Vol 5, No 1 (2016)

Articles
SOSTOYaNIE LEChEBNO-DIAGNOSTIChESKOY POMOShchI PRI RAKE LEGKOGO I PUTI EGO SOVERShENSTVOVANIYa V RSO-ALANIYa
Avetisyan A.A., Ar'kova N.E., Rubaev O.K., Tauchelova A.G., Beslekoev U.S., Khutiev T.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):4-5
views
PDF
(Rus)
PERSPEKTIVY ISPOL'ZOVANIYa KISTEVOGO VNEOChAGOVOGO KOMPRESSIONNO-DISTRAKTsIONNOGO APPARATA ILIZAROVA V MIKROKhIRURGII KISTI
Aksenova A.Y., Krutskikh Y.E., Khanaliev R.V., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Sudakov D.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):5-6
views
PDF
(Rus)
POSTROENIE PROGNOZA EFFEKTIVNOSTI AUTOTRANSPLANTATsII IKRONOZhNYM NERVOM V MIKROKhIRURGII
Aksenova A.Y., Krutskikh Y.E., Khanaliev R.V., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Sudakov D.V., Vasil'ev N.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):6-8
views
PDF
(Rus)
PRIMENENIE MANUAL'NOY TERAPII V KOMPLEKSNOM LEChENII RASSTROYST VEGETATIVNOY NERVNOY SISTEMY VERTEBROGENNOGO GENEZA V PEDIATRII
Andrievskikh T.N., Kholodovich E.B., Tolstykh A.L.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):8-11
views
PDF
(Rus)
ISPOL'ZOVANIE ELEKTROKOAGULOGRAFA N-334 DLYa OTsENKI GEMOSTATIChESKOY AKTIVNOSTI NOVYKh GEMOSTATIKOV I OBOGAShchENNOY TROMBOTsITAMI PLAZMY
Aladkina A.A., Barannikov S.V., Myachina D.S., Pererva O.A., Romantsov M.N., Skorikova O.A., Cherednikov E.F.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):11-12
views
PDF
(Rus)
SRAVNENIE INFORMATIVNOY ZNAChIMOSTI PARAMETROV ELEKTROKOAGULOGRAFII DLYa OTsENKI GEMOSTATIChESKIKh SVOYSTV GIDROFIL'NYKh GRANULIROVANNYKh SORBENTOV
Barannikov S.V., Litovkina T.E., Popov A.V., Putilin S.G., Romantsov M.N., Sergeev I.A., Cherednikov E.F.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):12-14
views
PDF
(Rus)
OTsENKA REZUL'TATOV KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa DEFEKTOV MEZhZhELUDOChKOVOY PEREGORODKI
Bykov S.E., Rossikhina E.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):14-15
views
PDF
(Rus)
DIFFERENTsIROVANNYY PODKhOD K LAPAROSKOPIChESKOMU LEChENIYu PERITONITOV U DETEY
Vecherkin V.A., Vysotskaya V.P., Gisak S.N., Korablev V.A., Koryashkin P.V., Kuznetsova V.O., Baranov D.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):15-17
views
PDF
(Rus)
OSTRYY GNOYNYY PERFORATIVNYY PERITONIT APPENDIKULYaRNOGO PROISKhOZhDENIYa, VYZVANNYY KIShEChNOY PALOChKOY (ESCHERICHIA COLI)
Vecherkin V.A., Koryashkin P.V., Kuznetsova V.O., Sklyarova E.A., Ptitsyn V.A., Gisak S.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):17-19
views
PDF
(Rus)
LEChENIE BOL'NYKh S ZhELChNOKAMENNOY BOLEZN'Yu, OSLOZhNENNOY MEKhANIChESKOY ZhELTUKhOY, V USLOVIYaKh BOL'NITs SKOROY MEDITsINSKOY POMOShchI
Vinogradova I.V., Lebedinskaya E.V., Smol'yaninova D.S., Boev S.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):19-20
views
PDF
(Rus)
PRINTsIPY FORMIROVANIYa POPEREChNOSUZhENNOGO TAZA U BALERIN
Voronin M.V., Subbotina T.V., Shevtsova V.I., Belov E.V., Shevtsov A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):20-23
views
PDF
(Rus)
SKhODSTVA I RAZLIChIYa V TEChENIE INVERTIROVANNYKh PEREKhODNOKLETOChNYKh I ShNEYDEROVSKIKh PAPILOM POLOSTI NOSA I OKOLONOSOVYKh PAZUKh
Glushchenko A.I., Zemlyanskaya A.S., Nerovnyy A.I., Mashkova T.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):24-25
views
PDF
(Rus)
PERSPEKTIVY RAZVITIYa REGENERATORNOY MEDITsINY
Volkov A.V., Sundeev A.S., Shevtsova V.I., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Shevtsov A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):25-28
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI KLINIChESKOGO TEChENIYa I DIAGNOSTIKI PRI NOVOOBRAZOVANIYaKh TONKOGO KIShEChNIKA
Deshina E.G., Matsnev A.O., Shlykov O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):28-29
views
PDF
(Rus)
FORMULY DINAMIKI BIOKhIMIChESKIKh POKAZATELEY U BOL'NYKh S ABDOMINAL'NYM SEPSISOM
Dupin V.N., Andreeva E.A., Kiseleva E.A., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):29-30
views
PDF
(Rus)
KAPSULA DLYa IZOLIROVANNOY SANATsII POVERKhNOSTNYKh UChASTKOV TELA
Eliseev M.V., Glukhov A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):31-31
views
PDF
(Rus)
PREDOPERATsIONNAYa PODGOTOVKA BOL'NOGO REBENKA K OPERATsII V USLOVIYaKh REANIMATsIONNOGO OTDELENIYa PO POVODU RAZLITOGO GNOYNOGO PERFORATIVNOGO PERITONITA
Zatsepin A.G., Kul'gin E.A., Kuchmenko D.A., Starikov A.O., Baranov D.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):31-32
views
PDF
(Rus)
SRAVNENIE PREDOPERATsIONNYKh POKAZATELEY IMMUNOGRAMM U KhIRURGIChESKIKh PATsIENTOV S INFEKTsIONNYM ENDOKARDITOM LEVYKh KAMER SERDTsA
Zverev R.V., Gryaznov D.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):32-34
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE VODORODNOGO POKAZATELYa NA ANTIMIKROBNUYu AKTIVNOST' KhLORGEKSIDINA
Karapit'yan A.R., Chuyan A.O., Glukhov A.A., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):34-36
views
PDF
(Rus)
PERVYY OPYT IZUChENIYa VOZMOZhNOSTI ISPOL'ZOVANIYa AUTOTRANSPLANTATA SUKhOZhILIYa DLINNOY LADONNOY MYShTsY DLYa PROTEZIROVANIYa NEOKhORD ATRIOVENTRIKULYaRNYKh KLAPANOV
Kinshov A.N., Subbotin K.A., Gryaznov D.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):36-39
views
PDF
(Rus)
SVETOTERAPIYa «BIOPTRON» V KOMPLEKSNOM LEChENII BOL'NYKh S GNOYNYMI RANAMI
Kiseleva E.A., Andreeva E.A., Knyaz'kova A.I., Dupin V.N., Andreev A.A., Lobtsov A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):39-41
views
PDF
(Rus)
ALGORITM DIAGNOSTIKI OSTROGO APPENDITsITA I APPENDIKULYaRNOGO PERITONITA U DETEY
Kozheurova Y.S., Maksimenkova M.A., Starikov A.O., Baranov D.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):41-42
views
PDF
(Rus)
ANALIZ PRIChIN RELAPAROTOMIY U BOL'NYKh S TRAVMATIChESKIMI POVREZhDENIYaMI ORGANOV BRYuShNOY POLOSTI
Kochegarov A.A., Semenov D.E., Khrenova O.S., Vysotskaya A.T., Shlykov O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):42-43
views
PDF
(Rus)
RANNYaYa DIAGNOSTIKA NARUShENIY PARAMETROV TsENTRAL'NOY GEMODINAMIKI U DETEY S NEOTLOZhNOY KhIRURGIChESKOY PATOLOGIEY
Koryashkin P.V., Mamyan A.B., Minakov O.A., Ptitsyn V.A., Sklyarova E.A., Vecherkin V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):43-45
views
PDF
(Rus)
NASh OPYT ISPOL'ZOVANIYa BIOLOGIChESKIKh PROTEZOV KLAPANOV SERDTsA
Mirzaev A.A., Gryaznov D.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):45-47
views
PDF
(Rus)
KREATIVNAYa KOMPETENTNOST' STUDENTOV VORONEZhSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITsINSKOGO UNIVERSITETA IM. N.N. BURDENKO
Moshurov R.I., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):47-49
views
PDF
(Rus)
KOMPLEKSNOE LEChENII GNOYNYKh RAN S PRIMENENIEM GIDROIMPUL'SNYKh SANATsIY I GIDROLIZATA KOLLAGENA
Moshurov R.I., Andreev A.A., Karpukhin A.G.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):49-51
views
PDF
(Rus)
OSTRYE NARUShENIYa MEZENTERIAL'NOGO KROVOOBRAShchENIYa. VSEGDA LI SITUATsIYa FATAL'NA?
Nezhentsev V.D., Leybel's V.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):51-52
views
PDF
(Rus)
PROISKhOZhDENIE NEKOTORYKh ANATOMIChESKIKh TERMINOV
bodova V.A., Davydova L.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):52-54
views
PDF
(Rus)
ANEVRIZMY I RASSLOENIE AORTY PRI ATEROSKLEROZE I SINDROME MARFANA
Pilipchuk N.V., Davydova L.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):54-55
views
PDF
(Rus)
K VOPROSU O POLUChENII ORGANNYKh MATRIKSOV
Putilin S.G., Raskina E.A., Shevtsova V.I., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Shevtsov A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):55-58
views
PDF
(Rus)
KhIRURGIChESKAYa MODEL' PRODOL'NOY REZEKTsII ZhELUDKA V EKSPERIMENTE NA ZhIVOTNYKh
Stepanenko A.V., Khachikyan A.S., Khachikyan N.S., Shelyakina P.A., Samoylov V.S., Atyakshin D.A., Nalivayko V.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):58-60
views
PDF
(Rus)
DIAGNOSTIChESKAYa ZNAChIMOST' METODA TsEREBRAL'NOY OKSIMETRII V KAROTIDNOY KhIRURGII
Treyger G.A., Fokin A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):60-61
views
PDF
(Rus)
OTsENKA PERVOGO OPYTA PRIMENENIYa LAPAROSKOPIChESKOY TRANSABDOMINAL'NOY PREPERITONEAL'NOY PLASTIKI V LEChENII BOL'NYKh S PAKhOVYMI GRYZhAMI
Khatipov S.R., Chigrinova T.S., Kashurnikova M.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):61-62
views
PDF
(Rus)
DIAGNOSTIKA PATOLOGII KOLENNOGO SUSTAVA PRI ZANYaTIYaKh BOEVYMI ISKUSSTVAMI
Yakunina A.I., Ryl'kov M.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):62-63
views
PDF
(Rus)
OBMEN ESSENTsIAL'NYKh MIKROELEMENTOV MEDI I TsINKA U ZhENShchIN FERTIL'NOGO VOZRASTA
Akhmedova N.S., Egamova S.K., Boltaev K.Z.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):64-65
views
PDF
(Rus)
SPEKTR DISFUNKTsII POTENTsIALA PEChENI PO KhODU TsITOSTATIChESKOY TERAPII U BOL'NYKh REVMATOIDNYM ARTRITOM
Bafaev Z.T., Khamidova Z.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):65-66
views
PDF
(Rus)
OTsENKA EFFEKTIVNOSTI I BEZOPASNOSTI LEChENIYa ENDOKRINNOY OFTAL'MOPATII VYSOKIMI DOZAMI PREDNIZOLONA
Belousova U.S., Polyakova N.G., Andreeva N.S., Bereznikov A.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):66-68
views
PDF
(Rus)
ChASTOTA VSTREChAEMOSTI ZABOLEVANIY ORGANOV PIShchEVARENIYa S GENDERNOY POZITsII
Boboeva A.I., Zharylkasynova G.Z.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):68-69
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI SOTsIAL'NOGO I PSIKhOLOGIChESKOGO FUNKTsIONIROVANIYa ZhENShchIN REPRODUKTIVNOGO VOZRASTA S RADIKAL'NO PROLEChENNYM RAKOM ShchITOVIDNOY ZhELEZY
Voronets O.A., Kopytok A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):69-70
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI RASPREDELENIYa ALLELEY POLIMORFIZMA LOKUSOV GENOV GISTOSOVMESTIMOSTI (HLAI B27, HLAII DRB1) U PATsIENTOV S SERONEGATIVNYMI SPONDILOARTRITAMI V ZABAYKAL'SKOM KRAE
Zimina A.V., Khusainova N.M., Aleksenko E.Y., Strambovskaya N.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):70-71
views
PDF
(Rus)
KLINIChESKIE OSOBENNOSTI I STEPEN' ATEROSKLEROTIChESKOGO PORAZhENIYa KORONARNYKh ARTERIY U BOL'NYKh IShEMIChESKOY BOLEZN'Yu SERDTsA V SOChETANII S SAKhARNYM DIABETOM 2 TIPA
Il'inova M.I., Babenko N.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):71-72
views
PDF
(Rus)
O SINDROME DIABETIChESKOY STOPY: PATOGENEZ, LEChENIE I PROFILAKTIKA
Ishankulova N.F., Artykova D.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):73-76
views
PDF
(Rus)
STEPEN' FIBROZA PEChENI, KAK DOSTOVERNYY FAKTOR NEBLAGOPRIYaTNOGO ISKhODA ZABOLEVANIYa
Konokotin S.V., Kleshchin A.P., Bochkarev A.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):76-77
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE KOMPLEKSNOY TERAPII NA FUNKTsIONAL'NOE SOSTOYaNIE SUSTAVOV I KAChESTVO ZhIZNI PATsIENTOV S OSTEOARTROZOM
Kosmacheva E.S., Yakovets S.A., Mesnikova I.L.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):77-78
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI TEChENIYa NEALKOGOL'NOY ZhIROVOY BOLEZNI PEChENI U BOL'NYKh SAKhARNYM DIABETOM 1 I 2 TIPA
Laptieva S.M., Sviridova T.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):78-80
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE VYSOKOGO ARTERIAL'NOGO DAVLENIYa NA ChASTOTU IShEMIChESKIKh INSUL'TOV
Maksimovich E.N., Pron'ko T.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):80-81
views
PDF
(Rus)
ZNAChIMOST' EFFEKTA DOPLERA V ISSLEDOVANII ZABOLEVANIY SERDEChNO-SOSUDISTOY SISTEMY
Mayatskaya E.S., Shaeva T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):81-82
views
PDF
(Rus)
ANALIZ VLIYaNIYa SISTEMATIChESKOGO KURENIYa NA SOSTOYaNIE SERDEChNO-SOSUDISTOY SISTEMY PO POKAZATELYaM GEMODINAMIKI STUDENTOV MEDITsINSKOY AKADEMII
Novikova A.O., Raskina E.A., Savrasova V.A., Shaeva T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):82-83
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI KhOBL U KURIL'ShchIKOV
Novikova A.O., Raskina E.A., Savrasova V.A., Nikitin A.V., Malyukov D.A., Shaeva T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):83-84
views
PDF
(Rus)
NEKOTORYE ETIChESKIE I DEONTOLOGIChESKIE ASPEKTY ORGANIZATsII MEDITsINSKOY POMOShchI V GORODSKOY POLIKLINIKE
Ponomareva L.A., Serysheva D.V., Zuykova A.A., Romanova M.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):84-85
views
PDF
(Rus)
DIAGNOSTIKA GIPERTROFII LEVOGO ZhELUDOChKA PO DANNYM ELEKTRO - I EKhOKARDIOGRAFII
Ryabkova A.S., Lyshova O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):85-86
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE VARIABEL'NOSTI SERDEChNOGO RITM V OTsENKE FUNKTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa SERDEChNO-SOSUDISTOY SISTEMY U BOL'NYKh SAKhARNYM DIABETOM 1-GO I 2-GO TIPA
Sadkova E.V., Streletskaya G.N., Kochetkova I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):86-87
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE PATOLOGII LOR-ORGANOV NA KAChESTVO ZhIZNI ChELOVEKA
Saranchin A.S., Smolyanskaya V.V., Khokhlova M.A., Egorova E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):87-88
views
PDF
(Rus)
METABOLIZM KOSTNOY TKANI I ENDOKRINOPATII
Silina E.V., Chubarov T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):89-89
views
PDF
(Rus)
FUNKTsIONAL'NOE SOSTOYaNIE GIPOFIZARNO-YaIChNIKOVOY SISTEMY U BOL'NYKh ATOPIChESKIM DERMATITOM V PROTsESSE LAZERNOY TERAPII
Tashpulatov B.K., Pakirdinov A.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):90-91
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI KLINIChESKOGO TEChENIYa I KORONAROANGIOGRAFIChESKOGO PODTVERZhDENIYa IBS U ZhENShchIN
Trufanova U.S., Gorbunova I.S., Babenko N.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):91-93
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE KAChESTVA ZhIZNI U BOL'NYKh KhOBL S SOPUTSTVUYuShchEY PATOLOGIEY
Filina N.V., Budnevskiy A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):94-95
views
PDF
(Rus)
KOGNITIVNYE RASSTROYSTVA U BOL'NYKh KhRONIChESKOY OBSTRUKTIVNOY BOLEZN'Yu LEGKIKh I KhRONIChESKOY OBSTRUKTIVNOY BOLEZN'Yu LEGKIKh S SOPUTSTVUYuShchEY GIPERTONIChESKOY BOLEZN'Yu V USLOVIYaKh GIPOKSII
Khatipov S.R., Kochegarov A.A., Chernykh Y.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):96-97
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI ARTERIAL'NOY GIPERTENZII U PATsIENTOV S SUBKLINIChESKIM GIPOTIREOZOM
Tsygankova A.O., Yarkovskaya D.V., Fes'kova A.A., Budnevskiy A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):97-98
views
PDF
(Rus)
PRIMENENIE PROTIVOVOSPALITEL'NYKh PREPARATOV V KOMPLEKSNOM LEChENII ARTERIAL'NOY GIPERTENZII
Shkereda E.G., Tsymbalova E.O., Kuzovkina A.E., Romashov B.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):98-99
views
PDF
(Rus)
ANALIZ ANTIBAKTERIAL'NOY TERAPII U BOL'NYKh, GOSPITALIZIROVANNYKh S VNEBOL'NIChNOY PNEVMONIEY
Shtark A.E., Ganyukova N.G.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):99-100
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI AUDIOLOGIChESKOGO SKRININGA U NEDONOShENNYKh DETEY
Agarkov A.A., Popov I.N., Korotaeva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):101-102
views
PDF
(Rus)
REZUL'TATY ANKETIROVANIYa MATEREY V OTDELENII PATOLOGII DLYa NEDONOShENNYKh DETEY O PRIChINAKh NEDONOShENNOSTI
Balakireva E.A., Krechetova A.Y., Mazurenko O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):102-104
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI NERVNO-PSIKhIChESKOGO RAZVITIYa DETEY S NEDIFFERENTsIROVANNOY DISPLAZIEY SOEDINITEL'NOY TKANI
Balakireva E.A., Mikhaylov G.A., Sinetskaya D.V., Strokatova A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):104-106
views
PDF
(Rus)
MORFOLOGIChESKIE PROYaVLENIYa BOLEZNI KRONA U DETEY
Voloshchuk O.A., Kireeva V.A., Chikulaeva E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):106-106
views
PDF
(Rus)
GENETIChESKIE ASPEKTY VROZhDENNOY GIPERPLAZII KORY NADPOChEChNIKOV NA TERRITORII RSO-ALANIYa
Gaparov K.Z., Getoeva Z.K.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):107-111
views
PDF
(Rus)
REABILITATsIYa DETEY PERVOGO GODA ZhIZNI S PERINATAL'NOY PATOLOGIEY TsNS V USLOVIYaKh DETSKOY POLIKLINIKI
Goncharova E.V., Savel'eva Y.S., Kuznetsova V.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):111-112
views
PDF
(Rus)
PERVIChNAYa LEGOChNAYa GIPERTENZIYa. KLINIChESKIY SLUChAY
Eliseeva E.I., Kondrat'eva I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):112-114
views
PDF
(Rus)
OTsENKA EFFEKTIVNOSTI PROFILAKTIKI BOLI U NOVOROZhDENNYKh DETEY
Zhidyaeva A.L., Pershina E.S., Korotaeva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):114-115
views
PDF
(Rus)
ANTIFOSFOLIPIDNYY SINDROM. SLUChAY IZ PRAKTIKI
Berezhnaya A.V., Uryvaev A.V., Uryvaeva M.K.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):115-117
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNYE ASPEKTY LEChENIYa ATOPIChESKOGO DERMATITA U DETEY
Gulyaeva T.A., Zhidkova G.V., Shamets L.K.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):117-118
views
PDF
(Rus)
SINDROM VOL'FA-PARKINSONA-UAYTA U DETEY
Eliseeva E.I., Kondrat'eva I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):118-120
views
PDF
(Rus)
DINAMIChESKIE PARALLELI FIZIChESKOGO RAZVITIYa DETEY PERVOGO GODA ZhIZNI PO DANNYM GORODSKOYDETSKOY POLIKLINIKI
Zhil'tsova M.S., Volosovets G.G.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):120-121
views
PDF
(Rus)
PRODOLZhITEL'NOST' GRUDNOGO VSKARMLIVANIYa DETEY IZ STUDENChESKIKh SEMEY
Ivanova A.A., Pochivalov A.V., Moshurova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):121-122
views
PDF
(Rus)
ANALIZ EFFEKTIVNOSTI VYYaVLENIYa BOL'NYKh TUBERKULEZOM ORGANOV DYKhANIYa DETEY I PODROSTKOV V VORONEZhSKOY OBLASTI
Kashchenko I.S., Shevchenko K.O., Nikolaev V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):122-123
views
PDF
(Rus)
KLINIKO-LABORATORNAYa KhARAKTERISTIKA GIDRONEFROZA U DETEY RANNEGO VOZRASTA
Klemyatina E.Y., Filenko M.S., Fedosenko V.A., Tsukanova E.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):123-124
views
PDF
(Rus)
EPIDEMIOLOGIYa OSTRYKh LIMFOBLASTNYKh LEYKOZOV U DETEY VORONEZhSKOY OBLASTI
Korabel'nikova I.S., Savrasova V.A., Grebennikova I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):124-125
views
PDF
(Rus)
SOSTOYaNIE ShKOL'NOGO PITANIYa V G. VORONEZhE NA SOVREMENNOM ETAPE
Kotsyuba A.A., Arzhanykh A.V., Moshurova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):125-127
views
PDF
(Rus)
SINDROMY POSTNAZAL'NOGO STEKANIYa SLIZI I BRONKhOOBSTRUKTsII U DETEY
Kuz'mina K.S., Nerovnaya T.A., Pochivalov A.V., Moshurova L.V., Nerovnyy A.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):127-128
views
PDF
(Rus)
INFORMIROVANNOST' SOVREMENNYKh MATEREY V VYBORE DETSKIKh SMESEY
Leshcheva M.Y., Moshurova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):128-129
views
PDF
(Rus)
OTsENKA PSIKhOEMOTsIONAL'NOGO RAZVITIYa DETEY DOShKOL'NOGO VOZRASTA V ZAVISIMOSTI OT GRUPP ZDOROV'Ya V RAMKAKh PROGRAMMY PO ZDOROV'ESBEREZhENIYu «ZDOROV'E»
Loktionova L.A., Taldykina M.A., Tsukanova E.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):129-132
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI IZMERENIYa ARTERIAL'NOGO DAVLENIYa U DETEY, PRI ISPOL'ZOVANII ELEKTRONNYKh TONOMETROV
Mikhaylov G.A., Pershina E.S., Balakireva A.I., Balakireva E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):132-133
views
PDF
(Rus)
OPREDELENIE PROGNOSTIChESKIKh KRITERIEV PRI VTORIChNOM NEFRITE ASSOTsIIROVANNOM S GEMORRAGIChESKIM VASKULITOM
Peregudova O.P., Nastausheva T.L., Zvyagina T.G.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):134-135
views
PDF
(Rus)
KhRONIChESKAYa REVMATIChESKAYa BOLEZN' SERDTsA U PODROSTKA
Serikova Y.N., Kondrat'eva I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):135-136
views
PDF
(Rus)
ROL' RAZLIChNYKh FAKTOROV V FORMIROVANII GRUPPY ChASTO BOLEYuShchIKh DETEY
Razgonyaeva E.A., Belykh A.A., Chertok E.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):137-138
views
PDF
(Rus)
VOZMOZhNOSTI SKRININGA ZhELEZODEFITsITNYKh SOSTOYaNIY U PODROSTKOV
Razgonyaeva E.A., Kashchenko I.S., Chertok E.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):138-139
views
PDF
(Rus)
FAKTORY RISKA ROZhDENIYa DETEY S OChEN' NIZKOY I EKSTREMAL'NO NIZKOY MASSOY TELA
Sbratova I.V., Pozdnyakova A.S., Korotaeva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):139-140
views
PDF
(Rus)
OTsENKA POVEDENChESKIKh FAKTOROV RISKA U PODROSTKOV S NARUShENIYaMI SOSTOYaNIYa ZDOROV'Ya
Semenova A.A., Nagaeva T.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):140-141
views
PDF
(Rus)
INFEKTsIONNYY ENDOKARDIT - TRUDNOSTI DIAGNOSTIKI
Serikova Y.N., Kondrat'eva I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):141-142
views
PDF
(Rus)
PATOLOGIYa KOSTNO-MYShEChNOY SISTEMY KAK FAKTOR RISKA, VLIYaYuShchIY NA ADAPTATsIYu I ZDOROV'E DETEY I PODROSTKOV
Khaperskova M.A., Gabbasova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):142-144
views
PDF
(Rus)
PREIMUShchESTVA ESTESTVENNOGO VSKARMLIVANIYa: REZUL'TATY OPROSA STUDENTOV
Chernyshova T.A., Kulakova E.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):144-145
views
PDF
(Rus)
EFFEKTIVNOST' LEChENIYa GASTROEZOFAGEAL'NOY REFLYuKSNOY BOLEZNI U DETEY
Shandilova I.V., Pochivalov A.V., Moshurova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):146-147
views
PDF
(Rus)
ZNAChENIE RAZLIChNYKh FAKTOROV V GENEZE IDIOPATIChESKOY TROMBOTsITOPENII U DETEY
Shilov A.I., Imanova E.S., Chertok E.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):147-148
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE BIOPOTENTsIALOV MYShTs ChELYuSTNO-LITsEVOY OBLASTI PRI POMOShchI ELEKTROMIOGRAFII U LITs S FIZIOLOGIChESKOY I DISTAL'NOY OKKLYuZIEY
Bykasova M.S., Mel'nikova E.N., Zolotareva E.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):149-150
views
PDF
(Rus)
FUNKTsIONAL'NAYa KhARAKTERISTIKA POVERKhNOSTNO RASPOLOZhENNYKh ZhEVATEL'NYKh I VISOChNYKh MYShTs U PODROSTKOV S RAZLIChNYM UROVNEM KARIESREZISTENTNOSTI TVERDYKh TKANEY ZUBOV
Bykasova M.S., Mel'nikova E.N., Ippolitov Y.A., Kovalenko M.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):150-152
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE GIGIENIChESKIKh MEROPRIYaTIY V ZUBOTEKhNIChESKOY LABORATORII
Glagoleva A.D., Vecherkina Z.V., Chirkova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):153-155
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ PREPARATOV AL'VOZhIL I NEOKONESV KOMPLEKSNOM LEChENII AL'VEOLITA
Gladkov K.D., Shcherbinin A.S., Moiseeva N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):155-156
views
PDF
(Rus)
VOZMOZhNOSTI SOVREMENNOY STOMATOLOGII V LEChENII TRUDNOPROKhODIMYKh KORNEVYKh KANALOV
Gurkina Y.A., Koretskaya I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):156-158
views
PDF
(Rus)
ANALIZ ISPOL'ZOVANIYa RETEYNEROV, IZGOTOVLENNYKh IZ PROVOLOKI RAZLIChNOGO SEChENIYa I DIAMETRA
Dem'yanova V.Y., Saponov V.Y., Tatarintsev M.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):158-159
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE PSIKhOEMOTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa U ShKOL'NIKOV S ZUBOChELYuSTNYMI ANOMALIYaMI I DEFORMATsIYaMI NA REZUL'TATY ORTODONTIChESKOGO LEChENIYa
Dem'yanova V.Y., Saponov V.Y., Tatarintsev M.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):159-161
views
PDF
(Rus)
RETsESSIYa DESNY , KAK SLEDSTVIE ZABOLEVANIY ZUBOChELYuSTNOY SISTEMY
Dragunov V.A., Rudenko A.A., Koretskaya I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):161-163
views
PDF
(Rus)
OTsENKA NEKOTORYKh FUNKTsIONAL'NYKh POKAZATELEY POLOSTI RTA U RABOChIKh PROIZVODSTVA SYR'EVYKh KOMPONENTOV DLYa SINTETIChESKIKh MOYuShchIKh SREDSTV
Ibragimova F.I., Zamonova G.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):163-165
views
PDF
(Rus)
PORAZhENIYa SLIZISTOY OBOLOChKI POLOSTI RTA U RABOTAYuShchIKh V PROIZVODSTVE SINTETIChESKIKh MOYuShchIKh I ChISTYaShchIKh SREDSTV
Ibragimova F.I., Zhumatov U.Z.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):165-166
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE BALANSA KARIESOGENNOGO ZUBNOGO NALETA PRI ORTODONTIChESKOM LEChENII BREKET-SISTEMAMI
Il'inova O.G., Alieva E.A., Anisimova N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):166-167
views
PDF
(Rus)
METODY DIAGNOSTIKI I LEChENIYa RETINIROVANNYKh KLYKOV
Kantemirova A.A., Tatarintsev M.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):167-170
views
PDF
(Rus)
INNOVATsIONNYE TEKhNOLOGII. ENDODONTIChESKIY FANTOM
Kotov M.A., Koretskaya I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):170-171
views
PDF
(Rus)
OPREDELENIE NALIChIYa KOROTKOTsEPOChEChNYKh ZhIRNYKh KISLOT KAK SPOSOB DIAGNOSTIKI SOSTOYaNIYa MIKROFLORY POLOSTI RTA
Kukaeva L.I., Konchakova V.V., Aleshina E.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):171-172
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NAYa KhARAKTERISTIKA ChISTKI ZUBOV KLASSIChESKOY I ELEKTRIChESKOY ZUBNYMI ShchETKAMI
Medvedev A.V., Krutskikh O.A., Popova T.A., Primacheva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):173-173
views
PDF
(Rus)
ChASTOTA VSTREChAEMOSTI ZUBOChELYuSTNYKh ANOMALIY U DETEY ShKOL'NOGO VOZRASTA
Nurova S.N., Sodikov B.R., Nurov N.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):173-175
views
PDF
(Rus)
NEZAMENIMYE AMINOKISLOTY V KROVI DETEY ShKOL'NOGO VOZRASTA S ZUBOChELYuSTNYMI ANOMALIYaMI
Nurova S.N., Ashurova Z.I., Saidova M.A., Nurov N.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):175-176
views
PDF
(Rus)
MIKROBIOLOGIChESKOE ISSLEDOVANIE SOSTOYaNIYa TKANEY PARODONTA
Persaeva K.R., Moldaliev E.K., Mustafina F.S., Mamytova A.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):176-178
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNYE METODIKI V ESTETIChESKOY STOMATOLOGII
Oleynik E.A., Koretskaya I.V., Oleynik O.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):178-179
views
PDF
(Rus)
ANALIZ FAKTOROV, VLIYaYuShchIKh NA VYSOKOTOChNOE LIT'E NA ETAPAKh IZGOTOVLENIYa NES\"EMNYKh ORTOPEDIChESKIKh KONSTRUKTsIY
Ponomarev V.Y., Vecherkina Z.V., Chirkova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):180-181
views
PDF
(Rus)
PROVEDENIE REMINERALIZUYuShchEY TERAPII S ISPOL'ZOVANIEM PREPARATA CLINPRO™ WHITEVARNISH V DETSKOM I PODROSTKOVOM VOZRASTE
Poroshina A.V., Kirina E.V., Aleshina E.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):181-184
views
PDF
(Rus)
KLINIChESKOE TEChENIE GENERALIZOVANNOGO PARODONTITA U BOL'NYKh S SOPUTSTVUYuShchIM OZhIRENIEM
Saidova N.A., Kasymova G.L., Khabibova N.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):184-185
views
PDF
(Rus)
ISPOL'ZOVANIE TsIFROVYKh TEKhNOLOGIY V SIMULYaTsIONNOM OBUChENII
Sviridov M.A., Gorchakov D.D., Primacheva N.V., Chirkova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):185-186
views
PDF
(Rus)
STRAKh PERED LEChENIEM DENTOFOBII
Sudareva A.V., Koretskaya I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):186-187
views
PDF
(Rus)
ROL' GIGIENIChESKIKh MEROPRIYaTIY POLOSTI RTA ,DLYa PROFILAKTIKI OSLOZhNENIY ,POSLE USTANOVKI DENTAL'NYKh IMPLANTOV
Sudareva A.V., Morozov A.N., Koretskaya I.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):187-189
views
PDF
(Rus)
ANALIZ PRIChIN ROZhDENIYa DETEY S RASShchELINOY GUBY I NEBA U ZhENShchIN, PROZhIVAYuShchIKh V BUKhARSKOY I NAVOINSKOY OBLASTYaKh
Sharopov S.G., Yusupov S.A., Mukimov I.I., Inoyatov A.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):189-191
views
PDF
(Rus)
RAZRABOTKA SKhEMY PROFILAKTIKI VROZhDENNYKh POROKOV ChELYuSTNO-LITsEVOY OBLASTI V ZAVISIMOSTI OT VIDA VOZDEYSTVIYa TERATOGENNYKh FAKTOROV
Sharopov S.G., Mukimov I.I., Inoyatov A.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):191-192
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE EFFEKTIVNOSTI I PRIEMLEMOSTI KONTRATsEPTIVNYKh SREDSTV U MNOGOROZhAVShIKh ZhENShchIN
Adizova S.R., Ashurova N.G.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):193-194
views
PDF
(Rus)
KESAREVO SEChENIE. REZERVY SNIZhENIYa ChASTOTY ABDOMINAL'NOGO RODORAZREShENIYa PRI DONOShENNOY BEREMENNOSTI
Belenko A.A., Pogorelova E.A., Samoday V.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):194-196
views
PDF
(Rus)
PASSIVNOE KURENIE PRI BEREMENNOSTI
Volkova A.S., Dement'eva E.O., Kuzina O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):197-198
views
PDF
(Rus)
DIAGNOSTIChESKIE KRITERII VRAShchENIYa PLATsENTY
Vystavkina S.S., Samoday V.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):198-199
views
PDF
(Rus)
EFFEKTIVNOST' ISPOL'ZOVANIYa RABOChEY STANTsII KOMP'YuTERIZIROVANNOY KTG V SNIZhENII VNUTRISTATsIONARNOY PERINATAL'NOY SMERTNOSTI
Grishkina Y.G., Popova Y.A., Shamarin S.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):199-200
views
PDF
(Rus)
VARIABEL'NOST' KLINIChESKIKh PROYaVLENIY SPKYa S UChETOM AKTUAL'NYKh DIAGNOSTIChESKIKh KRITERIEV
Dukhanina E.S., Khoroshikh N.V., Brigadirova V.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):200-202
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI TIREOIDNOGO STATUSA BEREMENNOY S UGROZOY PRERYVANIYa BEREMENNOSTI
Kir'yanova D.V., Novikova A.O., Khoroshikh N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):202-203
views
PDF
(Rus)
TsITOKINO-ENDOKRINNYY PROFIL' ORGANIZMA PRI FIZIOLOGIChESKOY I PRERYVAYuShchEYSYa BEREMENNOSTI I MORFOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI PLATsENTY
Komilova M.S., Razikova K.K., Iskandarov Z.M., Pakhomova Z.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):203-205
views
PDF
(Rus)
MORFOLOGIChESKIE IZMENENIYa ENDOMETRIYa PRI DLITEL'NOM PRIMENENII VNUTRIMATOChNOGO KONTRATsEPTIVA, KORREKTsIYa I PROFILAKTIKA KhRONIChESKOGO ENDOMETRITA
Porosyatnikova E.F., Parshina A.A., Konstantinova O.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):206-207
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE STEPENI DIFFERENTsIROVKI ADENOKARTsINOMY ENDOMETRIYa NA TEChENIE DANNOGO ZABOLEVANIYa
Sysueva O.V., Tselkovich L.S., Yugina O.V., Katyushina V.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):208-209
views
PDF
(Rus)
GORMONAL'NAYa KONTRATsEPTsIYa U ZhENShchIN, STRADAYuShchIKh SAKhARNYM DIABETOM
Khamdamov I.B., Khamdamov A.B., Karimova G.K., Kakharov I.I., Khamdamova M.T.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):209-210
views
PDF
(Rus)
NUTRIMATOChNYE SREDSTVA U ZhENShchIN, STRADAYuShchIKh SAKhARNYM DIABETOM
Khamdamov I.B., Khamdamov A.B., Karimova G.K., Khamdamova M.T.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):210-212
views
PDF
(Rus)
PAPILLOMAVIRUSNAYa INFEKTsIYa V MENOPAUZAL'NOM PEREKhODE
Filina O.V., Ayvazova D.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):212-214
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNAYa EPIDEMIOLOGIChESKAYa SITUATsIYa PO MALYaRII V ASTRAKhANSKOY OBLASTI
Adamova D.S., Kalashnikova T.D., Martynova O.V., Imamutdinova N.F., Ivanova E.S., Kuz'michev B.Y., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):215-217
views
PDF
(Rus)
FARMAKOTERAPIYa OPOYaSYVAYuShchEGO GERPESA: OSOBENNOSTI REKONVALESTsENTsII I OTDALENNYE POSLEDSTVIYa
Agafonova D.Y., Dukhanina E.S., Pegusov S.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):217-219
views
PDF
(Rus)
ZhIARDIAZ ChELOVEKA V ASTRAKhANSKOY OBLASTI
Adzhibaev M.A., Lymar' A.V., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):219-220
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNYE PREDSTAVLENIYa O STRUKTURE PUTEY PEREDAChI VICh-INFEKTsII V UKRAINE
Berezhnaya A.V., Chumachenko T.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):220-221
views
PDF
(Rus)
KOMBINIROVANNOE PROTIVOVIRUSNOE LEChENIE KhRONIChESKOGO VIRUSNOGO GEPATITA S
Boldyreva K.S., Shentsova V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):222-224
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE SOSTOYaNIYa MIKROFLORY ZhKT NA AGRESSIVNYE SPOSOBNOSTI HELICOBACTER PYLORI
Voevodina N.V., Kalashnikova P.M., Kalashnikova A.P., Novosel'tseva T.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):224-226
views
PDF
(Rus)
KLINIChESKIE OSOBENNOSTI PROSTOGO GERPESA GENITAL'NOY LOKALIZATsII
Vasil'eva V.P., Derevyankina E.A., Novikova L.A., Bakhmet'eva T.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):226-227
views
PDF
(Rus)
KLINIKO-LABORATORNYE OSOBENNOSTI TEChENIYa ENTEROVIRUSNOY EKZANTEMY U DETEY NA TERRITORII VORONEZhSKOY OBLASTI V 2014 GODU
Voronina A.G., Zamolotskikh M.Y., Kokoreva S.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):227-228
views
PDF
(Rus)
KLINIKO-LABORATORNYE OSOBENNOSTI GERPESVIRUSNYKh ENTsEFALITOV U DETEY
Grinchenko E.V., Pikalova O.A., Kotlova V.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):228-231
views
PDF
(Rus)
VETRYaNOChNYE ENTsEFALITY: KLINIKA, DIAGNOSTIKA, LEChENIE
Demenkova A.A., Romanova O.O., Ilunina L.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):231-233
views
PDF
(Rus)
TOKSOKAROZ ChELOVEKA V ASTRAKhANSKOY OBLASTI
Donskova A.Y., Kondrashova V.O., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):234-234
views
PDF
(Rus)
ISTORIYa RAZVITIYa «NEPRAVIL'NOY MIKROBIOLOGII»
Donskova A.Y., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):234-236
views
PDF
(Rus)
VYBOR LEKARSTVENNYKh SREDSTV V APTEKE «NA ZDOROV'E» ZhITELYaMI ASTRAKhANI PRI LEChENII VIRUSNYKh I PARAZITARNYKh ZABOLEVANIY
Donskova A.Y., Spiridonova S.G., Kondrashova V.O., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):235-237
views
PDF
(Rus)
MIKROBIOLOGIChESKIY MONITORING MIKROFLORY MOChEVYVODYaShchIKh PUTEY U PATsIENTOV DETSKOGO INFEKTsIONNOGO STATsIONARA ZA 2013-2015 GG
Zamolotskikh M.Y., Voronina A.G., Kokoreva S.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):237-238
views
PDF
(Rus)
SANITARNO-PARAZITOLOGIChESKOE SOSTOYaNIE OB\"EKTOV OKRUZhAYuShchEY SREDY ASTRAKhANSKOY OBLASTI
Ivanova E.S., Kuz'michev B.Y., Martynova O.V., Imamutdinova N.F., Donskova A.Y., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):238-239
views
PDF
(Rus)
ILLYuZORNYE PARAZITOZY
Imamutdinova N.F., Ivanova E.S., Martynova O.V., Kalashnikova T.D., Kuz'michev B.Y., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):239-242
views
PDF
(Rus)
MODIFITsIROVANNYY METOD DIAGNOSTIKI KROVEPARAZITOV U ZhIVOTNYKh
Imamutdinova N.F., Martynova O.V., Kallashnikova T.D., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):242-243
views
PDF
(Rus)
PRIMENENIE BOTULOTOKSINA KAK ORUZhIYa MASSOVOGO PORAZhENIYa PRI BIOTERRORIZME
Imamutdinova N.F., Kurskova A.V., Martynova O.V., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):243-244
views
PDF
(Rus)
SLUChAY ASTRAKhANSKOY RIKKETSIOZNOY LIKhORADKI U BEREMENNOY
Imamutdinova N.F., Martynova O.V., Arakel'yan A.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):244-245
views
PDF
(Rus)
MODIFITsIROVANNYY METOD DIAGNOSTIKI KROVEPARAZITOV U ZhIVOTNYKh
Imamutdinova N.F., Martynova O.V., Kallashnikova T.D., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):245-246
views
PDF
(Rus)
KLINIKO-EPIDEMIOLOGIChESKIE ASPEKTY DIROFILYaRIOZA V ASTRAKhANSKOY OBLASTI
Kalashnikova T.D., Kurskova A.V., Khaustova E.S., Martynova O.V., Imamutdinova N.F., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):246-248
views
PDF
(Rus)
KLINIKO-EPIDEMIOLOGIChESKIE ASPEKTY EKhINOKOKKOZA ChELOVEKA V ASTRAKhANSKOY OBLASTI
Kalashnikova T.D., Martynova O.V., Kuz'michev B.Y., Donskova A.Y., Ivanova E.S., Imamutdinova N.F., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):248-250
views
PDF
(Rus)
MOLOChNYE PRODUKTY V PIShchEVOM RATsIONE STUDENTOV AMURSKOY OBLASTI I SPOSOBVYYaVLENIYa GRUPPY RISKAPO GASTROENTEROLOGIChESKIM ZABOLEVANIYaM
Krasnopeev Y.I., Suvorova A.P., Chubenko G.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):250-251
views
PDF
(Rus)
NATURAL'NAYa OSPA S TOChKI ZRENIYa BIOTERRORIZMA
Ksendzova A.A., Nazarova A.I., Martynova O.V., Imamutdinova N.F., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):251-252
views
PDF
(Rus)
MIKST-INFEKTsIYa V OZDOROVITEL'NOM LAGERE «GLOBUS» KRASNODARSKOGO KRAYa
Martynova O.V., Imamutdinova N.F., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):252-253
views
PDF
(Rus)
EKhINOKOKKOZ S IZOLIROVANNYM I SOChETANNYM PORAZhENIEM LEGKOGO
Martynova O.V., Imamutdinova N.F., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):253-255
views
PDF
(Rus)
EPIDEMIOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI ASKARIDOZA V ASTRAKhANSKOY OBLASTI
Mel'nikova K.Y., Gasanalieva I.S., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):255-256
views
PDF
(Rus)
ISTORIYa EPIDEMIY
Nazarova A.I., Ksendzova A.A., Abakarova V.Z., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):256-258
views
PDF
(Rus)
OSTRYE RESPIRATORNYE VIRUSNYE INFEKTsII SO STENOZIRUYuShchIMI LARINGOTRAKhEITAMI U DETEY
Pasmarnova L.S., Poroshina E.V., Makarova A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):258-260
views
PDF
(Rus)
ANALIZ EPIZOOTOLOGII I EPIDEMIOLOGII DIROFILYaRIOZA SLUZhEBNYKh SOBAK V ASTRAKhANSKOY OBLASTI
Popova E.Y., Rodionenko L.M., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):260-261
views
PDF
(Rus)
NEKOTORYE OSOBENNOSTI TEChENIYa OPPORTUNISTOIChESKIKh INFEKTsIY PRI VICh-INFEKTsII
Prokopenko S.E., Peregudova O.P., Shilov A.I., Shilova Y.A., Salomakhin Y.G., Pegusov S.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):261-263
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NAYa KhARAKTERISTIKA EPIDEMIOLOGIChESKIKh POKAZATELEY PO TUBERKULEZU G. VORONEZhA I VORONEZhSKOY OBLASTI S DANNYMI ROSSIYSKOY FEDERATsII
Rogozhina D.V., Nikolaev V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):263-265
views
PDF
(Rus)
KLINIChESKAYa KhARAKTERISTIKA AUTOKhTONNOGO VIRUSNOGO GEPATITA E
Savina A.V., Tselikovskiy A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):265-267
views
PDF
(Rus)
DIROFILYaRIOZ GLAZ
Saltereeva S.R., Saltereeva K.R., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):267-267
views
PDF
(Rus)
DIROFILYaRIOZ U DETEY
Khaustova E.S., Kurskova A.V., Martynova O.V., Imamutdinova N.F., Kalashnikova T.D., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):268-269
views
PDF
(Rus)
VNEDRENIE V SAYT «ZDOROVYY OBRAZ ZhIZNI STUDENTOV» PROGRAMMY OPREDELYaYuShchEY KAChESTVO ZhIZNI
Cherenkova S.E., Dumacheva A.V., Pritulina Y.G., Druganova L.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):269-270
views
PDF
(Rus)
REZUL'TATY MONITORINGA REZISTENTNYKh ShTAMMOV MIKROORGANIZMOV V LEChEBNYKh UChREZhDENIYaKh VORONEZhSKOY OBLASTI ZA 2014-2015 GG
Yakushev A.A., Vladimirovna K.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):270-271
views
PDF
(Rus)
DEYSTVIE ZhIDKOSTEY S RAZLIChNYM OKISLITEL'NO-VOSSTANOVITEL'NYM POTENTsIALOM PRI OSTROM ALKOGOL'NOM OTRAVLENII
Borodina O.I., Simion A.Y., Bezzubtseva E.N., Starodubtseva Y.N., Zakamulina K.V., Brezdynyuk A.D., Kovalenko I.V., Lapteva V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):272-272
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI IMMUNITETA PRI VIRUSNYKh INFEKTsIYaKh VO VREMYa BEREMENNOSTI
Verbitskaya Y.S., Dmitrenko M.V., Filin A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):272-273
views
PDF
(Rus)
MORFOMETRIChESKIE I TOPOGRAFIChESKIE OSOBENNOSTI VENEChNYKh ARTERIY U VZROSLOGO ChELOVEKA
Devbunova S.V., Trushel' N.A., Mansurov V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):273-275
views
PDF
(Rus)
ANALIZ LETAL'NOSTI OT TROMBOEMBOLII LEGOChNOY ARTERII PO MATERIALAM PROZEKTURY GORODSKOY KLINIChESKOY BOL'NITsY №2 GORODA PERMI ZA NESKOL'KO LET
Kaliparova M.P., Sharapova G.R., Ponomareva T.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):275-275
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI KLETOChNOY INFIL'TRATsII SOBSTVENNOY PLASTINKI SLIZISTOY OBOLOChKI ZhELUDKA PRI YaZVENNOY BOLEZNI, OSLOZhNENNOY KROVOTEChENIEM, PRI PRIMENENII OKSIGENOBAROTERAPII
Ketova E.S., Cherkasova Y.V., Bobrovskikh M.P., Bobrovskikh A.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):275-277
views
PDF
(Rus)
MORFOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI ARTERIAL'NYKh VETVEY, OTKhODYaShchIKh OT VILLIZIEVA KRUGA
Kolola M.S., Tikhonovich A.A., Trushel' N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):277-278
views
PDF
(Rus)
GERPESVIRUSNAYa INFEKTsII PROBLEMY I METODY DIAGNOSTIKI
Kolupaeva E.I., Filin A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):278-280
views
PDF
(Rus)
FUNKTsIONAL'NAYa I KLINIChESKAYa ANATOMIYa KOSTEY SVODA ChEREPA
Kopytina D.A., Logunova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):280-282
views
PDF
(Rus)
SLOZhNYY DIAGNOZ: KAK NE POPAST' V TUPIK
Mukhtarova E.M., Mytyga P.G., Filin A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):282-283
views
PDF
(Rus)
PROISKhOZhDENIE NEKOTORYKh ANATOMIChESKIKh TERMINOV
Obodova V.A., Davydova L.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):283-284
views
PDF
(Rus)
POLIORGANNYY BIOEFFEKT OBEDNENNOGO URANA V EKSPERIMENTE
Parkhomenko N.V., Sizov A.A., Popova A.I., Kartashov O.N., Dzhumaboev S.D., Vorontsova Z.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):285-286
views
PDF
(Rus)
VOZRASTNYE IZMENENIYa KOZhI
Petrova A.D., Turkina Z.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):287-288
views
PDF
(Rus)
ANEVRIZMY I RASSLOENIE AORTY PRI ATEROSKLEROZE I SINDROME MARFANA
Pilipchuk N.V., Davydova L.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):288-290
views
PDF
(Rus)
MORFOLOGIChESKIE I FUNKTsIONAL'NYE IZMENENIYa MIOKARDA KRYS V USLOVIYaKh BIOLOGIChESKOY MODELI REAL'NOGO KOSMIChESKOGO POLETA
Rezvova I.D., Medvedeva Y.S., Lebedeva M.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):290-292
views
PDF
(Rus)
TIPOVYE OSOBENNOSTI OKOLOShchITOVIDNYKh ZhELEZ
Sapronova O.S., Tyurina I.D., Burkova I.E., Shevtsova V.I., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Shevtsov A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):292-296
views
PDF
(Rus)
ISPOL'ZOVANIE MNOGOMERNYKh METODOV STATISTIChESKOGO ANALIZA PRI IZUChENII KhIRURGIChESKOY ANATOMII OKOLOShchITOVIDNYKh ZhELEZ
Tyurina I.D., Sapronova O.S., Cherkasov V.S., Burkova I.E., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Shevtsov A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):296-299
views
PDF
(Rus)
NEKOTORYE ASPEKTY TEChENIYa I ISKhODOV GEMORRAGIChESKIKh INSUL'TOV PRI KONSERVATIVNOM LEChENII
Baranova T.A., Razuvaeva V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):300-301
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE MEKhANIZMOV PSIKhOLOGIChESKIKh ZAShchIT I KOPING-STRATEGIY U PATsIENTOV S ZABOLEVANIYaMI KOZhI
Belousova K.S., Pal'chikov M.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):301-303
views
PDF
(Rus)
LEChEBNYE I POBOChNYE EFFEKTY GLATIRAMERA ATsETATA U BOL'NYKh RASSEYaNNYM SKLEROZOM
Zentsova I.S., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):303-305
views
PDF
(Rus)
NEKOTORYE VREMENNYE ASPEKTY TEChENIYa RASSEYaNNOGO SKLEROZA U LITs MOLODOGO VOZRASTA
Zentsova I.S., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):305-306
views
PDF
(Rus)
NARUShENIYa TAZOVYKh FUNKTsIY PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE. OTsENKA KAChESTVA ZhIZNI
Zimina S.O., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):306-307
views
PDF
(Rus)
PERIVENTRIKULYaRNAYa LEYKOMALYaTsIYa. KLINIChESKIE PROYaVLENIYa I VOZMOZhNYE PRIChINY
Ivanova N.I., Uvarova M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):307-309
views
PDF
(Rus)
RASSTROYSTVO VEGETATIVNOY NERVNOY SISTEMY U DETEY: VOZMOZhNYE DIAGNOSTIChESKIE OShIBKI
Drugova Z.V., Kulevich B.O., Gayvoronskaya E.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):309-309
views
PDF
(Rus)
KLINIChESKIE ASPEKTY RASSTROYSTV POVEDENChESKOGO REGISTRA U DETEY S GIPERKINETIChESKIMI RASSTROYSTVAMI POVEDENIYaV ZAVISIMOSTI OT VYRAZhENNOSTI UROVNYa IKh TREVOZhNOSTI
Krivolapova E.A., Petrova A.V., Yakusheva Y.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):310-311
views
PDF
(Rus)
PERFEKTsIONIZM I RELIGIYa
Loginova Y.V., Rustamov R.R., Larskikh M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):311-312
views
PDF
(Rus)
OTsENKA KAChESTVA ZhIZNI U BOL'NYKh RASSEYaNNYM SKLEROZOM S KOORDINATsIONNYMI NARUShENIYaMI
Makarenko I.Y., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):312-313
views
PDF
(Rus)
KLINIKO-EPIDEMIOLOGIChESKIE KhARAKTERISTIKI RASSEYaNNOGO SKLEROZA U PATsIENTOK NEVROLOGIChESKIKh STATsIONAROV V VORONEZhSKOM REGIONE
Margaryan A.R., Trifanova A.A., Khachikyan A.S., Khachikyan N.S., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):313-314
views
PDF
(Rus)
ChASTOTA VSTREChAEMOSTI NEDIFFEROVANNOY DISPLAZII SOEDINITEL'NOY TKANI U DETEY S ORGANIChESKIMI PORAZhENIYaMI NERVNOY SISTEMY
Mikhaylov G.A., Balakireva E.A., Sinetskaya D.V., Strokatova A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):315-317
views
PDF
(Rus)
POKAZATELI SISTEMNOY I TsEREBRAL'NOY GEMODINAMIKI PRI KARDIOEMBOLIChESKOM INSUL'TE
Mironenko T.V., Krut' E.A., Manatskova M.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):317-320
views
PDF
(Rus)
ROL' VNUTRIUTROBNOGO INFITsIROVANIYa V RAZVITII SINDROMA DENDI-UOKERA
Novikov K.A., Ermolaeva A.V., Uvarova M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):320-321
views
PDF
(Rus)
OTsENKA PSIKhIChESKOGO ZDOROV'Ya STUDENTOV VGMU im. N.N. BURDENKO S POMOShch'Yu GOTLADSKOY ShKALY DEPRESSII I MINI-OPROSNIKA «MOY OBRAZ ZhIZNI»
Oganyan A.A., Revina M.E., Grechko T.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):321-323
views
PDF
(Rus)
OTBOR PATsIENTOV DLYa STENTIROVANIYa SONNYKh ARTERIY V VORONEZhSKOY OBLASTNOY KLINIChESKOY BOL'NITsE №1
Nekrylova N.S., Vysotskaya E.A., Gayvoronskaya E.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):323-324
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI PSIKhOEMOTsIONAL'NOGO STATUSA ZhENShchIN, BOL'NYKh POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM
Platonova P.G., Ukolov O.A., Platonova P.G.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):324-325
views
PDF
(Rus)
OPYT PRIMENENIYa PSIKhOTERAPII V PROTsESSE REABILITATsII BOL'NYKh S ZAVISIMOST'Yu OT ALKOGOLYa
Pal'chikov M.A., Afanas'ev S.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):325-326
views
PDF
(Rus)
SENSORNYE RASSTROYSTVA U PATsIENTOV S KLINIChESKI IZOLIROVANNYM SINDROMOM I DOSTOVERNYM RASSEYaNNYM SKLEROZOM
Popov M.N., Potamoshneva M.S., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):326-328
views
PDF
(Rus)
PROGNOZIROVANIE ISKhODOV IShEMIChESKIKh INSUL'TOV
Pylev K.V., Zolotarev O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):328-330
views
PDF
(Rus)
ChASTOTA VSTREChAEMOSTI NEDIFFERENTsIROVANNOY DISPLAZIYaI SOEDINITEL'NOY TKANI U DETEY C NEVROTIChESKIMI NARUShENIYaMI RAZVITIYa
Sinetskaya D.V., Balakireva E.A., Mikhaylov G.A., Strokatova A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):330-333
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY I STRUKTURNYY ANALIZ OBShchESTVENNO OPASNYKh DEYaNIY U BOL'NYKh S PSIKhIChESKIMI RASSTROYSTVAMI V VORONEZhSKOY OBLASTI
Shkarovskiy A.V., Shtan'kov S.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):333-334
views
PDF
(Rus)
VZAIMOSVYaZ' RASSEYaNNOGO SKLEROZA, BEREMENNOSTI IPATOLOGII ZhENSKOY REPRODUKTIVNOY SISTEMY
Khachikyan A.S., Khachikyan N.S., Trifanova A.A., Margaryan A.R., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):334-335
views
PDF
(Rus)
DIAGNOSTIKA TUNNEL'NOY NEVROPATII SREDINNOGO NERVA V OBLASTI KARPAL'NOGO KANALA
Filippova E.A., Nekrasova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):335-336
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI UROVNYa NEVROTIZATsII STUDENTOV VUZOV RAZLIChNOY NAPRAVLENNOSTI
Shiryaeva Z.A., Sedinina N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):336-337
views
PDF
(Rus)
ANALIZ KRITERIEV VSR V ZAVISIMOSTI OT VIDA SPORTIVNOY DEYaTEL'NOSTI ISPYTUEMYKh I IKh LIChNOSTNOY GOTOVNOSTI K RISKU
Antipov A.P., Shabaev V.S., Vlasenko R.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):338-340
views
PDF
(Rus)
KAK KOMP'YuTER VLIYaET NA ZRENIE STUDENTOV
Arzamastsev A.O., Bogdanov V.K., Bulgakova Y.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):340-342
views
PDF
(Rus)
FORMIROVANIE AKTUAL'NOGO NASTROENIYa I MYShLENIYa
Vavilova M.R., Tkachuk A.I., El'dyaev M.Y., Ivanova N.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):342-343
views
PDF
(Rus)
ELEKTROPROVODNOST' KOZhI PRI RAZLIChNOY AKTIVOSTI VEGETATIVNOY NERVNOY SISTEMY
Gelekhanov M.V., Tkachuk A.I., El'dyaev M.Y., Gorst V.R.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):343-345
views
PDF
(Rus)
TIPY REGULYaTsII KROVOOBRAShchENIYa I OSOBENNOSTI SOSUDODVIGATEL'NYKh REAKTsIY U PODROSTKOV S NEYROTsIRKULYaTORNOY DISTONIEY
Golovataya K.S., Grechishkin D.I., Amamchyan A.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):345-346
views
PDF
(Rus)
IZMENENIYa KOGNITIVNYKh FUNKTsIY I SOSTOYaNIYa ZDOROV'Ya PRI VEGETARIANSKOM PITANII
Goryachkina O.S., Dyagileva E.A., Salasin A.V., Lushchik M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):346-348
views
PDF
(Rus)
ASPEKTY VLIYaNIYa TRANSPORTA NA PSIKhIKU I ZDOROV'E SOVREMENNOGO STUDENTA
Dudakov D.S., Lar'kina N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):348-350
views
PDF
(Rus)
REGISTRATsIYa BIOELEKTRIChESKOY AKTIVNOSTI ORGANOV PIShchEVARENIYa U ZDOROVYKh MOLODYKh LYuDEY
Zinchenko A.S., Timoshenko S.O., Nazarov S.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):350-352
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIE POKAZATELEY SERDEChNO - SOSUDISTOY SISTEMY V RAZNYKh GRUPPAKh ZDOROV'Ya PRI ZANYaTIYaKh FIZKUL'TUROY U STUDENTOV STARShIKh KURSOV LEChEBNOGO FAKUL'TETA DVGMU (G. KhABAROVSK)
Kostenko D.Y., Korzheva T.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):352-354
views
PDF
(Rus)
INDIVIDUAL'NO-PSIKhOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI U YuNOShEY S RAZNYMI TIPAMI REGULYaTsII GEMODINAMIKI
Kremlyan S.V., Strugavtsova M.V., Khananashvili Y.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):354-355
views
PDF
(Rus)
KOMPLEKSNAYa OTsENKA UROVNYa ZDOROV'Ya STUDENTOV V PEREKhODNYY PERIOD OT YuNOSTI K RANNEY VZROSLOSTI
Kuanshkaliev K.M., Goryachkina L.V., Gorst N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):355-356
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NAYa OTsENKA SOSTOYaNIYa ZDOROV'Ya DETEY V ZAVISIMOSTI OT VIDA VSKARMLIVANIYa
Lazareva O.A., Lushchik M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):356-358
views
PDF
(Rus)
OTsENKA INDEKSA EFFEKTIVNOSTI GIGIENY ROTOVOY POLOSTI I VZAIMOSVYaZI ETOGO POKAZATELYa S ISPOL'ZOVANIEM INDIVIDUAL'NYKh I PROFESSIONAL'NYKh METODOV GIGIENY
Maksimova M.S., Chvanova A.M., Nechaeva M.S., Bulgakova Y.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):358-360
views
PDF
(Rus)
REMODELIROVANIE KROVENOSNOGO RUSLA TONKOGO KIShEChNIKA KRYSY PRI ChEREPNO-MOZGOVOY TRAVME
Matkerimova B.T., Muratbekova A.M., Kalilov N.T., Amanbaev I.I., Shidakov Y.M., Gorokhova G.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):360-361
views
PDF
(Rus)
REMODELIROVANIE KROVENOSNOGO RUSLA ZhELUDKA KRYSY PRI IShEMII GOLOVNOGO MOZGA
Makhmudova I.V., Penkina D.E., Azarova K.V., Tolobaev D.A., Gorokhova G.I., Volkovich O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):362-363
views
PDF
(Rus)
SOSTOYaNIE NEYRONOV KORY MOZZhEChKA POSLE RADIATsIONNOGO VOZDEYSTVIYa
Nigmatzyanova T.A., Osipova T.S., Tolbin A.A., Sgibneva N.V., Gundarova O.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):363-364
views
PDF
(Rus)
FUNKTsIONAL'NO-METABOLIChESKIE OSOBENNOSTI ZAShchITNYKh REAKTsIY ORGANIZMA PRI GEMORRAGIChESKOM ShOKE V USLOVIYaKh PRIMENENIYa GBO
Nikiforov R.V., Tumanovskiy Y.M., Kryukov V.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):364-365
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI EKG STUDENTOV S VYSOKIM VEGETATIVNYM INDEKSOM KERDO
Osipova A.D., Semiletova V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):365-366
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE GLAZNOY PATOLOGII NA KAChESTVO ZhIZNI STUDENTOV VYSShIKh UChEBNYKh ZAVEDENIY
Pashinina R.V., Iserkepova A.M., Maksimov B.B., Aprelev A.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):366-367
views
PDF
(Rus)
OTsENKA PERIFERIChESKOGO ZRENIYa U AKTIVNYKh IT-POL'ZOVATELEY RAZNYKh VOZRASTNYKh GRUPP
Sgibnev Y.Y., Logacheva E.O., Dmitrieva A.A., Dmitriev E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):367-368
views
PDF
(Rus)
KOMPLEKSNAYa OTsENKA RISKA ZDOROV'Yu NASELENIYa PRI VOZDEYSTVII ZAGRYaZNYaYuShchIKh VEShchESTV V ATMOSFERNOM VOZDUKhE V G.O. SAMARA
Sergeev A.K., Suchkov V.V., Anisimov V.N., Berezin I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):368-370
views
PDF
(Rus)
POKAZATELI ADAPTATsII K OBUChENIYu U INOSTRANNYKh STUDENTOV VUZA V KRITIChESKIY PERIOD
Smol'yaninova D.S., Vinogradova I.V., Sheina D.S., Preobrazhenskaya N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):370-373
views
PDF
(Rus)
EMOTsIONAL'NYY INTELLEKT KAK FAKTOR USPEShNOY ZhIZNEDEYaTEL'NOSTI DOShKOL'NIKOV V RAZLIChNYKh REGIONAKh TYuMENSKOY OBLASTI
Chudinova A.I., Bota E.V., Chukhnina E.A., Lar'kina N.Y., Kugaevskikh S.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):373-375
views
PDF
(Rus)
OBRAZ SOVREMENNOGO PREPODAVATELYa GLAZAMI STUDENTOV
Shcheglova K.V., Bulgakova Y.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):375-376
views
PDF
(Rus)
FARMAKOTERAPEVTIChESKOE DEYSTVIE GIPOLIPIDEMIChESKIKh PREPARATOV: OTsENKA INFORMIROVANNOSTI PROVIZOROV I FARMATsEVTOV VOLGOGRADA I VOLGOGRADSKOY OBLASTI
Shmatova E.N., Knyazeva Y.S., Tyurenkov I.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):377-380
views
PDF
(Rus)
GIGIENIChESKAYa OTsENKA FAKTIChESKOGO PITANIYa ShKOL'NIKOV
Alekhin I.O., Yablonovskaya A.A., Natarova A.A., Vasil'eva M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):381-382
views
PDF
(Rus)
GIGIENIChESKAYa OTsENKA UROVNEY ShUMA V ZhILYKh RAYONAKh g. VORONEZhA
Buchnev P.Y., Rodionova V.V., Stepkin Y.I., Platunin A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):382-383
views
PDF
(Rus)
KhLEB S VNESENIEM MUKI IZ OVSYaNYKh OTRUBEY DLYa PROFILAKTIChESKOGO PITANIYa
Gabelko E.A., Ponomareva E.I., Khatuaev R.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):383-385
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NAYa OTsENKA UROVNYa GAMMA-FONA NA TERRITORII g. VORONEZhA
Goncherenko A.N., Plokhikh E.V., Stepkin Y.I., Kuzmichev M.K.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):385-386
views
PDF
(Rus)
OBOGAShchENIE PRODUKTOV KAL'TsIEM ORGANIChESKOGO PROISKhOZhDENIYa V RASTVORENNOY FORME
Grosheva L.V., Chichkal' D.S., Rodionova N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):386-388
views
PDF
(Rus)
PIROGOV N.I. O EDINSTVE ADMINISTRATsII I KhIRURGII V DELE POMOShchI RANENYM I BOL'NYM NA TEATRE VOYNY
Gulova N.V., Sapronov G.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):388-389
views
PDF
(Rus)
OTsENKA SOSTOYaNIYa ZDOROV'Ya STUDENTOV MEDITsINSKOGO VUZA
Zavalina G.K., Melikhova E.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):390-391
views
PDF
(Rus)
KhLEBOBULOChNYE IZDELIYa POVYShENNOY ANTIOKSIDANTNOY AKTIVNOSTI DLYa PROFILAKTIChESKOGO PITANIYa
Zubkova E.V., Ponomareva E.I., Lukina S.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):391-393
views
PDF
(Rus)
PROBLEMY SOZDANIYa I RAZVITIYa SISTEMY PERVOOChEREDNOGO ZhIZNEOBESPEChENIYa POSTRADAVShEGO NASELENIYa V USLOVIYaKh ChS
Isaeva M.I., Nabrodov G.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):393-395
views
PDF
(Rus)
IZUChENIE SVYaZI MEZhDU OPYTOM PSIKhIChESKOY TRAVMATIZATsII I ADDIKTIVNYM POVEDENIEM
Kolesnikova M.N., Kovaleva V.A., Sklyarova T.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):395-397
views
PDF
(Rus)
OTsENKA RISKA DLYa ZDOROV'Ya NASELENIYa g. VORONEZhA OT VOZDEYSTVIYa TRANSPORTNOGO ShUMA
Krivaksina E.Y., Stepkin Y.I., Kaznacheeva D.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):397-399
views
PDF
(Rus)
OBUChENIE ShKOL'NIKOV OSNOVAM BEZOPASNOSTI ZhIZNEDEYaTEL'NOSTI
Kuznetsov D.S., Ivakhnenko D.V., Kislyak I.D., Magomedov R.M., Bystritskiy M.V., Mekhant'eva L.E., Sapronov G.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):399-401
views
PDF
(Rus)
KOMP'YuTERNAYa OTsENKA BIOLOGIChESKIKh RITMOV STUDENTOV VORONEZhSKOGO MEDITsINSKOGO UNIVERSITETA
Lukash A.Y., Troitskaya N.S., Pilyugin A.B., Druganova L.P., Fertikova T.E., Borzunov S.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):401-402
views
PDF
(Rus)
KhLEB POVYShENNOY PIShchEVOY TsENNOSTI S L'NYaNOY MUKOY
Migulina L.M., Zharkova M.V., Popov V.I., Ponomareva E.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):402-403
views
PDF
(Rus)
DREVNIE ISTOChNIKI O SOVREMENNYKh TEKhNOLOGIYaKh I VIDAKh VOORUZhENIYa
Mytyga P.G., Enin A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):403-405
views
PDF
(Rus)
REABILITATsIYa KAK MEDIKO-SOTsIAL'NAYa PROBLEMA SOVREMENNOGO ZDRAVOOKhRANENIYa
Novruzova L.M., Il'ichev V.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):405-407
views
PDF
(Rus)
AKhLORIDNYY KhLEB DLYa DIETIChESKOGO PITANIYa
Orekhova A.V., Odintsova A.V., Popov V.I., Ponomareva E.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):407-410
views
PDF
(Rus)
K VOPROSU OB ADAPTIVNOSTI OBUChAYuShchIKhSYa V ShKOLE I MEDITsINSKOM VUZE
Ryaskin K.A., Ryaskina D.A., Fertikova T.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):410-411
views
PDF
(Rus)
GIGIENIChESKAYa OTsENKA VLIYaNIYa AVTOTRANSPORTA NA SOSOTOYaNIE OKRUZhAYuShchEY SREDY V VORONEZhSKOY OBLASTI
Seydaliev R.G., Popov V.I., Melikhova E.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):411-414
views
PDF
(Rus)
KAROTINSODERZhAShchIE BAD V PITANII I PROFILAKTIKE IMMUNODEFITsITNYKh SOSTOYaNIY
Tokareva A.V., Novikova E.V., Osipova N.A., Bessonova L.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):414-416
views
PDF
(Rus)
KhLEB IZ BIOAKTIVIROVANNOGO ZERNA PShENITsY DLYa ZDOROVOGO PITANIYa
Uryvskaya N.V., Kolomytseva M.S., Myachina A.V., Popov V.I., Alekhina N.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):416-418
views
PDF
(Rus)
OPREDELENIE UROVNYa TREVOZhNOSTI U UChAShchIKhSYa 5-kh KLASSOV S RAZNOY UChEBNOY NAGRUZKOY
Filimonova V.E., Lapshina L.N., Stepkin Y.I., Studenikina E.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):418-420
views
PDF
(Rus)
O TOKSIKOLOGIChESKOM MONITORINGE OTRAVLENIY ALKOGOL'SODERZhAShchEY PRODUKTsIEY NASELENIYa VORONEZhSKOY OBLASTI (2012-2014gg.)
Fominova V.V., Stepkin Y.I., Platunin A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):420-422
views
PDF
(Rus)
DEYaTEL'NOST' TERRORISTIChESKOY GRUPPIROVKI IGIL KAK UGROZA MIROVOGO MASShTABA
Tsybulina A.S., Stredinina K.A., Masalytin A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):422-424
views
PDF
(Rus)
O KONTAMINATsII GENETIChESKI MODIFITsIROVANNYMI ORGANIZMAMI PIShchEVYKh PRODUKTOV (NA PRIMERE G. VORONEZhA)
Yakhontova M.G., Rodionova E.F., Stepkin Y.I., Platunin A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):424-425
views
PDF
(Rus)
PIROGOV N.I. O EDINSTVE ADMINISTRATsII I KhIRURGII V DELE POMOShchI RANENYM I BOL'NYM NA TEATRE VOYNY
Gulova N.V., Sapronov G.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):425-427
views
PDF
(Rus)
MIKROBIOLOGIChESKIE POKAZATELI SBIVNOGO KhLEBA «KREST'YaNSKIY» IZ TRITIKALEVOY MUKI
Dzantieva E.E., Lygin V.V., Mironova E.O., Ivashchenko M.V., Magomedov G.O., Zatsepilina N.P., Malyutina T.N., Alieva Z.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):427-428
views
PDF
(Rus)
OZhIRENIE KAK OBRAZ ZhIZNI: PUT' K PATOLOGII
Dzen' N.V., Mamchik N.P., Gabbasova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):429-431
views
PDF
(Rus)
KOMP'YuTERNYY MONITORING EPIZOOTIChESKOY SITUATsII PRIRODNOOChAGOVYKh INFEKTsIY V VORONEZhSKOY OBLASTI
Kolesnik V.V., Pilyugin A.B., Gabbasova N.V., Borzunov S.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):431-433
views
PDF
(Rus)
ANALIZ ZABOLEVAEMOSTI NASELENIYa ENTEROVIRUSNOY INFEKTsIEY NA TERRITORII VORONEZhSKOY OBLASTI
Krivaksina E.Y., Rodionova E.F., Mamchik N.P., Samodurova N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):434-435
views
PDF
(Rus)
EFFEKTIVNOST' IMMUNOPROFILAKTIKI PROTIV KRASNUKhI V VORONEZhSKOY OBLASTI
Leshchenko Y.M., Moreva E.M., Gabbasova N.V., Sitnik T.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):435-437
views
PDF
(Rus)
KRYM-KONGO GEMORRAGIChESKAYa LIKhORADKA, OSOBENNOSTI EPIDEMIOLOGIChESKOGO PROTsESSA, SISTEMA PROFILAKTIKI NA SOVREMENNOM ETAPE
Liventsev S.S., Plokhikh E.V., Mamchik N.P., Gabbasova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):437-439
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE TYaZhELYKh METALLOV NA ZDOROV'E ChELOVEKA I IKh EKOANALITIChESKOE OPREDELENIE
Makarevich D.Y., Prokop'eva V.D., Andreeva N.N., Shikhalieva K.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):439-440
views
PDF
(Rus)
DETSKIY DOROZhNO-TRANSPORTNYY TRAVMATIZM NA TERRITORII VORONEZhSKOY OBLASTI ZA PERIOD 2008-2015 GODY
Novikova A.O., Kulintsova Y.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):441-442
views
PDF
(Rus)
EPIDEMIOLOGIYa TsITOMEGALOVIRUSNOY INFEKTsII V VORONEZhSKOY OBLASTI ZA PERIOD S 2007 PO 2015 G.G
Novikova Y.I., Savilova M.A., Mamchik N.P., Gabbasova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):442-443
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI ZABOLEVAEMOSTI VICh - INFEKTsIEY V VORONEZhSKOY OBLASTI I GORODE VORONEZh
Rakitin R.D., Kodzyakov A.E., Boldyrev V.D., Sitnik T.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):443-445
views
PDF
(Rus)
POSTTRAVMATIChESKOE STRESSOVOE RASSTROYSTVO U LITs UChASTNIKOV BOEVYKh DEYSTVIY
Trofimov A.V., Poddubnyy V.V., Sklyarova T.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):445-447
views
PDF
(Rus)
DINAMIKA ZABOLEVAEMOSTI MENINGOKOKKOVOY INFEKTsIEY V RAZLIChNYKh VOZRASTNYKh GRUPPAKh SREDI GORODSKOGO I SEL'SKOGO NASELENIYa NA TERRITORII VORONEZhSKOY OBLASTI ZA PERIOD S 2006 PO 2015 GG
Yaroslavtseva O.N., Minin I.N., Samodurova N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):447-448
views
PDF
(Rus)
SEROMONITORING ZA INFEKTsIYaMI, UPRAVLYaEMYMI SREDSTVAMI IMMUNOPROFILAKTIKI
Yakhontova M.G., Mamchik N.P., Gabbasova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):448-450
views
PDF
(Rus)
SOTsIAL'NO-ISTORIChESKIE ASPEKTY OBShchESTVENNOGO ZDOROV'Ya I ZDRAVOOKhRANENIYa TUL'SKOY OBLASTI
Andrievskiy M.V., Strakhov G.Y., Frolov V.K.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):451-454
views
PDF
(Rus)
MEDIKO-DEMOGRAFIChESKIE ASPEKTY ZDOROV'Ya NASELENIYa VORONEZhSKOY OBLASTI
Grishkin V.I., Lavlinskaya L.I., Lavlinskaya T.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):454-456
views
PDF
(Rus)
MEDIKO-DEMOGRAFIChESKIE ASPEKTY SOSTOYaNIYa ZDOROV'Ya STUDENTOV-MEDIKOV
Deeva E.I., Lavlinskaya L.I., Lavlinskaya T.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):456-459
views
PDF
(Rus)
MEDIKO-SOTsIAL'NYE ASPEKTY EKSTRAKORPORAL'NOGO OPLODOTVORENIYa
Dokuchaeva O.Y., Lavlinskaya L.I., Shchetinina N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):459-460
views
PDF
(Rus)
MARMELADNYE IZDELIYa DLYa PITANIYa ShKOL'NIKOV
Zhurakhova S.N., Sviridova O.Y., Magomedova A.Z., Magomedov G.O., Lobosova L.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):461-463
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNYE TEKhNOLOGII KAK EFFEKTIVNYY METOD OBUChENIYa UChAShchIKhSYa V STOMATOLOGIChESKOY PRAKTIKE
Zaytseva V.S., Mikaelyan A.R., Lavlinskaya L.I., Kozhevnikov V.V., Markosyan Z.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):463-465
views
PDF
(Rus)
VYYaVLENIE FAKTOROV RISKA RAZVITIYa RAKA LEGKIKh - PUT' K OPTIMIZATsII MODELI RANNEGO VYYaVLENIYa ZABOLEVANIYa
Zinchuk A.N., Levashova A.I., Zinchuk O.G., Ognev V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):465-467
views
PDF
(Rus)
ORGANIZATsIYa MEDITsINSKOY POMOShchI YuNYM PERVORODYaShchIM ZhENShchINAM
Kalinina O.I., Lavlinskaya L.I., Lavlinskaya T.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):468-469
views
PDF
(Rus)
YOKhANNES ANDREAS GRIB FIBIGER - LAUREAT NOBELEVSKOY PREMII ZA OTKRYTIE VOZDEYSTVIYa VNEShNIKh FAKTOROV NA RAZVITIE RAKA
Korovina S.A., Skorbich O.O., Lavlinskaya L.I., Markosyan Z.S., Kozhevnikov V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):469-470
views
PDF
(Rus)
RASPROSTRANENNOST' FAKTOROV RISKA SERDEChNO-SOSUDISTYKh ZABOLEVANIY TRUDOSPOSOBNOGO NASELENIYa, SVYaZANNYKh S OBRAZOM ZhIZNI
Man'kov A.V., Degtyarenko L.V., Lavlinskaya L.I., Chernykh E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):471-473
views
PDF
(Rus)
ISTORIYa RAZVITIYa PROTIVOTUBERKULEZNOY SLUZhBY V VORONEZhSKOY OBLASTI
Nemtseva A.A., Martyshova O.S., Nikolaev V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):473-475
views
PDF
(Rus)
PROFILAKTIKA UPOTREBLENIYa SINTETIChESKIKh NARKOTIKOV SREDI STUDENTOV VGMU IM. N.N. BURDENKO
Panina N.A., Lavlinskaya L.I., Chernykh E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):475-477
views
PDF
(Rus)
VKLAD IREN KYuRI I FREDERIKA ZhOLIO-KYuRI V IZUChENIE STROENIYa ATOMA I RADIOAKTIVNOSTI
Panina N.A., Lavlinskaya L.I., Chernykh E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):477-479
views
PDF
(Rus)
VILLEM EYNTKhOVEN - NIDERLANDSKIY FIZIOLOG, OSNOVOPOLOZhNIK ELEKTROKARDIOGRAFII
Popov A.A., Lavlinskaya L.I., Chernykh E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):480-482
views
PDF
(Rus)
ZEMSKAYa SISTEMA MEDITsINSKOY POMOShchI
Starodubtseva N.A., Lavlinskaya L.I., Shchetinina N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):428-484
views
PDF
(Rus)
OBYaZATEL'STVA SURROGATNOGO MATERINSTVA
Shevtsova A.O., Mikaelyan A.R., Lavlinskaya L.I., Markosyan Z.S., Kozhevnikov V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):484-486
views
PDF
(Rus)
OSMOREZISTENTNOST' KAK SPOSOB OTsENKI EFFEKTIVNOSTI ADRENOBLOKATOROV
Golubeva S.A., Gartvikh K.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):487-488
views
PDF
(Rus)
LOKAL'NAYa ANTIMIKROBNAYa TERAPIYa PRI INFEKTsIONNO-VOSPALITEL'NYKh ZABOLEVANIYaKh GLAZ I TRAVMAKh
Zhigul'skaya Y.V., Berezina M.P., Batishcheva G.A., Perova N.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):488-490
views
PDF
(Rus)
NPVS-INDUTsIROVANNYE YaZVENNYE PORAZhENIYa ZhELUDKA NA FONE PRIMENENIYa IONIZIROVANNYKh RASTVOROV S IZMENENNYM OVP
Ivakhnenko D.V., Kuznetsov D.S., Kislyak I.D., Kobozeva A.Y., Kolesnichenko P.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):490-491
views
PDF
(Rus)
KhARAKTER PORAZhENIYa KORONARNOGO RUSLA U RABOTNIKOV ZhELEZNODOROZhNOGO TRANSPORTA PRI REALIZATsII SISTEMY KONTROLYa BEZOPASNOST' DVIZhENIYa POEZDOV
Konyukhov S.V., Batishcheva G.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):491-493
views
PDF
(Rus)
KhARAKTER PORAZhENIYa KORONARNOGO RUSLA RABOTNIKOV ZhELEZNODOROZhNOGO TRANSPORTA, U KOTORYKh OTMEChALIS' SIMPTOMY IShEMII MIOKARDA
Konyukhov S.V., Batishcheva G.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):493-495
views
PDF
(Rus)
PERSPEKTIVY RAZRABOTKI NOVYKh LEKARSTVENNYKh PREPARATOV NA OSNOVE PROIZVODNYKh BENZIMIDAZOLA
Kudryavtseva M.A., Batishcheva G.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):495-497
views
PDF
(Rus)
ANALIZ YODODEFITsITA SREDI STUDENTOV ORENBURGSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITsINSKOGO UNIVERSITETA
Mironov R.B., Maksimov B.B., Landar' L.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):497-498
views
PDF
(Rus)
ISSLEDOVANIYa PO RAZRABOTKE SOSTAVA GELYa S MIRAMISTINOM
Anokhina Y.A., Shvedov G.I., Bredikhina T.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):499-500
views
PDF
(Rus)
OPREDELENIE KOMPLEKSA KATEKhINOV V ZELENOM ChAE
Gorbunov R.A., Stepanicheva A.S., Klokova V.M., Nikitina T.N., Andreeva N.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):500-501
views
PDF
(Rus)
ISPOL'ZOVANIE DEEPITELIZIROVANNOGO LOSKUTA PRI ODNOMOMENTNOY REKONSTRUKTsII MOLOChNOY ZhELEZY
Zikiryakhodzhaev A.D., Grushina T.I., Usov F.N., Starkova M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):501-501
views
PDF
(Rus)
OTsENKA RANOZAZhIVLYaYuShchEGO, PROTIVOVOSPALITEL'NOGO I ANTIMIKROBNOGO DEYSTVIYa EFIRNYKh MASEL LEKARSTVENNYKh RASTENIY
Pakhomova E.E., Pakhomova A.E., Karabintseva N.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):501-504
views
PDF
(Rus)
SPOSOB OPREDELENIYa PROTEINAZNOY AKTIVNOSTI FERMENTOV
Popova I.D., Klokova V.M., Andreeva N.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):504-505
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ ChASTOTY RANNIKh INFEKTsIONNYKh RANEVYKh OSLOZhNENIY RADIKAL'NOY MASTEKTOMII I ORGANOSOKhRANYaYuShchIKh OPERATsIY U BOL'NYKh RAKOM MOLOChNOY ZhELEZY
Starkova M.V., Grushina T.I., Zikiryakhodzhaev A.D., Usov F.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):505-506
views
PDF
(Rus)
ROL' REKONSTRUKTsII SOSKOVO-AREOLYaRNOGO KOMPLEKSA U BOL'NYKh PERENESShIKh KhIRURGIChESKOE LEChENIYa RAKA MOLOChNOY ZhELEZY
Starkova M.V., Tokaev V.K., Zikiryakhodzhaev A.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):506-506
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNYE LEKARSTVENNYE PREPARATY IZ TKANEY I ORGANOV KRUPNOGO ROGATOGO SKOTA I SVINEY
Tsvirova A.S., Krasyukova V.S., Mikhaylova E.V., Shvedov G.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):506-509
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ METODOV KOLIChESTVENNOGO OPREDELENIYa ASKORBINOVOY KISLOTY V PLODAKh KALINY I ShIPOVNIKA
Shevelev P.S., Toryanik I.S., Ovechkina N.M., Borisoglebskaya V.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):510-511
views
PDF
(Rus)
KUL'TURA I PSIKhOLOGIYa BEZOPASNOSTI
Astapenko A.F., Panov S.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):512-514
views
PDF
(Rus)
DUKhOVNYE I NRAVSTVENNYE ORIENTIRY ZhENShchINY V SOVREMENNOM MIRE
Atreshchenkova A.G., Popov V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):514-516
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE FILOSOFII NA PODKhODY DIAGNOSTIKI I LEChENIYa V MEDITsINE
Batishcheva E.A., Dakhova E.A., Inyutin V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):516-518
views
PDF
(Rus)
DOLZhNA LI MEDITsINA BYT' PLATNOY?
Gromova E.O., Petrova A.O., Satina I.V., Makerova S.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):518-519
views
PDF
(Rus)
PROBLEMA GENDERNYKh STEREOTIPOV V MORAL'NOM SOZNANII OBShchESTVA
Gulova N.V., Satina I.V., Makerova S.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):519-521
views
PDF
(Rus)
NAUKA I RELIGIYa: PROTIVOSTOYaNIE ILI SOTRUDNIChESTVO?
Kramarenko O.S., Sulimov S.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):521-523
views
PDF
(Rus)
FILOSOVSKIE OSNOVY KLINIChESKOGO MYShLENIYa
Stredinina K.A., Tsybulina A.S., Smirnov A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):523-526
views
PDF
(Rus)
CHILDFREE
Timoshina E.A., Inyutin V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):526-527
views
PDF
(Rus)
REKLAMA I SOVREMENNOE OBShchESTVO
Chernyshova V.S., Satina I.V., Alekseeva O.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):527-528
views
PDF
(Rus)
FENOMEN STARChESTVA V PRAVOSLAVII
Astapenko E.F., Gabbasova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):528-529
views
PDF
(Rus)
TVORChESTVO V PROFESSII VRAChA
Atreshchenkova A.G., Inyutin V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):529-531
views
PDF
(Rus)
RELIGIOZNYE VZGLYaDY STUDENChESTVA G.VORONEZhA
Volod'ko M.V., Selyavin S.S., Vorontsova Z.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):531-533
views
PDF
(Rus)
PONYaTIE DOBRA I ZLA V KhRISTIANSKOY KARTINE MIRA
Gnedneva A.R., Chernykh V.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):533-534
views
PDF
(Rus)
FORMIROVANIE MIROVOZZRENIYa VRAChA NA OSNOVE LITERATURNOGO I DUKhOVNOGO NASLEDIYa SVYaTITELYa LUKI KRYMSKOGO (VOYNO-YaSENETsKOGO)
Gridina L.A., Popov V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):534-535
views
PDF
(Rus)
PSIKhOLOGIChESKIE OSNOVY RELIGIOZNOGO KUL'TA
Egorov A.A., Komolova E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):535-536
views
PDF
(Rus)
FILOSOFIYa SNOVIDENIY I KhUDOZhESTVENNAYa LITERATURA
Dolinina A.Y., Bokova K.M., Satina I.V., Makerova S.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):536-537
views
PDF
(Rus)
DETSKAYa EVTANAZIYa: NEVEROYaTNO ILI REAL'NO?
Zavalina G.K., Satina I.V., Makerova S.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):337-339
views
PDF
(Rus)
SOKhRANENIE TRADITsIONNOY SEM'I KAK KLYuChEVOY SOSTAVLYaYuShchEY DUKhOVNOSTI RUSSKOGO NARODA
Zueva V.V., Petrov A.I., Popov V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):539-540
views
PDF
(Rus)
VGUIT: SISTEMA DUKhOVNO-NRAVSTVENNOGO VOSPITANIYa STUDENChESTVA
Karaulov V., Bykovskaya G.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):541-543
views
PDF
(Rus)
VSE RADI NAUKI? (OPYTY VRAChEY NA SEBE)
Mitina V.O., Nigmatzyanova T.A., Zhibrova T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):543-546
views
PDF
(Rus)
VZGLYaDY SVYaTOGO ADMIRALA F.F.UShAKOVA NA PROBLEMU FIZIChESKOGO I DUKhOVNOGO ZDOROV'Ya
Petrichenko O.S., Popov V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):546-546
views
PDF
(Rus)
ETAPY I FORMY VZAIMODEYSTVIYa KhRISTIANSTVA I MEDITsINY
Reutova L.F., Budennaya I.N., Satina I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):547-547
views
PDF
(Rus)
POLOZhENIE ZhENShchINY V SOVREMENNOM OBShchESTVE
Fedorova E.I., Tambovtseva O.A., Satina I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):547-550
views
PDF
(Rus)
ChEY PODVIG NAVEKI OSTANETSYa V PAMYaTI MOLODOGO POKOLENIYa!
Chernova S.A., Kolmykova E.V., Babenko N.I., Chernykh T.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):550-551
views
PDF
(Rus)
OTNOShENIE PATsIENTOV K FAKTORAM RISKA RAZVITIYa SAKhARNOGO DIABETA I KhRONIChESKIKh NEINFEKTsIONNYKh ZABOLEVANIY
Anuchina N.N., Kondusova Y.V., Korzhavina Y.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):552-553
views
PDF
(Rus)
ETIKA MEDITsINSKOGO RABOTNIKA PRI OKAZANII PALLIATIVNOY POMOShchI
Anuchina N.N., Kondusova Y.V., Posikunova Z.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):553-555
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI FIZIChESKOGO I NERVNO-PSIKhIChESKOGO RAZVITIYa VOSPITANNIKOV DOMA REBENKA
Belyaeva M.G., Droshneva T.N., Kryuchkova A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):555-557
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI PROFESSIONAL'NOY DEYaTEL'NOSTI MEDITsINSKIKh SESTER, OSUShchESTVLYaYuShchIKh UKhOD ZA PATsIENTAMI S RANEVOY INFEKTsIEY
Bocharnikova N.A., Karpukhin G.N., Kondusova Y.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):557-558
views
PDF
(Rus)
NEKOTORYE ASPEKTY SESTRINSKOY PROFILAKTIKI VIRUSNYKh ZABOLEVANIYaKh U DETEY
Venevtseva N.V., Lyamzina E.V., Kondusova Y.V., Shenfel'd O.K., Pyatnitsina S.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):558-560
views
PDF
(Rus)
PROBLEMA VIRUSNYKh GEPATITOV KAK OPASNYKh INFEKTsIONNYKh ZABOLEVANIY. ROL' MEDITsINSKOY SESTRY V PROFILAKTIKE ZABOLEVANIYa
Lyamzina E.V., Kondusova Y.V., Sencheva A.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):560-561
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI SESTRINSKOGO UKhODA I PODDERZhANIE ZhIZNEDEYaTEL'NOSTI PATsIENTOV PRI ZABOLEVANIYaKh ShchITOVIDNOY ZhELEZY
Pyatnitsina S.I., Svekarova A.M., Lyamzina E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):561-564
views
PDF
(Rus)
HEALTH IN FOLKLORE OF ENGLAND AND RUSSIA
Brykina E.O., Ivanova H.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):565-565
views
PDF
(Rus)
LATINSKIY YaZYK V KhUDOZhESTVENNOY LITERATURE
Vasil'chev A.O., Vlasov N.V., Egorova L.V., Makhinov Y.A., Makhinova O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):566-568
views
PDF
(Rus)
FALSE FRIENDS OF TRANSLATORS
Voinova E.A., Yakovenko N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):568-569
views
PDF
(Rus)
THE ROLE OF PREVENTIVE DENTISTRY IN THE MODERN WORLD
Gladysheva A.M., Rozhko O.V., Tokarev A.A., Chircova N., Skokova N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):569-570
views
PDF
(Rus)
SPEECH FORMS IN MEDICINE: GREETING FORMULAS
Gridneva Y.A., Torubarova I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):570-570
views
PDF
(Rus)
LATINSKAYa TERMINOLOGIYa V KOMP'YuTERNOM MIRE
Dovgan' D.V., Mogilin D.A., Masneva I.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):571-572
views
PDF
(Rus)
LAY TERMS AND MEDICAL TERMS IN DOCTOR - PATIENT COMMUNICATION
Ikonopistseva E.Y., Suponeva E.A., Yakovenko N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):572-572
views
PDF
(Rus)
MEDITsINSKIE ANGLITsIZMY V RUSSKOM YaZYKE
Korneva D.V., Belokoneva E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):573-574
views
PDF
(Rus)
O ROLI INOSTRANNOGO YaZYKA V FORMIROVANII SOVREMENNOGO VRAChA
Lagutina S.N., Skokova N.N., Masneva I.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):574-575
views
PDF
(Rus)
LA FORMATION D’UN MODE DE VIE SAIN PAR l’Agence de la santé publique du Canada
Makarova I.O., Efimova T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):575-576
views
PDF
(Rus)
LEXICAL INNOVATION IN DENTISTRY
Mataeva L.K., Yakovenko N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):576-577
views
PDF
(Rus)
NEOLOGIZMY V NAIMENOVANIYaKh LEKARSTVENNYKh SREDSTV
Piskov D.A., Varnavskaya E.V., Levchenko Y.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):577-579
views
PDF
(Rus)
NEKOTORYE SREDSTVA VYRAZhENIYa MODAL'NOSTI V NEMETsKOM YaZYKE
Pospelova E.S., Povalyukhina D.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):579-580
views
PDF
(Rus)
SUCCESSFUL DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION - A MUST TO POSITIVE HEALTH OUTCOME
Khamburov S.V., Torubarova I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):580-581
views
PDF
(Rus)
MEDITsINSKIE SLENGIZMY
Shcheglova K.V., Belokoneva E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):581-584
views
PDF
(Rus)
MEDICAL DISCOURSE IN MEDIA: BREAST CANCER PREVENTION CAMPAIGN
Enkova V.V., Stebletsova A.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):584-587
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ FUNKTsIONAL'NYKh REZERVOV STUDENTOV 3 KURSA VGMU IM. N. N. BURDENKO
Atreshchenkova A.G., Dyagileva E.A., Kashtanova I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):588-589
views
PDF
(Rus)
KORREKTsIYa UROVNYa ARTERIAL'NOGO DAVLENIYa U STUDENTOV VGMU PRI POMOShchI FIZIChESKIKh UPRAZhNENIY
Atyakshina P.A., Bezruchko A.E., Ershov E.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):589-590
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE AEROBIKI NA SERDEChNO SOSUDISTUYu I DYKhATEL'NUYu SISTEMY
Bogdanova D.V., Golubeva S.A., Gartvikh K.V., Chalova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):590-593
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE ZANYaTIY FIZKUL'TUROY NA RAZVITIEKARDIO-RESPIRATORNOYSISTEMY U STUDENTOV 3 KURSA
Gaydukova A.A., Mikhaylina O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):593-595
views
PDF
(Rus)
KORREKTsIYa BIOLOGIChESKOGO VOZRASTA STUDENTOV MEDITsINSKIKh VUZOV SREDSTVAMI FIZIChESKOY KUL'TURY
Goncharova A.Y., Pronina L.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):595-597
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE FIZIChESKIKh UPRAZhNENIY NA KOORDINATsIONNYE SPOSOBNOSTI STUDENTOV VGMU
Goleva A.V., Bubnov K.A., Burdastykh A.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):597-599
views
PDF
(Rus)
DINAMIKA POKAZATELEY GIBKOSTI STUDENTOV MEDITsINSKOGO VUZA NA ZANYaTIYaKh FIZIChESKOY KUL'TUROY
Degtyareva V.E., Mikhaylina O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):599-601
views
PDF
(Rus)
OPTIMIZATsIYa LEChENIYa U BOL'NYKh S SAKhARNYM DIABETOM VTOROGO TIPA V SOChETANII S OZhIRENIEM S PRIMENENIEM NEMEDIKAMENTOZNYKh METODOV
Ivanova E.A., Gridneva I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):601-602
views
PDF
(Rus)
EFFEKTIVNOST' PRIMENENIYa TREDMILA U BOL'NYKh S OIM I STENTIROVANIEM KORONARNYKh ARTERIY V PERIOD REABILITATsII
Ivanova E.A., Gridneva I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):603-605
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE FIZIChESKIKh UPRAZhNENIY NA FORMIROVANIE PRAVIL'NOY OSANKI U DETEY 10-12 LET S PATOLOGIEY
Magerramova A.N., Baladzhaeva K.G., Klennikova T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):605-608
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE ZANYaTIY BOKSOM NA PSIKhIChESKOE I UMSTVENNOE RAZVITIE PODROSTKOV
Mukhtarova E.M., Allakhverdieva M.I., Zelenina M.T.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):608-609
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE FIZIChESKIKh UPRAZhNENIY NA SOSTOYaNIE ZDOROV'Ya STUDENTOV
Podurem'ya T.A., Knyazeva T.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):609-611
views
PDF
(Rus)
POVYShENIE FIZIChESKOY RABOTOSPOSOBNOSTI BASKETBOLISTOK NA TRENIROVKAKh S ISPOL'ZOVANIEM FUNKTsIONAL'NOY MUZYKI I AROMATERAPII
Pozdnyakova I.A., Gagaeva T.A., Knyazeva T.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):611-613
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE ZANYaTIY FIZIChESKOY KUL'TURY NA VNIMANIE I SKOROST' REAKTsII
Popov A.A., Kashtanova I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):613-614
views
PDF
(Rus)
VLIYaNIE FIZIChESKOY KUL'TURY I SPORTA NA SOTsIAL'NUYu ADAPTATsIYu STUDENTOV 1 KURSA VGMU
Solopakho A.V., Bakulina K.A., Kochanov B.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):614-616
views
PDF
(Rus)
KhATKhA-YOGA KAK ELEMENT KORREKTsII I ULUChShENIYa VNEShNEGO DYKhANIYa
Startseva V.Y., Mikhaylina O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):616-618
views
PDF
(Rus)
SRAVNITEL'NYY ANALIZ FUNKTsIONAL'NYKh REZERVOV STUDENTOV 3 KURSA VGMU IM. N. N. BURDENKO
Atreshchenkova A.G., Dyagileva E.A., Kashtanova I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):618-619
views
PDF
(Rus)
OPYT PROVEDENIYa EKSTIRPATsIY MATKI S PRIDATKAMI I TAZOVYKh LIMFADENEKTOMIY PRI RAKE TELA MATKI V BUZ VO VOKOD
Arkhipov D.V., Popov V.V., Ivanova Y.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):620-620
views
PDF
(Rus)
SOVREMENNYE METODY IMMUNOTERAPII ANTI-CTLA-4 I ANTI-PD1 PREPARATAMI DISSEMINIROVANNOY MELANOMY KOZhI
Bardovskaya K.S., Sinel'nikov I.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):620-623
views
PDF
(Rus)
SEGMENTEKTOMIYa PRI ZLOKAChESTVENNYKh NOVOOBRAZOVANIYaKh LEGKIKh S PRIMENENIEM TREKhMERNOY KOMP'YuTERNOY REKONSTRUKTsII BRONKhOSOSUDISTYKh STRUKTUR
Epifanov N.Y., Tsapir A.V., Tukvadze Z.G., Kudryavtseva Y.L., Pikin O.V., Amiraliev A.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):623-624
views
PDF
(Rus)
KOMPLEKSNAYa OTsENKA FUNKTsIONAL'NOGO STATUSA PEChENI PRI PLANIROVANII OBShIRNYKh REZEKTsIY: INITsIAL'NYY OPYT I PERSPEKTIVY
Isaeva A.G., Sidorov D.V., Lozhkin M.V., Petrov L.O., Rubtsova N.A., Leont'ev A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):624-628
views
PDF
(Rus)
PROBLEMY LEChENIYa PLOSKOKLETOChNOGO RAKA GOLOVY I ShEI
Povarkov S.M., Manukovskaya O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):628-630
views
PDF
(Rus)
OTsENKA KAChESTVA ZhIZNI PRI RADIKAL'NOM LEChENII RAKA ZhELUDKA
Rogozyanskaya M.I., Malev S.C., Egorova Y.A., Budkov A.I., Byalik A.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):630-632
views
PDF
(Rus)
VOZMOZhNOSTI PET-KT PRI METASTAZAKh V LIMFOUZLY ShEI BEZ VYYaVLENNOGO PERVIChNOGO OChAGA
Sabirova A.O., Manukovskaya O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):632-634
views
PDF
(Rus)
MALOINVAZIVNOE I ORGANOSOKhRANYaYuShchEE LEChENIE PERVIChNYKh I METASTATIChESKIKh OPUKhOLEY GOLOVNOGO MOZGA
Sabirova A.O., Dzhantueva F.K., Manukovskaya O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):634-635
views
PDF
(Rus)
PRIMENENIE ATsELYuLYaRNOGO DERMAL'NOGO MATRIKSA V ODNOMOMENTNOY REKONSTRUKTsII MOLOChNOY ZhELEZY PRI RAKE MOLOChNOY ZhELEZY
Savost'yanova A.S., Zikiryakhodzhaev A.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):635-637
views
PDF
(Rus)
MEKhANIZMY VLIYaNIYa VYSOKOY VNEKLETOChNOY KONTsENTRATsII NATRIYa NA SOKRATIMOST' IZOLIROVANNOGO SERDTsA KRYS
Zalozhnykh E.A., Alabovskiy V.V., Maslov O.V., Vinokurov A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):638-639
views
PDF
(Rus)
GLIKOLITIChESKIE FERMENTY KAK OSNOVNYE MIShENI ANTIRAKOVOY TERAPII
Tokbay A.B., Kirgizbaeva A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):639-642
views
PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies