIChESKOY BOLEZNI NOVOROZhDENNYKh
Lagutina S.N., Chizhkov P.A., Kalashnikova A.P., Novosel'tseva T.D., Gavrilov S.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):147-147
views
PDF
(Rus)
KLINIChESKIE OSOBENNOSTI BOKOVIRUSNOY, METAPNEVMOVIRUSNOY, KORONAVIRUSNOY INFEKTsIY U DETEY
Lerner M.S., Kokoreva S.P., Razuvaev O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):147-148
views
PDF
(Rus)
KLINIKO-MORFOLOGIChESKIE ASPEKTY KOMORBIDNOY PATOLOGII - RAKA LEGKOGO I TUBERKULEZA (OBZOR LITERATURY)
Manukyan M.S., Khutornoy N.V., Sarychev A.A., Nikolaev V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):148-149
views
PDF
(Rus)
KLINIKO-LABORATORNAYa KhARAKTERISTIKA KOKLYuShA U NEPRIVITYKh DETEY
Mezentseva E.A., Nitseplyaev V.Y., Makarova A.V., Ilunina L.M.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):150-150
views
PDF
(Rus)
KhARAKTERISTIKA MALYaRII V VORONEZhSKOY OBLASTI ZA 2009-2017 G.G
Podchevarova A.A., Tselikovskiy A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):150-151
views
PDF
(Rus)
TUGOUKhOST', KAK SLEDSTVIE TUBERKULEZNOY INFEKTsII: PATOGENEZ, KLINIKA I DIAGNOSTIKA (OBZOR LITERATURY)
Polyukhov E.V., Nikolaev V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):151-152
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE IMMUNOTROPNYKh EFFEKTOV PRODUKTOV TRADITsIONNOY KITAYSKOY MEDITsINY NA OSNOVE PYL'TsY SOSNY MASSON
Popov M.V., Gavrilov S.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):153-153
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNOE PREDSTAVLENIE MEDIKO-SOTsIAL'NOY PROBLEMY TERAPII GRIPPA I ORVI
Pudovkina A.N., Goryachkina O.S., Chernyshova L.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):153-154
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI KLINIChESKOGO TEChENIYa ENTEROVIRUSNOY INFEKTsII NA TERRITORII VORONEZhSKOY OBLASTI
Raskina E.A., Repina D.A., Ryumina A.A., Loseva S.P., Bakin S.I., Besedin D.I., Pegusov S.M., Salomakhin G.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):154-155
views
PDF
(Rus)
MIKST-INFEKTsIYa VIRUSNYKh GEPATITOV S FEKAL'NO-ORAL'NYM MEKhANIZMOM PEREDAChI
Renzhina T.V., Cheremukhina D.V., Zavrazhnykh Y.S., Bondarenko A.L.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):155-156
views
PDF
(Rus)
O BRYuShNOM TIFE V VORONEZhSKOY OBLASTI
Rusinova A.K., Polyukhov E.V., Pshenichnaya S.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):156-157
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI TEChENIYa BRUTsELLEZA V VORONEZhSKOY OBLASTI ZA PERIOD 2009-2017 G.G
Skogoreva N.V., Urazov S.Y., Pritulina Y.G., Skogoreva A.M.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):157-158
views
PDF
(Rus)
OBZOR VAKTsINOPROFILAKTIKI KAK ODNOGO IZ METODOV BOR'BY S INFEKTsIONNOY PATOLOGIEY V PEDIATRII NA PRIMERE PNEVMOKOKKOVOY INFEKTsII
Khar'kovskaya E.I., Startseva S.V., Naraeva N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):158-159
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOST' VYYaVLENIYa BOL'NYKh TUBERKULEZOM S NALIChIEM SOPUTSTVUYuShchEY PATOLOGII
Chapurina Y.V., Lushnikova A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):159-160
views
PDF
(Rus)
KORRELYaTsIYa MEZhDU ZABOLEVAEMOST'Yu ORVI I UDOVLETVORENNOST'Yu SVOIM VESOM U STUDENTOV V ZAVISIMOSTI OT PRODOLZhITEL'NOSTI RABOTY ZA KOMP'YuTEROM PO REZUL'TATAM IKh ANKETIROVANIYa
Yurchenko M.A., Kulikova L.E., Starodubtseva O.I., Salomakhin G.G., Pegusov S.M.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):160-161
views
PDF
(Rus)
ALGORITMIZATsIYa ISSLEDOVANIYa TIPOVOY ANATOMII ChELOVEKA NA PRIMERE VYBORA ANTROPOMETRIChESKOY TOChKI I RAZMEROV
Batishcheva E.A., Gulova N.V., Malyukov N.A., Sokolov G.V., Nigmatzyanova T.A., Maksen I.V., Maleev Y.V., Fomin N.F., Chernykh A.V., Akhmedov A.K.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):162-162
views
PDF
(Rus)
ALGORITMIZATsIYa ISSLEDOVANIYa TIPOVOY ANATOMII ChELOVEKA NA PRIMERE VYBORA ANTROPOMETRIChESKOY TOChKI I RAZMEROV
Batishcheva E.A., Gulova N.V., Malyukov N.A., Sokolov G.V., Nigmatzyanova T.A., Maksen I.V., Maleev Y.V., Fomin N.F., Chernykh A.V., Akhmedov A.K.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):162-164
views
PDF
(Rus)
MEKhANIZMY PERELOMOV DLINNYKh TRUBChATYKh KOSTEY NA RAZLIChNYKh SEGMENTARNYKh UROVNYaKh PRI PADENII S VYSOTY
Bezhkineva A.R., Karpova P.A., Adil'khanova V.O., Kurinnaya E.A., Bakhmet'ev V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):164-165
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE PEREKISNYKh SOEDINENIY NA MORFOLOGIYu EMALI ZUBA
Belenov I.S., Alekseeva N.T.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):165-166
views
PDF
(Rus)
ZAVISIMOST' KLINIKI I MORFOLOGII PRI BOLEZNI KRONA
Vetrova A.V., Shapovalov Y.Y., Shalyga I.F.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):166-166
views
PDF
(Rus)
KLINIChESKOE ZNAChENIE RETROShchITOVIDNYKh OTROSTKOV (RShchO)
Voroshilov V.G., Gulova N.V., Malyukov N.A., Neverov A.V., Bugakova A.O., Dakhova E.A., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Shevtsov A.N., Golovanov D.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):167-167
views
PDF
(Rus)
MORFOLOGIChESKIE KRITERII PROGNOZA KLINIChESKOGO TEChENIYa MELANOMY KOZhI
Gubareva A.Y., Filin A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):167-168
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI VARIANTNOY ANATOMII POChEChNYKh ARTERIY S POZITsIY MR-TOMOGRAFII
Diordiev A.V., Korobov A.V., Popov A.Y., Yakusheva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):168-169
views
PDF
(Rus)
IZGOTOVLENIE KORROZIONNYKh PREPARATOV NA OSNOVE BYSTRO ZATVERDEVAYuShchEY PLASTMASSY
Zolotukhin V.O., Bessonova V.V., Kozarezov S.A., Pisarev N.N., Soboleva M.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):169-170
views
PDF
(Rus)
VARIANTNAYa ANATOMIYa DOBAVOChNOY (TRET'EY) GOLOVKI M. BICEPSBRACHII
Kopylov A.S., Fedina M.S., Anokhina Z.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):170-171
views
PDF
(Rus)
EMBRIOLOGIChESKIY PODKhOD K ANATOMII PARAShchITOVIDNYKh ZhELEZ
Neverov A.V., Gulova N.V., Malyukov N.A., Gladysheva E.V., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Shevtsov A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):171-172
views
PDF
(Rus)
PRIKLADNYE ASPEKTY VARIANTNOY ANATOMII DUGOOBRAZNOY LINII APONEVROTIChESKOGO VLAGALIShchA PRYaMYKh MYShTs ZhIVOTA V REKONSTRUKTIVNOY KhIRURGII
Novruzova L.M., Osipova A.D., Chernykh A.V., Zakurdaev E.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):172-173
views
PDF
(Rus)
MORFOSTATISTIChESKIY ANALIZ SOSTOYaNIYa NADPOChEChNIKOV V OTDALENNYE SROKI POSLE VOZDEYSTVIYa OBEDNENNOGO URANA
Parkhomenko N.V., Vorontsova Z.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):173-173
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI KLETOChNOY INFIL'TRATsII SLIZISTOY OBOLOChKI ShEYKI MATKI PRI KhRONIChESKOM TsERVITsITE
Rudichenko A.O., Tel'nova I.A., Shabunina S.L., Bobrovskikh M.P., Bobrovskikh A.M.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):173-174
views
PDF
(Rus)
MORFOLOGIChESKIE IZMENENIYa SLIZISTOY OBOLOChKI TOShchEY KIShKI V USLOVIYaKh ELEKTROMAGNITNOGO IZLUChENIYa SVCh-DIAPAZONA
Rybyantseva E.V., Vorontsova Z.A., Zolotareva S.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):174-175
views
PDF
(Rus)
KOLOREKTAL'NYY RAK. MORFOLOGIYa I PROGNOZ
Sizov A.A., Filin A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):175-175
views
PDF
(Rus)
KLINIKO-EPIDEMIOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI RAKA ShEYKI MATKI V VORONEZhSKOY OBLASTI
Sertakov I.A., Goleva A.V., Korotkikh I.N., Filin A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):176-176
views
PDF
(Rus)
MORFOFUNKTsIONAL'NOE SOSTOYaNIE PODZhELUDOChNOY ZhELEZY POSLE ODNOKRATNOGO VOZDEYSTVIYa OBEDNENNOGO URANA
Khripushin N.A., Vorontsova Z.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):176-177
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI SUITsIDOV U PODROSTKOV V SOVREMENNOM MIRE
Borisenko K.O., Gayvoronskaya E.B.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):178-178
views
PDF
(Rus)
MRT-DISSOTsIATsII U PATsIENTOV S RASSEYaNNYM SKLEROZOM
Gayvoronskaya A.D., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):178-179
views
PDF
(Rus)
METOD OBShchEY GIPOTERMII PRI IShEMIChESKOM INSUL'TE
Gordeev I.Y., Suryakhin V.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):179-179
views
PDF
(Rus)
POSLEDSTVIYa PERENESENNYKh VOSPALITEL'NYKh ZABOLEVANIY NERVNOY SISTEMY U DETEY NA ETAPAKh VOSSTANOVLENIYa I REABILITATsII
Drogina N.S., Bykova V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):179-180
views
PDF
(Rus)
OTsENKA PSIKhIChESKOGO ZDOROV'Ya STUDENTOV VGMU im. N.N. BURDENKO I VGU S POMOShch'Yu GOTLADSKOY ShKALY DEPRESSII I OPROSNIKA «MOY TEMPERAMENT»
Edigaryan E.S., Korchagin V.V., Grechko T.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):180-181
views
PDF
(Rus)
OTsENKA POKAZATELEY ZhIZNESTOYKOSTI U STUDENTOV 5 KURSA VGMU IM. N.N.BURDENKO
Kalashnik G.A., Shtan'kov S.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):181-182
views
PDF
(Rus)
DISFUNKTsIYa ZhKT U PATsIENTOV S RASSEYaNNYM SKLEROZOM: ChTO ZA ETIM SKRYVAETSYa?
Karpova M.S., Kiselev D.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):182-182
views
PDF
(Rus)
EPIDEMIOLOGIChESKIE DANNYE O FAKTORAKh RISKA SERDEChNO-SOSUDISTYKh ZABOLEVANIY
Kornev D.O., Panina K.S., Mashin V.V., Belova L.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):182-183
views
PDF
(Rus)
PLAZMOFEREZ KAK METOD LEChENIYa OBOSTRENIY RASSEYaNNOGO SKLEROZA
Levshina V.I., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):183-184
views
PDF
(Rus)
STRUKTURA ZABOLEVAEMOSTI ShIZOFRENIEY PO G. VORONEZhU
Mytyga P.G., Mokhova E.S., Shtan'kov S.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):184-184
views
PDF
(Rus)
ANALIZ KLINIChESKOGO TEChENIYa RASSEYaNNOGO SKLEROZA U DETEY I PODROSTKOV V USLOVIYaKh KATAMNEZA
Popova O.N., Bykova V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):185-185
views
PDF
(Rus)
OBRATIMYE FORMY OSTRYKh NARUShENIY MOZGOVOGO KROVOOBRAShchENIYa: KLINIKO-NEYROVIZUALIZATsIONNYE SOPOSTAVLENIYa
Pudovkina M.A., Grevtseva T.V., Razuvaeva V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):185-186
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE PROYaVLENIY DEPRESSII, OSOBENNOSTEY LIChNOSTI I OPREDELENIE UROVNYa VNUTRENNEY AGRESSIVNOSTI U STUDENTOV VGMU IM. N.N. BURDENKO
Pyatova Y.G., Pal'chikov M.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):186-187
views
PDF
(Rus)
RASPROSTRANENNOST' TREVOGI I DEPRESSII SREDI STUDENTOV PERVOGO KURSA MEDITsINSKOGO VUZA
Romanova Y.M., Rogozina M.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):187-187
views
PDF
(Rus)
KLINIChESKIY SLUChAY ShIZOFRENII
Romanova M.M., Lebedeva T.V., Manukyan M.S., Petukhova S.O., Petrova A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):187-188
views
PDF
(Rus)
ANOZOGNOZIYa U BOL'NYKh V OSTROM PERIODE IShEMIChESKOGO INSUL'TA
Sattarova S.Z., Khamidullaeva M.M., Gaffarova P., Khakimova S.Z.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):188-189
views
PDF
(Rus)
PERINATAL'NYE GIPOKSIChESKIE PORAZhENIYa TsENTRAL'NOY NERVNOY SISTEMY U NOVOROZhDENNYKh
Skorbich O.O., Savinykh V.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):189-190
views
PDF
(Rus)
SINDROM LENNOKSA - GASTO U REBENKA S MOZAIChNYM VARIANTOM TRISOMII PO 18 KhROMOSOME (SINDROM EDVARDSA)
Tupikina O.V., Gerasimova M.A., Uvarova M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):190-191
views
PDF
(Rus)
RASPROSTRANENNOST' PSIKhOSOMATIChESKOY I TREVOZhNO-DEPRESSIVNOY SIMPTOMATIKI U PATsIENTOV S RASSEYaNNYM SKLEROZOM
Chernik T.A., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):191-192
views
PDF
(Rus)
KOMORBIDNOST' PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE
Chzhu M.B., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):192-193
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE PSIKhOFIZIOLOGIChESKIKh OSOBENNOSTEY BLIZNETsOV
Bakutina Y.Y., Zarubayko A.Y., Magerramova S.T., Semiletova V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):194-194
views
PDF
(Rus)
OPREDELENIE VEDUShchEGO KANALA VOSPRIYaTIYa U STUDENTOV 1 KURSA VGMU im N.N. BURDENKO
Gotskina A.Y., Dzhuganova V.O., Pashkov A.N., Myachina O.V., Velichko L.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):195-195
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE EMOTsIONAL'NOY EKSPRESSII ZRITEL'NOY INFORMATsII NA NEOSOZNAVAEMOE SMEShchENIE VNIMANIYa U ChELOVEKA
Davydova E.V., Bogdanova V.A., Astashchenko A.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):195-196
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI POKAZATELEY RABOTOSPOSOBNOSTI U STUDENTOV-PERVOKURSNIKOV
Dzhuganova V.O., Gotskina A.Y., Pashkov A.N., Myachina O.V., Velichko L.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):196-197
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ SIMPTOMOV, LABORATORNYKh DANNYKh GEMORRAGIChESKOGO I IShEMIChESKOGO INSUL'TOV I ShKALY NIHSS
Kartavykh I.A., Sokolov A.V., Grebennikova I.V., Tumanovskiy Y.M.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):197-198
views
PDF
(Rus)
VYYaVLYaEMOST' IZBYTOChNOY I VYRAZhENNOY SONLIVOSTI U STUDENTOV
Kondaurov N.S., Pashkov A.N., Lyshov V.F., Shchetinkina N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):198-199
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ ALLERGIChESKIKh PROYaVLENIY U STUDENTOV 2 I 3 KURSOV MEDITsINSKOGO UNIVERSITETA
Lagutina S.N., Chizhkov P.A., Lushchik M.V., Makeeva A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):199-200
views
PDF
(Rus)
REZUL'TATY VNEDRENIYa ADAPTIROVANNYKh KLINIChESKIKh PROTOKOLOV VOZ PO NEINFEKTsIONNYM ZABOLEVANIYaM V USLOVIYaKh MNOGOPROFIL'NOY POLIKLINIKI
Lapasov S.K., Khakimova L.R., Samieva G.U., Lapasova Z.K., Khaydarova D.S., Khusinova S.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):200-201
views
PDF
(Rus)
GIPERINSULINEMIYa: PRIChINY, SIMPTOMY, LEChENIE
Lebedeva E.S., Mironenko N.V., Lushchik M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):201-202
views
PDF
(Rus)
INDIVIDUAL'NYE OSOBENNOSTI ADAPTATsII STUDENTOV IZ RAZNYKh REGIONOV SNG K USLOVIYaM VYSOKOGOR'Ya
Maksut Z., Tukaev M., Salikhova E.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):202-203
views
PDF
(Rus)
LABORATORNYE POKAZATELI PERVIChNOGO I VTORIChNOGO PIELONEFRITA U DETEY
Merkulova V.O., Koneva Y.G., Lidokhova O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):203-204
views
PDF
(Rus)
VYYaVLENIE PROBLEM ShchITOVIDNOY ZhELEZY U STUDENTOV 3 KURSA VGMU IM. N.N. BURDENKO
Musaeva M.M., Zalina S.R., Grebennikova I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):204-204
views
PDF
(Rus)
ONKOPEDIATRIChESKAYa ZABOLEVAEMOST' VORONEZhSKOY OBLASTI
Sokolova A.N., Breus A.V., Yudina N.B., Grebennikova I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):204-205
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ PREDRASPOLOZhENNOSTI K PSIKhOSOMATIChESKIM ZABOLEVANIYaM STUDENTOV I ShKOL'NIKOV PO GENDERNOMU PRIZNAKU
Turaboeva N.K., Men'shikova S.S., Mokasheva E.N., Mokasheva E.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):205-206
views
PDF
(Rus)
VOZRASTNYE OSOBENNOSTI SPOSOBNOSTI RASPOZNAVAT' FORMU OB\"EKTA V RAMKAKh MODELI PSIKhIChESKOGO
Kharina D.V., Boldyreva V.A., Chernova K.G., Telkov M.A., Astashchenko A.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):206-206
views
PDF
(Rus)
EPIDEMIOLOGIChESKAYa SITUATsIYa PO TULYaREMII NA TERRITORII G. VORONEZhA I VORONEZhSKOY OBLASTI
Abdulaeva B.B., Kameneva O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):207-207
views
PDF
(Rus)
DEMOGRAFIChESKAYa SITUATsIYa VORONEZhSKOY OBLASTI
Arzhanykh Y.V., Cherenkov A.S., Pashkov A.N., Shchetinkina N.A., Velichko L.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):208-208
views
PDF
(Rus)
PERSPEKTIVY ULUChShENIYa DEMOGRAFIChESKOY SITUATsII V VORONEZhE I VORONEZhSKOY OBLASTI
Arzhanykh Y.V., Cherenkov A.S., Pashkov A.N., Shchetinkina N.A., Lyshov V.F.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):209-209
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NAYa OTsENKA STEPENI OPASNOSTI PRI VOZDEYSTVII NA NASELENIE IONIZIRUYuShchEGO I NEIONIZIRUYuShchEGO IZLUChENIY
Alekhin I.O., Yablonovskaya A.A., Chernykh N.Y., Vasil'eva M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):209-210
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE ADAPTATsIONNYKh RESURSOV ORGANIZMA STUDENTOV MEDITsINSKOGO VUZA
Alekhin I.O., Yablonovskaya A.A., Melikhova E.P., Vasil'eva M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):210-211
views
PDF
(Rus)
PRIChINNO-SLEDSTVENNYE SVYaZI SLOZhIVShIKhSYa OTNOShENIY MEZhDU NASELENIEM I RABOTNIKAMI ZDRAVOOKhRANENIYa VORONEZhSKOY OBLASTI V SOVREMENNOM MIRE
Babchenko E.S., Efimenko A.P., Skrebneva A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):211-212
views
PDF
(Rus)
O PARAMETRAKh MIKROKLIMATA V ZhILYKh POMEShchENIYaKh
Balalykina A.A., Shul'gina Y.V., Stepkin Y.I., Gaydukova E.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):212-213
views
PDF
(Rus)
FAKTORY RISKA NARUShENIY ORGANA ZRENIYa STUDENTOV VGMU PO DANNYM ANKETIROVANIYa
Bolgov D.Y., Chernyaev D.D., Fertikova T.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):213-214
views
PDF
(Rus)
O MIKROBIOLOGIChESKOM ZAGRYaZNENII SALONOV PASSAZhIRSKOGO AVTOTRANSPORTA V G. VORONEZhE
Boldyreva E.S., Melikhova L.V., Stepkin Y.I., Platunin A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):214-215
views
PDF
(Rus)
ISPOL'ZOVANIE ENTEROSORBENTOV PRI PORAZhENII OVTV
Bunina N.V., Vasyushkin S.V., Sklyarova T.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):215-215
views
PDF
(Rus)
GENNOMODIFITsIROVANNYE PRODUKTY PITANIYa I IKh VZAIMOSVYaZ' SO ZDOROV'EM
Vasilevskaya O.I., Shvabo Y.V., Smirnova G.D.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):216-216
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI PROVEDENIYa ZANYaTIY PO BEZOPASNOSTI ZhIZNEDEYaTEL'NOSTI I OKAZANIYu PERVOY POMOShchI V MALYKh UChEBNYKh GRUPPAKh V ZAKRYTYKh UChEBNYKh ZAVEDENIYaKh VOENNOGO PROFILYa (NA PRIMERE VORONEZhSKOGO MIKhAYLOVSKOGO KADETSKOGO KORPUSA)
Dakhova E.A., Batishcheva E.A., Sapronov G.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):216-217
views
PDF
(Rus)
PSIKhOSOMATIChESKIE RASSTROYSTVA U SPETsIALISTOV, PRINIMAVShIKh UChASTIE V LIKVIDATsII ChS
Dakhova E.A., Batishcheva E.A., Terent'ev P.S., Kuchina A.I., Kovrizhin V.A., Sklyarova T.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):217-218
views
PDF
(Rus)
MEDIKO-SANITARNYE POSLEDSTVIYa AVARIY NA KhIMIChESKI OPASNYKh PROIZVODSTVAKh
Dvoryadkina A.G., Molokanova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):218-219
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI STRUKTURY I REZISTENTNOSTI MIKROFLORY, VYDELENNOY OT BOL'NYKh UROLOGIChESKOGO OTDELENIYa MNOGOPROFIL'NOGO STATsIONARA
Dzen' N.V., Khaperskov A.V., Gabbasova N.V., Batishcheva G.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):219-220
views
PDF
(Rus)
KOKLYuSh. OSOBENNOSTI EPIDEMIOLOGIChESKOGO PROTsESSA NA TERRITORII VORONEZhSKOY OBLASTI
Eliseeva M.G., Gabbasova N.V., Yatsenko L.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):220-221
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI MEDIKO-SANITARNOGO OBESPEChENIYa PRI ChREZVYChAYNYKh SITUATsIYaKh NA NOVORONEZhSKOY ATOMNOY ELEKTROSTANTsII
Zhuravlev D.S., Bessonova V.V., Sapronov G.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):221-222
views
PDF
(Rus)
OTsENKA EMOTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa STUDENTOV V USLOVIYaKh STRESSOVOY SITUATsII
Ivannikova I.D., Melikhova E.P., Libina I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):222-223
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI SUB\"EKTIVNOY OTsENKI KhARAKTERISTIK SNA U STUDENTOV MEDITsINSKOGO VUZA
Kondaurov N.S., Lyshov V.F., Shchetinkina N.A., Pashkov A.N., Lyshova O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):223-223
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE OBShchESTVENNOGO MNENIYa NA VAKTsINATsIYu PROTIV GRIPPA V ROSSIYSKOY FEDERATsII
Kosorukova S.N., Mamchik N.P., Samodurova N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):223-224
views
PDF
(Rus)
OTNOShENIE K VICh-INFITsIROVANNYM LYuDYaM V OBShchESTVE
Kostina M.A., Mamchik N.P., Gabbasova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):224a-225a
views
PDF
(Rus)
OTsENKA UDOVLETVORENNOSTI POTREBITELEY USLUGAMI PROVAYDEROV MOBIL'NOY SVYaZI
Kuznetsova E.E., Shevchenko A.A., Stepkin Y.I., Gaydukova E.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):225b-226b
views
PDF
(Rus)
LIShAYNIKI KAK BIOINDIKATORY ZAGRYaZNENIYa OKRUZhAYuShchEY SREDY
Kuznetsova E.V., Gladysheva O.V., Velichko L.G., Pashkov A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):226-227
views
PDF
(Rus)
FLUKTUIRUYuShchAYa ASIMMETRIYa NEKOTORYKh MORFOLOGIChESKIKh PRIZNAKOV ChELOVEKA
Kuleshova D.R., Sorokina A.S., Pashkov A.N., Parfenova N.V., Cheprasova A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):227-228
views
PDF
(Rus)
ORGANIZATsIYa REABILITATsIONNYKh MEROPRIYaTIY U PORAZhENNYKh PRI DTP V VORONEZhE I VORONEZhSKOY OBLASTI
Men'shikova S.S., Mekhant'eva L.E., Il'ichev V.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):228-229
views
PDF
(Rus)
STRUKTURA I REZISTENTNOST' VOZBUDITELEY, VYDELENNYKh U PATsIENTOV UROLOGIChESKOGO OTDELENIYa MNOGO-PROFIL'NOGO STATsIONARA
Mitusov A.A., Gabbasova N.V., Khaperskov A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):229-230
views
PDF
(Rus)
PROBLEMA MIKROBNOGO ZAGRYaZNENIYa PIT'EVOY VODY PO VORONEZhSKOY OBLASTI I GORODU VORONEZh
Morenkova V.V., Kameneva O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):230-231
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI FORMIROVANIYa ZDOROVOGO OBRAZA ZhIZNI STUDENTOV-MEDIKOV V PROTsESSE OBUChENIYa
Naydyuk V.D., Libina I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):231-231
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI EPIDEMIChESKOGO PROTsESSA GRIPPA NA TERRITORII VORONEZhSKOY OBLASTI. OSNOVNYE NAPRAVLENIYa PROFILAKTIKI
Narseev M.A., Mamchik N.P., Shteynke L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):231-232
views
PDF
(Rus)
KOMP'YuTERNAYa ZAVISIMOST' KAK FAKTOR REAKTIVNOY I LIChNOSTNOY TREVOZhNOSTI STUDENTOV MEDITsINSKOGO VUZA
Nenakhov I.G., Chernomor E.A., Zatsepina A.A., Stepkin Y.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):232-233
views
PDF
(Rus)
VOPROSY BEZOPASNOSTI TRUDOVOY DEYaTEL'NOSTI V BUZ VO «VGKBSMP №1»
Novruzova L.M., Osipova A.D., Mekhant'eva L.E., Il'ichev V.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):233-234
views
PDF
(Rus)
RAK I FONOVAYa PATOLOGIYa ShchITOVIDNOY ZhELEZY (KOSVENNYE MARKERY IZMENENIY EKOLOGII V NAShEM REGIONE ZA POSLEDNIE PYaT' LET)
Onufrieva V.V., Danilenko V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):234-235
views
PDF
(Rus)
VOPROSY ORGANIZATsII MEDITsINSKOGO OBESPEChENIYa PRI AVARIYaKh NA KhIMIChESKI OPASNYKh OB\"EKTAKh
Pavlova M.G., Gorbulev V.A., Raskina E.A., Il'icheva K.A., Mekhant'eva L.E., Perfil'eva M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):235-236
views
PDF
(Rus)
PROFILAKTIKA POSTTRAVMATIChESKOGO STRESSOVOGO RASSTROYSTVA U LITs, PODVERGShIKhSYa VLIYaNIYu PSIKhOTRAVMIRUYuShchIKh FAKTOROV ChREZVYChAYNYKh SITUATsIY
Poddubnyy V.V., Popova I.A., Petrova A.V., Trofimov A.V., Mekhant'eva L.E., Sklyarova T.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):236-237
views
PDF
(Rus)
VOZMOZhNOST' ISPOL'ZOVANIYa INFORMATsIONNYKh TEKhNOLOGIY DLYa SKRINING - OTsENKI SOSTOYaNIYa ZDOROV'Ya STUDENTOV
Popov M.V., Sokolova V.V., Kolesnikov A.V., Fertikova T.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):237-238
views
PDF
(Rus)
EKSPERIMENTY S UChASTIEM MLEKOPITAYuShchIKh BIOLOGIChESKOY PROGRAMMY NAUChNOGO PROEKTA «BION-M»
Popova I.A., Pashkov A.N., Atyakshin D.A., Velichko L.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):238-239
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE PSIKhO-GIGIENIChESKIKh ASPEKTOV ZDOROV'Ya STUDENTOV MEDITsINSKOGO VUZA
Protsenko A.V., Tolbin A.A., Melikhova E.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):239-240
views
PDF
(Rus)
EPIDEMIOLOGIYa ANEMIY NA TERRITORII RF I VORONEZhSKOY OBLASTI
Savina A.N., Mamchik N.P., Samodurova N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):240-241
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE POChV GORODA VORONEZhA
Soboleva A.A., Kureev A.O., Pashkov A.N., Parfenova N.V., Cheprasova A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):241-241
views
PDF
(Rus)
EPIDEMIOLOGIYa PSIKhIChESKIKh RASSTROYSTV I RASSTROYSTV POVEDENIYa
Strekalina D.V., Mamchik N.P., Samodurova N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):241-242
views
PDF
(Rus)
ONKOLOGIChESKAYa ZABOLEVAEMOST' NASELENIYa VORONEZhSKOY OBLASTI I ROSSIYSKOY FEDERATsII
Tokareva S.I., Mamchik N.P., Samodurova N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):242-243
views
PDF
(Rus)
ANALIZ DOZ OBLUChENIYa NASELENIYa VORONEZhSKOY OBLASTI PRI PROVEDENII RENTGEN-DIAGNOSTIChESKIKh ISSLEDOVANIY ZA PERIOD 2007-2016 GODY
Udal'tsova K.Y., Kuzmichev M.K.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):243-244
views
PDF
(Rus)
RATsIONAL'NOST' VYBORA STARTOVOY ANTIBAKTERIAL'NOY TERAPII V UROLOGII
Usanov R.A., Gabbasova N.V., Khaperskov A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):244-245
views
PDF
(Rus)
OTsENKA VLIYaNIYa ATMOSFERNOGO VOZDUKhA NA ZABOLEVAEMOST' DETSKOGO KONTINGENTA
Filimonova V.E., Stepkin Y.I., Kolnet I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):245-246
views
PDF
(Rus)
ROL' SANITARNO-GIGIENIChESKIKh MEROPRIYaTIY POLOSTI RTA POSLE POSTANOVKI NES\"EMNOY ORTODONTIChESKOY TEKhNIKI
Fursova Y.A., Popov V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):246-247
views
PDF
(Rus)
OTsENKA EKOLOGIChESKIKh USLOVIY DLYa ZhIZNI LYuDEY V KIROVSKOY OBLASTI
Kharinova D.V., Mil'chakov D.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):247-248
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI ORGANIZATsII NEOTLOZhNOY POMOShchI PRI ChS V MNOGOPROFIL'NOM STATsIONARE
Chernomor E.A., Simonova M.A., Bolgova E.V., Sapronov G.I., Mekhant'eva L.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):248-249
views
PDF
(Rus)
OTsENKA RABOTOSPOSOBNOSTI I PRODUKTIVNOSTI VNIMANIYa SPETsIALISTOV ISPYTATEL'NOGO LABORATORNOGO TsENTRA
Yakimova I.A., Nenakhov I.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):249-250
views
PDF
(Rus)
K 140-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa V.F. VOYNO-YaSENETsKOGO (1877-1961)
Belyaev Y.I., Andreev A.A., Ostroushko A.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):251-251
views
PDF
(Rus)
METODOLOGIChESKIE ASPEKTY BRENDIROVANIYa TOVAROV APTEChNOGO ASSORTIMENTA NA REGIONAL'NOM FARMATsEVTIChESKOM RYNKE
Vagner T.S., Zanina I.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):251-252
views
PDF
(Rus)
ANALIZ KONFLIKTNYKh SITUATsIY I MER IKh PREDOTVRAShchENIYa V MEDITsINSKIKh UChREZhDENIYaKh RESPUBLIKI KRYM
Volotskaya N.I., Sukhareva I.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):252-253
views
PDF
(Rus)
ISTORIYa VOZNIKNOVENIYa ORTODONTII, VOZMOZhNYE PUTI RAZVITIYa S TOChKI ZRENIYa ISTORIChESKOGO OPYTA
Volynchikova D.S., Miklyaeva P.A., Lavlinskaya L.I., Shvedova V.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):253-254
views
PDF
(Rus)
SINDROM EMOTsIONAL'NOGO VYGORANIYa U SREDNEGO MEDITsINSKOGO PERSONALA
Gvozdeva E.A., Lavlinskaya L.I., Shchetinina N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):254-255
views
PDF
(Rus)
DINAMIKA VENOZNYKh OSLOZhNENIY BEREMENNOSTI V REGIONAKh ROSSII
Gorozhankina K.V., Abramova S.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):255-256
views
PDF
(Rus)
K 215-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa PROFESSORA F.I. INOZEMTsEVA - OSNOVATELYa OBShchESTVA RUSSKIKh VRAChEY V MOSKVE
Gromova E.O., Ostroushko A.P., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):256а-256а
views
PDF
(Rus)
K 175-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa V.A. KAShEVAROVOY-RUDNEVOY - PERVOY V ROSSII ZhENShchINY, POLUChIVShEY DIPLOM VRAChA I STEPEN' DOKTORA MEDITsINY
Gromova E.O., Ostroushko A.P., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):256b-256b
views
PDF
(Rus)
ISKUSSTVENNYY INTELLEKT: EGO MESTO V MEDITsINE I ZDRAVOOKhRANENII
Donskoy A.D., Bugashev K.S., Dotsenko T.M., Likhobabina O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):256-257
views
PDF
(Rus)
OTsENKA VLIYaNIYa MEDIKO-SOTsIAL'NYKh FAKTOROV PERINATAL'NOGO PERIODA NA FORMIROVANIE ZDOROV'Ya DETEY DOShKOL'NOGO VOZRASTA
Edigaryan E.S., Chernyshova T.A., Ledneva V.S., Mamonova N.S., Ivannikova A.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):257-258
views
PDF
(Rus)
VYYaVLENIE UROVNYa INFORMATIVNOSTI ZhITELEY RAZNYKh VOZRASTOV VORONEZhSKOY OBLASTI O VICh-INFEKTsII
Zavalina G.K., Popov A.A., Lavlinskaya L.I., Markosyan Z.S., Kozhevnikov V.V., Zaytseva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):258-259
views
PDF
(Rus)
VEROYaTNAYa KOMORBIDNOST' TREVOZhNO-FOBIChESKOGO RASSTROYSTVA POVEDENIYa I NEDIFFERENTsIROVANNOY DISPLAZII SOEDINITEL'NOY TKANI U DETEY
Ivanov A.V., Balakireva A.I., Mikhaylov G.A., Lavlinskaya L.I., Balakireva E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):259-259
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NAYa KhARAKTERISTIKA REZUL'TATOV NEVROLOGIChESKOGO DISPANSERNOGO UChETA DETSKOGO I PODROSTKOVOGO NASELENIYa ZA 2016 I 2017 GODY V ROSSOShANSKOM RAYONE VORONEZhSKOY OBLASTI
Ketova E.S., Titova S.N., Ketova O.G., Lavlinskaya L.I., Chernykh E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):259-260
views
PDF
(Rus)
KRISTIAN NETLING BARNARD
Konoreva O.A., Zvyagin V.G., Khutornoy N.V., Likhachev M.S., Andreev A.A., Ostroushko A.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):301-301
views
PDF
(Rus)
PROBLEMY ADAPTATsII INOSTRANNYKh UChAShchIKhSYa V VGMU IM. N.N. BURDENKO
Kurinnaya E.A., Lavlinskaya L.I., Kozhevnikov V.V., Markosyan Z.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):261-262
views
PDF
(Rus)
BORIS FEDOROVICh DIVNOGORSKIY
Likhachev M.S., Zvyagin V.G., Khutornoy N.V., Golubeva S.A., Andreev A.A., Ostroushko A.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):262-263
views
PDF
(Rus)
DINAMIKA OBShchEY ZABOLEVAEMOSTI TUBERKULEZOM PO ROSSII V TsELOM I PO KURSKOY OBLASTI V OTsENKE EFFEKTIVNOSTI PROFILAKTIChESKOY RABOTY
Lykova A.N., Timoshilov V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):263-263
views
PDF
(Rus)
K VOPROSU O ZOZh V VYSShEY ShKOLE
Margaryan K.R., Zhibrova T.V., Ruzhentsev S.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):264-264
views
PDF
(Rus)
SOTVORI UDAChU TALANTOM
Marushchenko M.M., Yarmolyuk Y.V., Agarkov V.I., Bugasheva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):264-265
views
PDF
(Rus)
OZONIROVANIE VODY KAK ODIN IZ SPOSOBOV REShENIYa PROBLEMY GIGIENY BASSEYNOV
Merkulova A.P., Zherzdeva E.V., Pletnev A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):225-226
views
PDF
(Rus)
ANALIZ OTZYVOV O MEDITsINSKIKh RABOTNIKAKh UChREZhDENIY ZDRAVOOKhRANENIYa ORENBURGA I ORENBURGSKOY OBLASTI
Meshcheryakov A.O., Efimova S.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):266-267
views
PDF
(Rus)
PSIKhO - SOTsIAL'NAYa ADAPTATsIYa INOSTRANNYKh STUDENTOV VGMU IM. N.N. BURDENKO
Mikaelyan A.R., Kurinnaya E.A., Lavlinskaya L.I., Kozhevnikov V.V., Markosyan Z.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):267-268
views
PDF
(Rus)
IVAN IVANOVICh GREKOV
Naumova I.N., Zvyagin V.G., Chernov A.A., Andreev A.A., Ostroushko A.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):268-269
views
PDF
(Rus)
OTNOShENIE STUDENTOV MEDITsINSKOGO UNIVERSITETA K PROBLEME KAChESTVA PIT'EVOY VODY V GORODE SARATOVE
Nesterova S.V., Kovalenko E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):269-270
views
PDF
(Rus)
N.I. LEPORSKIY - GENIY TERAPEVTIChESKOY NAUKI
Nikonova Y.A., Suslova E.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):270-271
views
PDF
(Rus)
SOTsIOLOGIChESKIY OPROS: «OTNOShENIE STUDENTOV MEDITsINSKOGO VUZA K BRAKU»
Pavlenko A.K., Goncharova T.N., Lavlinskaya L.I., Shchetinina N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):271-272
views
PDF
(Rus)
IZ ISTORII BOLEZNEY V ISTORII:MIKhAIL FEDOROVICh ROMANOV
Pal'chikova T.A., Chilikina V.O., Zhibrova T.V., Ruzhentsev S.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):272-273
views
PDF
(Rus)
REZUL'TATY ISSLEDOVANIYa VLIYaNIYa OBRAZA ZhIZNI NA PATOLOGIYu ZRENIYa SREDI STUDENTOV VGMU IM. N.N. BURDENKO
Panina N.A., Lavlinskaya L.I., Chernykh E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):273-274
views
PDF
(Rus)
EFFEKTIVNOST' VYSOKOTEKhNOLOGIChNOY MEDITsINSKOY POMOShchI V ZAVISIMOSTI OT ISTOChNIKA FINANSIROVANIYa NA PRIMERE OKAZANIYa MEDITsINSKOY POMOShchI BOL'NYM S ZLOKAChESTVENNYMI NOVOOBRAZOVANIYaMI KOZhI V VORONEZhSKOY OBLASTI
Popov K.V., Lavlinskaya L.I., Kozhevnikov V.V., Markosyan Z.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):274-275
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE PSIKhOLOGIChESKOGO KLIMATA V UChEBNYKh GRUPPAKh STUDENTOV STOMATOLOGIChESKOGO FAKUL'TETA VGMU
Pukhareva E.B., Titov A.D., Pashkov A.N., Velichko L.G., Myachina O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):275-276
views
PDF
(Rus)
PRIORITETNYE NAPRAVLENIYa DEYaTEL'NOSTI ONKOLOGIChESKOY SLUZhBY PO ULUChShENIYu KAChESTVA OKAZANIYa MEDITsINSKOY POMOShchI ZhENShchINAM S RAKOM MOLOChNOY ZhELEZY V VORONEZhSKOY OBLASTI
Raskina E.A., Ryleva U.M., Lavlinskaya L.I., Chernykh E.A., Lavlinskaya T.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):276-277
views
PDF
(Rus)
SAMOLEChENIE - ODNA IZ GLAVNYKh OPASNOSTEY V ROSSIYSKOM ZDRAVOOKhRANENII
Sarychev A.A., Ismaylov V.M., Lavlinskaya L.I., Chernykh E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):277-277
views
PDF
(Rus)
K 140-LETIYu SO DNYa ROZhDENIYa KONSTANTINA IVANOVIChA SKRYaBINA
Siryakova Y.V., Kulinich V.A., Lyshov V.F., Shchetinkina N.A., Pashkov A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):278-278
views
PDF
(Rus)
PROFESSIYa VRAChA V UZBEKISTANE VChERA, SEGODNYa, ZAVTRA
Skorbich O.O., Anvarov I., Lavlinskaya L.I., Kozhevnikov V.V., Markosyan Z.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):278-279
views
PDF
(Rus)
STENLI PRUZINER - VRACh, UChENYY, OTKRYVShIY NOVYY BIOLOGIChESKIY ISTOChNIK INFEKTsII - PRIONY
Starodubtseva N.A., Lavlinskaya L.I., Shchetinina N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):279-280
views
PDF
(Rus)
OBRAZ VRAChA-ORGANIZATORA V ROSSIYSKOM KINEMATOGRAFE
Titova M.D., Fomin A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):280-281
views
PDF
(Rus)
FAKTORY, OPREDELYaYuShchIE DEMOGRAFIChESKUYu SITUATsIYu V VORONEZhSKOY OBLASTI
Ushanly P.S., Popova V.D., Lavlinskaya L.I., Shchetinina N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):281-281
views
PDF
(Rus)
VASILIY IVANOVICh RAZUMOVSKIY - ROSSIYSKIY I SOVETSKIY KhIRURG, DOKTOR MEDITsINY, PROFESSOR, ZASLUZhENNYY DEYaTEL' NAUKI RSFSR (160-LET SO DNYa ROZhDENIYa)
Chernov A.A., Zvyagin V.G., Naumova I.N., Andreev A.A., Ostroushko A.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):282-283
views
PDF
(Rus)
ZABOLEVAEMOST' I FAKTORY RISKA RAZVITIYa LOR-PATOLOGII SREDI STUDENTOV VGMU IM. N.N. BURDENKO
Shevtsova A.O., Lavlinskaya L.I., Chernykh E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):283-283
views
PDF
(Rus)
VKLAD ROBERTA FURChGOTA, LUISA IGNARRO, FERIDA MYuRADA V OTKRYTIE ROLI OKSIDA AZOTA KAK SIGNAL'NOY MOLEKULY V REGULYaTsII SERDEChNO-SOSUDISTOY SISTEMY
Khrapova N.I., Lavlinskaya L.I., Chernykh E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):283-284
views
PDF
(Rus)
METODY REFLEKSOTERAPII
Khulin D.S., Rastvorova A.O., Lavlinskaya L.I., Shchetinina N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):284-285
views
PDF
(Rus)
KhIRURGIChESKAYa ShKOLA. YuBILEYNYY 2017 GOD
Khutornoy N.V., Andreev A.A., Ostroushko A.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):285-287
views
PDF
(Rus)
DZhOZEF LISTER
Khutornoy N.V., Zvyagin V.G., Naumova I.N., Andreev A.A., Ostroushko A.P.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):287-287
views
PDF
(Rus)
DIAGNOZ I TVORChESTVO (EST' LI PROBLEMA?)
Shcherina A.S., Zheludkova A.D., Zhibrova T.V., Ruzhentsev S.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):287-288
views
PDF
(Rus)
K ISTORII SOZDANIYa FARMATsEVTIChESKOGO FAKUL'TETA V SOSTAVE VGMU IM. N.N. BURDENKO
Shavaeva E.M., Bogomolova E.O., Deeva A.I., Shvedov G.I., Zanina I.A., Mukovnina M.D., Pluzhnikov Y.D., Shvedova V.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):289-289
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ ChUVSTVITEL'NOSTI VOZBUDITELEY, VYDELYaEMYKh U PATsIENTOV S MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu
Abramova V.M., Chebotareva A.A., Netrebenko A.S., Malorodova T.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):290-290
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI MIKROFLORY MOChI U DETEY S PIELONEFRITOM NA FONE VROZhDENNYKh ANOMALIY RAZVITIYa POChEK I MOChEVYKh PUTEY
Barna T.S., Chuvikova E.R., Zhdanova O.A., Gurovich O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):291-291
views
PDF
(Rus)
STOPP/START- KRITERII KAK METOD OPTIMIZATsII FARMAKOTERAPII U PATsIENTOV STARShE 65 LET
Belyakova A.V., Stolyarova A.N., Elizarova I.O., Cherenkova O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):291-292
views
PDF
(Rus)
KOMPLEKSNAYa ANTITROMBOTIChESKAYa TERAPIYa U BOL'NYKh INFARKTOM MIOKARDA
Ivakhnenko D.V., Batishcheva G.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):292-293
views
PDF
(Rus)
USPEShNOST' V IZUChENII KLINIChESKOY FARMAKOLOGII I TVORChESKIE SPOSOBNOSTI STUDENTOV-MEDIKOV
Kvasova V.A., Goncharova N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):293-294
views
PDF
(Rus)
KONTROL' TROMBOTsITARNOGO ZVENA U BOL'NYKh SAKhARNYM DIABETOM NA FONE SOPUTSTVUYuShchEY PATOLOGII
Ketova E.S., Khamburov V.V., Zharkova I.D., Khamburov S.V., Batishcheva G.A., Chernov Y.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):294-295
views
PDF
(Rus)
REAL'NAYa KLINIChESKAYa PRAKTIKA ANTIKOAGULYaNTNOY TERAPII U PATsIENTOV S OSTRYMI VENOZNYMI TROMBOZAMI
Kozlova M.A., Karapit'yan A.R., Ishkova A.N., Goncharova N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):295-296
views
PDF
(Rus)
VYYaVLENIE POLIPRAGMAZII I NAZNAChENIYa POTENTsIAL'NO NE REKOMENDOVANNYKh LEKARSTVENNYKh SREDSTV S POMOShch'Yu KRITERIEV U PATsIENTOV STARShE 65 LET
Koloteva E.V., Charkina O.V., Elizarova I.O., Cherenkova O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):296-297
views
PDF
(Rus)
ANALIZ POTREBLENIYa SERDEChNO-SOSUDISTYKh (ANTIGIPERTENZIVNYKh) LEKARSTVENNYKh SREDSTV V APTEKAKh g. KURSKA
Kornilova I.A., Kornilov A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):297-298
views
PDF
(Rus)
ANALIZ KLINIChESKOY EFFEKTIVNOSTI PREPARATOV GRUPPY FIBRINOLITIKOV
Korchagin V.V., Karapit'yan A.R., Lebedinskaya E.V., Cherkasov V.S., Zhdanova O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):298-299
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ VLIYaNIYa ANTAGONISTOV RETsEPTOROV RETsEPTOROV ANGIOTENZINA II (PODTIPA AT1) NA PARAMETRY VNUTRISERDEChNOY GEMODINAMIKI U BOL'NYKh S GIPERTONIChESKOY BOLEZN'Yu (PO DANNYM EKhOKARDIOGRAFII)
Kulikova L.E., Starodubtseva O.I., Somova M.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):299-300
views
PDF
(Rus)
ISPOL'ZOVANIE IMMUNOMODULIRUYuShchIKh PREPARATOV V PRAKTIKE OTOLARINGOLOGIChESKIKh ZABOLEVANIY
Lagutina S.N., Chizhkov P.A., Borisov V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):300-301
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI DIAGNOSTIKI I TERAPII KATETER-ASSOTsIIROVANNYKh TROMBOZOV U NOVOROZhDENNYKh
Mayatskaya E.S., Babakhanova A.A., Lyubavskaya S.S., Zhdanova O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):301-302
views
PDF
(Rus)
OTsENKA ADAPTOGENNOGO EFFEKTA PROIZVODNYKh TETRAGIDROPIRIDOTIADIAZINA V MODIFITsIROVANNOM TESTE FORSIROVANNOGO PLAVANIYa
Nekrasa I.A., Bibik E.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):302-303
views
PDF
(Rus)
RATsIONAL'NAYa ANTIBIOTIKOTERAPIYa I BAKTERIOLOGIChESKIY MONITORING V OTDELENII UROLOGIChESKOGO PROFILYa
Pikalova S.A., Kozlova K.V., Goncharova N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):303-304
views
PDF
(Rus)
ANALIZ FARMAKOTERAPII PATsIENTOV S FIBRILLYaTsIEY PREDSERDIY V USLOVIYaKh KURSKOY GORODSKOY POLIKLINIKI №6
Pol'shakova I.L., Grosheva G.R., Chernukhina A.A., Yashchenkova M.A., Povetkin S.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):304-304
views
PDF
(Rus)
SOSTAV EKSTEMPORAL'NYKh FORM, VOSTREBOVANNYKh SREDI NASELENIYa G. VORONEZhA
Rozanova S.M., Poletaeva Y.G., Berezhnova T.A., Preobrazhenskaya N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):304-305
views
PDF
(Rus)
AVS-ANALIZ LEKARSTVENNOGO OBESPEChENIYa DETSKOGO STATsIONARA
Ryaskin K.A., Zhdanova O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):305-306
views
PDF
(Rus)
KOMPLEKSNYY ANALIZ MOBIL'NYKh FARMAKOLOGIChESKIKh PRILOZhENIY
Savchenko N.A., Chmykh D.S., Preobrazhenskaya N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):306-307
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI NAZNAChENIYa ANTIMIKROBNYKh PREPARATOV U PATsIENTOV S OBOSTRENIEM MOChEKAMENNOY BOLEZNI
Smol'yaninova D.S., Batishcheva G.A., Chernov Y.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):307-307
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI FARMAKODINAMIKI OTRAVLYaYuShchIKh VEShchESTV UDUShAYuShchEGO TIPA DEYSTVIYa
Smol'yannikova A.S., Berezhnova T.A., Kulintsova Y.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):307-308
views
PDF
(Rus)
ANALIZ STRUKTURY NAZNAChENIYa LEKARSTVENNYKh PREPARATOV DLYa LEChENIYa ARTERIAL'NOY GIPERTONII U BEREMENNYKh ZhENShchIN V POLIKLINIKAKh G. KURSKA
Sovarenko M.I., Levashova O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):309-309
views
PDF
(Rus)
ZAMORAZhIVANIE KAK AL'TERNATIVNYY SPOSOB SOKhRANENIYa POLEZNYKh SVOYSTV PLODOV ShIPOVNIKA
Buksha M.S., Zotova E.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):310-311
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE VSPOMOGATEL'NYKh VEShchESTV NA RASPADAEMOST' TABLETOK IZ YaBLOChNYKh VYZhIMOK
Vasyushkin S.V., Bunina N.V., Andreeva N.A., Ryabinina E.I., Nikitina T.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):311-312
views
PDF
(Rus)
ANALIZ ASSORTIMENTA SPETsIALIZIROVANNOY PIShchEVOY PRODUKTsII V APTEChNYKh ORGANIZATsIYaKh G. VORONEZhA
Dolmatova L.V., Bredikhina T.A., Kartseva Y.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):312-312
views
PDF
(Rus)
ANALIZ ROSSIYSKOGO SEGMENTA FARMATsEVTIChESKOGO RYNKA NA PRIMERE PROTIVOVIRUSNYKh LEKARSTVENNYKh PREPARATOV
Zhigulina A.A., Afanas'eva T.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):313-313
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNYE METODY OPREDELENIYa ANTIOKSIDANTOV I OTsENKI ANTIOKSIDANTNOY AKTIVNOSTI
Kozubenko A.A., Rudakova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):314-314
views
PDF
(Rus)
REZUL'TATY AUDITA INNOVATsIONNOY LEChEBNO-KOSMETIChESKOY PRODUKTsII TORGOVOY MARKI LIBREDERM
Kudryashova Y.A., Afanas'eva T.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):315-315
views
PDF
(Rus)
ANALIZ VLIYaNIYa TOVARNYKh ZNAKOV NA PREDPOChTENIYa POTREBITELEY LEKARSTVENNYKh PREPARATOV
Poletaeva Y.G., Mukovnina M.D.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):316-316
views
PDF
(Rus)
REALIZATsIYa INSTRUMENTAL'NYKh METODOV V FARMATsEVTIChESKOM ANALIZE
Skryl'nikova E.N., Kalinina G.A., Rudakova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):316-317
views
PDF
(Rus)
KONTENT-ANALIZ SEGMENTA FARMATsEVTIChESKOGO RYNKA SEDATIVNYKh LEKARSTVENNYKh PREPARATOV
Tsvirova A.S., Afanas'eva T.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):318-318
views
PDF
(Rus)
POSTMODERNIZM I EGO VLIYaNIE NA SOVREMENNYY MIR
Azarov G.E., Inyutin V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):319-320
views
PDF
(Rus)
NRAVSTVENNYE ORIENTIRY V OTNOShENII POZhILYKh LYuDEY
Babchenko E.S., Efimenko A.P., Skrebneva A.V., Vasil'eva M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):320-320
views
PDF
(Rus)
PROBLEMY ETIKI I FILOSOFII V «BOZhESTVENNOY KOMEDII» DANTE ALIG'ERI NA PRIMERE «ADA»
Bakutina Y.Y., Korotkikh K.N., Inyutin V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):320-321
views
PDF
(Rus)
K VOPROSU O PRAKTIChESKIKh REKOMENDATsIYaKh DLYa ORGANIZATOROV VOSPITATEL'NOY RABOTY PO PROFILAKTIKE RASPROSTRANENIYa NEGATIVNYKh PROYaVLENIY V MOLODEZhNOY SREDE
Belyaeva I.V., Nefedova E.A., Shilishpanov R.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):322-322
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE FENOMENA ODINOChESTVA NA PRIMERE ANALIZA KINEMATOGRAFA
Vlasenkova A.A., Satina I.V., Makerova S.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):322-323
views
PDF
(Rus)
DEPRESSIYa = FILOSOFIYa PESSIMIZMA V TVORChESTVE POETOV TREKh EPOKh
Gotskina A.Y., Dzhuganova V.O., Satina I.V., Makerova S.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):323-324
views
PDF
(Rus)
FILOSOFIYa MUMI-MAMY. ILI O TOM, KAK PRAVIL'NO VOSPITYVAT' PODRASTAYuShchEE POKOLENIE
Kucher O.A., Lukina T.A., Syrykh E.A., Satina I.V., Makerova S.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):324-325
views
PDF
(Rus)
OTNOShENIE STUDENTOV-MEDIKOV RAZLIChNOGO VEROISPOVEDANIYa K VICh-INFITsIROVANNYM LYuDYaM
Leshcheva M.Y., Mamchik N.P., Gabbasova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):325-326
views
PDF
(Rus)
TEMA ZhELEZNODOROZhNYKh KATASTROF V ISKUSSTVE EVROPY I ROSSII 19-20 VEKOV
Leshcheva M.Y., Boldyrev M.A., Nabrodov G.M., Mekhant'eva L.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):326-327
views
PDF
(Rus)
OTNOShENIE STUDENTOV VORONEZhSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITsINSKOGO UNIVERSITETA K SURROGATNOMU MATERINSTVU
Magomedrasulova A.A., Magomedova A.G., Makerova S.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):327-328
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE PRIChIN KONFLIKTA VRAChA I PATsIENTA
Mytyga P.G., Shakhova Y.G., Smirnov A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):328-329
views
PDF
(Rus)
K VOPROSU OB OTRAZhENII KUL'TOVYKh PRAKTIK I VEROUChENIY NOVYKh RELIGIOZNYKh OB\"EDINENIY V MOLODEZhNYKh SUBKUL'TURAKh
Nefedov A.A., Bagnetov V.E., Belyaeva I.V., Shilishpanov R.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):329-330
views
PDF
(Rus)
FILOSOFIYa SMERTI I UMIRANIYa V KUL'TURE DREVNEGO VOSTOKA
Ozdieva M.A., Yakovleva M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):330-331
views
PDF
(Rus)
BOETsIY O FILOSOFII KAK VRAChEVATEL'NITsE DUShI
Pavlova M.G., Gasparov I.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):331-331
views
PDF
(Rus)
TEORIYa KVANTOVOGO SOZNANIYa R. PENROUZA
Polivoda B.V., Gasparov I.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):332-332
views
PDF
(Rus)
MEDITsINA MEZhDU RELIGIEY I ATEIZMOM
Aralova A.Y., Potapova Y.O., Smirnov A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):332-333
views
PDF
(Rus)
PRAVOSLAVNO-ETIChESKIE PROBLEMY EVTANAZII
Chekhunov A.P., Inyutin V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):333-334
views
PDF
(Rus)
SESTRINSKOE ISSLEDOVANIE UROVNYa ZNANIY PATsIENTA O SVOEM ZABOLEVANII KAK VAZhNYY ASPEKT PROFESSIONAL'NOY DEYaTEL'NOSTI MEDSESTRY
Agabekova M.S., Kondusova Y.V., Kryuchkova A.V., Semynina N.M., Venevtseva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):335-335
views
PDF
(Rus)
PROFILAKTIChESKAYa RABOTA MEDSESTRY PRI YaZVENNOY BOLEZNI ZhELUDKA I DVENADTsATIPERSTNOY KIShKI
Bakay V.Y., Kondusova Y.V., Kryuchkova A.V., Poletaeva I.A., Anuchina N.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):336-336
views
PDF
(Rus)
ELIKSIN - VYSOKOEFFEKTIVNOE NARUZhNOE SREDSTVO DLYa PROFILAKTIKI PROLEZhNEY
Bolgova Y.A., Kartashova M.A., Anuchina N.N., Gridneva L.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):336-337
views
PDF
(Rus)
ORGANIZATsIYa PROFILAKTIKI PROFESSIONAL'NOGO ZARAZhENIYa VICh-INFEKTsIEY V MEDITsINSKOY ORGANIZATsII
Bulat M.V., Poletaeva I.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):337-338
views
PDF
(Rus)
K VOPROSU OB AKTUAL'NOSTI OBUChENIYa NASELENIYa OSNOVAM PERVOY POMOShchI PRI TRAVME
Vlasova E.I., Kondusova Y.V., Kryuchkova A.V., Knyazeva A.M., Pyatnitsina S.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):338-339
views
PDF
(Rus)
PROFESSIONAL'NYE ZABOLEVANIYa MEDITsINSKIKh RABOTNIKOV OT VOZDEYSTVIYa FIZIChESKIKh FAKTOROV, A TAKZhE ZABOLEVANIYa TOKSIKO-KhIMIChESKOY ETIOLOGII
Vorob'eva A.G., Lyamzina E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):339-340
views
PDF
(Rus)
REZUL'TATY ISSLEDOVANIYa NEKOTORYKh ASPEKTOV UKhODA ZA DET'MI PERVOGO GODA ZhIZNI V SOVREMENNYKh USLOVIYaKh
Endovitskaya U.G., Yarygina A.I., Kondusova Y.V., Kryuchkova A.V., Knyazeva A.M.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):340-341
views
PDF
(Rus)
OKAZANIE SESTRINSKOY POMOShchI PRI OSTRYKh OTRAVLENIYaKh GRIBAMI
Zemlyankina I.N., Butova L.R., Alekseevna P.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):341-342
views
PDF
(Rus)
K VOPROSU O PROFILAKTIKE PNEVMONII, KAK SOTsIAL'NO ZNAChIMOGO ZABOLEVANIYa
Klimova T.S., Kondusova Y.V., Kryuchkova A.V., Pyatnitsina S.I., Venevtseva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):342-342
views
PDF
(Rus)
O NOVOY KATEGORII MEDITsINSKIKh ShPRITsEV
Krapivina A.S., Kabaldina K.V., Anuchina N.N., Gridneva L.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):342-343
views
PDF
(Rus)
REZUL'TATY ISSLEDOVANIYa KLINIChESKIKh OSOBENNOSTEY TEChENIYa KhRONIChESKOGO PIELONEFRITA
Kryuchkova A.V., Semynina N.M., Pyatnitsina S.I., Venevtseva N.V., Voskanyan A.D.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):343-344
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE OSOBENNOSTEY TEChENIYa SAKhARNOGO DIABETA 2 TIPA
Kryuchkova A.V., Semynina N.M., Knyazeva A.M., Yakovleva S.D.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):344-345
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE FAKTOROV RISKA RAZVITIYa I OSOBENNOSTEY KLINIChESKOGO TEChENIYa OSTROGO INFARKTA MIOKARDA
Kryuchkova A.V., Semynina N.M., Kondusova Y.V., Velichko S.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):345-346
views
PDF
(Rus)
BEShENSTVO. PUTI PEREDAChI I MERY PROFILAKTIKI
Marchukova A.A., Venevtseva N.V., Pyatnitsina S.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):346-347
views
PDF
(Rus)
DVIZhENIE - ZhIZN'
Surina Y.A., Prokoficheva V.V., Gridneva L.G.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):347-347
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE INFORMIROVANNOSTI PATsIENTOV PO AKTUAL'NYM VOPROSAM ALLERGIChESKIKh ZABOLEVANIY
Tsvetkova E.A., Pyatnitsina S.I., Kryuchkova A.V., Semynina N.M.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):347-348
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI TEChENIYa ARTROZOV V SOVREMENNOY MEDITsINSKOY PRAKTIKE
Shenfel'd O.K., Venevtseva N.V., Semynina N.M., Kondusova Y.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):349а-349а
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE EFFEKTIVNOSTI DOLEChIVANIYa BEREMENNYKh GRUPP RISKA V USLOVIYaKh SANATORIYa
Shenfel'd O.K., Pyatnitsina S.I., Kondusova Y.V., Venevtseva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):349b-349b
views
PDF
(Rus)
O NEKOTORYKh OSOBENNOSTYaKh RUSSKOY ANATOMIChESKOY TERMINOLOGII
Dankovtsev R.Y., Meshalkin E.E., Varnavskaya E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):350-350
views
PDF
(Rus)
K VOPROSU OB ANGLITsIZMAKh V MEDITsINSKOM DISKURSE (na materiale stomatologicheskoy terminologii)
Zograbyan E.S., Efimova T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):351-351
views
PDF
(Rus)
MIKROBIOLOGIChESKIE TERMINY S IMENAMI SOBSTVENNYMI
Naraeva I.R., Varnavskaya E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):351-352
views
PDF
(Rus)
ANALIZ VOVLEChENNOSTI STUDENTOV VTOROGO KURSA LEChEBNOGO FAKUL'TETA VGMU V NAUChNO-ISSLEDOVATEL'SKUYu DEYaTEL'NOST' VUZA
Degtyareva E.S., Yakovenko N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):352-353
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI PEREVODA S ANGLIYSKOGO YaZYKA MEDITsINSKIKh SLOVOSOChETANIY S LEKSEMOY «OFFICER»
Degtyareva E.S., Yakovenko N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):353-354
views
PDF
(Rus)
TEOLOGIChESKIY KOMPONENT ANATOMIChESKIKh TERMINOV
Smagina S.V., Efimova T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):354-355
views
PDF
(Rus)
ETIMOLOGIYa MATEMATIChESKIKh TERMINOV
Kalinina K.M., Mukhin D.N., Zubenko I.V., Masneva I.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):355-356
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY FONETIKO-ORFOGRAFIChESKIY ANALIZ ANATOMIChESKIKh TERMINOV LATINSKOGO I SOVREMENNYKh EVROPEYSKIKh YaZYKOV
Borodina A.S., Merzlikina M.A., Tarasova A.A., Masneva I.E.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):356-357
views
PDF
(Rus)
WHAT MAKES A GOOD ENGLISH LEARNER
Meshalkin E.E., Yakovenko N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):357-357
views
PDF
(Rus)
OPTIMIZATsIYa PRIMENENIYa LAZEROTERAPII PRI MIGRENI
Abdusalomova M.A., Mavlyanova Z.F.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):358-358
views
PDF
(Rus)
TsIKLIChNOST' RABOTOSPOSOBNOSTI STUDENTOV KAFEDRY LEChEBNOY FIZKUL'TURY I MEDITsINSKOY REABILITATsII, KAK MODEL' PODGOTOVITEL'NOGO PERIODA K SOREVNOVANIYaM
Babchenko E.S., Efimenko A.P., Zavershinskaya I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):358-359
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NAYa KhARAKTERISTIKA FIZIOLOGIChESKIKh POKAZATELEY U SPORTSMENOK VOLEYBOL'NOY I BASKETBOL'NOY KOMAND I STUDENTOK 1-3 KURSA
Bakutina Y.Y., Zarubayko A.Y., Magerramova S.T., Zelenina M.T.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):359-360
views
PDF
(Rus)
IZMENENIE TAKTIL'NOY ChUVSTVITEL'NOSTI KOZhI OTNOSITEL'NO UROVNYa FIZIChESKOY PODGOTOVKI
Breus A.V., Rabochaya V.E., Knyazeva T.I., Dmitriev E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):360-361
views
PDF
(Rus)
PRIMENENIE KOMPLEKSOV FIZIChESKIKh UPRAZhNENIY S ELEMENTAMI YOGI DLYa PROFILAKTIKI ZABOLEVANIY POZVONOChNIKA U STUDENTOV
Gridneva A.A., Korchagina Y.Y., Chalova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):361-361
views
PDF
(Rus)
NEKOTORYE ASPEKTY REABILITATsII V POSLEOPERATsIONNOM PERIODE POSLE AORTOKORONARNOGO ShUNTIROVANIYa
Derevyagina A.S., Nokhrina N.V., Gridneva I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):362-362
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE KURENIYa SIGARET I VEYPOV NA FIZIChESKIE POKAZATELI STUDENTOV MEDITsINSKOGO VUZA
Ivannikova I.D., Storozhev E.S., Kuznetsov S.S.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):362-363
views
PDF
(Rus)
DINAMIKA PSIKhOEMOTsIONAL'NOGO STATUSA I FUNKTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa VEGETATIVNOY NERVNOY SISTEMY NA FONE KURSA KINEZIOTEYPIROVANIYa OBLASTI SOLNEChNOGO SPLETENIYa
Konovalov V.V., Kozmenko O.A., Perova S.V., Chaynikov P.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):363-363
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ FIZIChESKOY PODGOTOVLENNOSTI STUDENTOV 3 KURSA VGMU IM. N.N.BURDENKO ZANIMAYuShchIKhSYa LEGKOY ATLETIKOY
Kudryavtseva A.A., Garkushova A.E., Zhoglo O.Y., Kashtanova I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):364-364
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ DANNYKh PERVIChNOGO MEDITsINSKOGO OSMOTRA STUDENTOV VGMU IM. N. N. BURDENKO 2012 PO 2016 GODA
Magerramova S.T., Bakutina Y.Y., Zarubayko A.Y., Zelenina M.T.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):364-365
views
PDF
(Rus)
IZMENENIE POKAZATELEY OBShchEY FIZIChESKOY RABOTOSPOSOBNOSTI STUDENTOV VGMU IM. N.N. BURDENKO (NA PRIMERE ZANYaTIY VOLEYBOLOM)
Men'shikova S.S., Shekhmatova A.E., Mikhaylina O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):365-366
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE NAPRYaZhENNOSTI FIZIOLOGIChESKIKh SISTEM PRI ZANYaTIYaKh FIZKUL'TUROY U STUDENTOV S RAZNYM TIPOM VEGETATIVNOY REGULYaTsII I PRI PERENESENNYKh ZABOLEVANIYaKh
Smol'yannikova A.S., Tsimakhovich A.O., Ershov E.N.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):366-367
views
PDF
(Rus)
ROL' T'YuTOROV V PODGOTOVKE STUDENTOV K OKAZANIYu PERVOY POMOShchI VO VREMYa PROVEDENIYa SPORTIVNYKh MEROPRIYaTIY
Chursina A.A., Pastushkova Y.N., Chursin A.A., Burdastykh A.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):367-368
views
PDF
(Rus)
OPREDELENIE KONTsENTRATsII METGEMOGLOBINA U RABOTNIKOV VREDNOGO PROIZVODSTVA
Vlasenkova A.A., Alabovskiy V.V., Khamburov V.V., Popova L.I.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):369-369
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE VERAPAMILA I KOFEINA V USLOVIYaKh GIPOKSII SERDTsA NA TRANSMEMBRANNYE POTOKI KAL'TsIYa PRI NATRIY-KAL'TsIEVOM OBMENE
Zolotukhin V.O., Alabovskiy V.V., Khamburov V.V., Maslov O.V., Vinokurov A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):369-370
views
PDF
(Rus)
OTsENKA KAChESTVA LEChENIYa BOL'NYKh S TROFIChESKIMI YaZVAMI POSREDSTVOM UL'TRAZVUKOVOY KAVITATsII I KhIRURGIChESKOY OBRABOTKI RANY S ISPOL'ZOVANIEM POKAZATELEY OKISLITEL'NOGO STRESSA
Panin D.S., Prokopova O.S., Savvina D.S., Novomlinskiy V.V., Lushchik M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):370-371
views
PDF
(Rus)
VZAIMOZAVISIMOST' KONTsENTRATsII KhOLESTERINA S UROVNEM ANTIOKSIDANTNOY AKTIVNOSTI SYVOROTKI U BOL'NYKh KARDIOLOGIChESKOGO PROFILYa
Safonov A.A., Alabovskiy V.V., Boev K.V., Vasilenko D.V.
Молодежный инновационный вестник. 2018;7(S1):371-372
views
PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies