Vol 6, No S2 (2017)

Articles

SYSTEM OF PUBLIC HEALTH IN GHANA

Abdoulaye Sumaila -.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):4-5
pages 4-5 views

THE CURRENT HEALTH SITUATION IN GHANA

Bagonluri Peggy Mwinug-ma -., Muktari Fildauc -.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):6-7
pages 6-7 views

MEDICINE IN AZERBAIJAN. PAST, PRESENT AND FUTURE

Bayramova Turkan -.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):8-9
pages 8-9 views

MEDICINE IN MY HOME COUNTRY - TUNISIA YESTERDAY, TODAY AND TOMORROW

Issa Darvich Fadi -.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):10-10
pages 10-10 views

THE PERIODS OF THE LEBANESE HEALTHCARE SYSTEM ESTABLISHMENT

Naumenko Y.N., Makhinova O.V., Lara Al-Yassine -.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):11-11
pages 11-11 views

INDIA AS AN ATTRACTIVE DESTINATION FOR MEDICAL TOURISM OVERVIEW

Naumenko Y.N., Rahul Dev -.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):12-12
pages 12-12 views

USLOVIYa TRUDA PROVINTsIAL'NOGO VRAChA V KONTsE XVIII-PERVOY POLOVINE XIX VV. (PO MATERIALAM PENZENSKOY GUBERNII)

Abuvalov E.Y., Verstakov E.V., Popad'ev E.O., Filatova S.V.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):13-14
pages 13-14 views

PROFESSIYa VRAChA V MOEY STRANE VChERA, SEGODNYa, ZAVTRA

Anvarov I.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):15-17
pages 15-17 views

RAZVITIE AKUShERSTVA I GINEKOLOGII V VORONEZhSKOY OBLASTI

Gvozdeva E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):18-19
pages 18-19 views

ZUBOVRAChEVANIE V VORONEZhSKOY GUBERNII

Korovina S.N.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):20-21
pages 20-21 views

ISTORIYa OFTAL'MOLOGII V VORONEZhSKOY OBLASTI

Panina N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):22-23
pages 22-23 views

VKLAD VOENNYKh MEDIKOV TURKMENISTANA V POBEDU V VELIKOY OTEChESTVENNOY VOYNE

Rustamov N., Soyunova M.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):24-25
pages 24-25 views

SISTEMA ZDRAVOOKhRANENIYa PORTUGALII

B'yage Del'gado V.K., Buravkov B.P.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):26-26
pages 26-26 views

VRACh V ROSSII: PROFESSIYa ILI PRIZVANIE?

Povalyukhin P.D., Zhibrova T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):27-27
pages 27-27 views

VRAChI ZAMBII

Sianalungu Feyt -., Ruzhentsev S.E.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):28-28
pages 28-28 views

SOTsIAL'NYY STATUS VRAChA V IRANE

Poornikfakhm Tochay Farzam -.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):29-29
pages 29-29 views

PROFESSIYa VRAChA V TURKMENISTANE

Khalmuradov Z., Ataev U., Ruzhentsev S.E.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):30-30
pages 30-30 views

MEDITsINA V ABKhAZII: VChERA, SEGODNYa, ZAVTRA

Grod' F., Sherstnikova S.V.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):31-32
pages 31-32 views

KOMIChESKIE OBRAZY VRAChEY I PATsIENTOV V ISLAMSKOY FOL'KLORNOY TRADITsII

Karakhan'yan A.A., Beymanova F.N., Gelashvili E.N.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):33-34
pages 33-34 views

DINASTII VRAChEY I TRADITsII MEDITsINY V TURKMENISTANE

Yusupov A., Serdarov B., Rakhmanov A., Katelina L.S.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):35-36
pages 35-36 views

MEDITsINA V UZBEKISTANE: VChERA, SEGODNYa, ZAVTRA

Shakirova S.N., Bondareva S.V.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):37-39
pages 37-39 views

PROFESSIYa VRAChA V MOEY STRANE: VChERA, SEGODNYa, ZAVTRA

Ziyadekh K.K.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):40-40
pages 40-40 views

BUDUShchEE PROFESSII VRAChA V MIRE. ChTO ZAVTRA?

Daule Shadi T.E.
Молодежный инновационный вестник. 2017;6(S2):41-41
pages 41-41 views

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies