Vol 5, No 1 (2016)

Articles

SOSTOYaNIE LEChEBNO-DIAGNOSTIChESKOY POMOShchI PRI RAKE LEGKOGO I PUTI EGO SOVERShENSTVOVANIYa V RSO-ALANIYa

Avetisyan A.A., Ar'kova N.E., Rubaev O.K., Tauchelova A.G., Beslekoev U.S., Khutiev T.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):4-5
pages 4-5 views

PERSPEKTIVY ISPOL'ZOVANIYa KISTEVOGO VNEOChAGOVOGO KOMPRESSIONNO-DISTRAKTsIONNOGO APPARATA ILIZAROVA V MIKROKhIRURGII KISTI

Aksenova A.Y., Krutskikh Y.E., Khanaliev R.V., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Sudakov D.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):5-6
pages 5-6 views

POSTROENIE PROGNOZA EFFEKTIVNOSTI AUTOTRANSPLANTATsII IKRONOZhNYM NERVOM V MIKROKhIRURGII

Aksenova A.Y., Krutskikh Y.E., Khanaliev R.V., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Sudakov D.V., Vasil'ev N.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):6-8
pages 6-8 views

PRIMENENIE MANUAL'NOY TERAPII V KOMPLEKSNOM LEChENII RASSTROYST VEGETATIVNOY NERVNOY SISTEMY VERTEBROGENNOGO GENEZA V PEDIATRII

Andrievskikh T.N., Kholodovich E.B., Tolstykh A.L.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):8-11
pages 8-11 views

ISPOL'ZOVANIE ELEKTROKOAGULOGRAFA N-334 DLYa OTsENKI GEMOSTATIChESKOY AKTIVNOSTI NOVYKh GEMOSTATIKOV I OBOGAShchENNOY TROMBOTsITAMI PLAZMY

Aladkina A.A., Barannikov S.V., Myachina D.S., Pererva O.A., Romantsov M.N., Skorikova O.A., Cherednikov E.F.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):11-12
pages 11-12 views

SRAVNENIE INFORMATIVNOY ZNAChIMOSTI PARAMETROV ELEKTROKOAGULOGRAFII DLYa OTsENKI GEMOSTATIChESKIKh SVOYSTV GIDROFIL'NYKh GRANULIROVANNYKh SORBENTOV

Barannikov S.V., Litovkina T.E., Popov A.V., Putilin S.G., Romantsov M.N., Sergeev I.A., Cherednikov E.F.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):12-14
pages 12-14 views

OTsENKA REZUL'TATOV KhIRURGIChESKOGO LEChENIYa DEFEKTOV MEZhZhELUDOChKOVOY PEREGORODKI

Bykov S.E., Rossikhina E.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):14-15
pages 14-15 views

DIFFERENTsIROVANNYY PODKhOD K LAPAROSKOPIChESKOMU LEChENIYu PERITONITOV U DETEY

Vecherkin V.A., Vysotskaya V.P., Gisak S.N., Korablev V.A., Koryashkin P.V., Kuznetsova V.O., Baranov D.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):15-17
pages 15-17 views

OSTRYY GNOYNYY PERFORATIVNYY PERITONIT APPENDIKULYaRNOGO PROISKhOZhDENIYa, VYZVANNYY KIShEChNOY PALOChKOY (ESCHERICHIA COLI)

Vecherkin V.A., Koryashkin P.V., Kuznetsova V.O., Sklyarova E.A., Ptitsyn V.A., Gisak S.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):17-19
pages 17-19 views

LEChENIE BOL'NYKh S ZhELChNOKAMENNOY BOLEZN'Yu, OSLOZhNENNOY MEKhANIChESKOY ZhELTUKhOY, V USLOVIYaKh BOL'NITs SKOROY MEDITsINSKOY POMOShchI

Vinogradova I.V., Lebedinskaya E.V., Smol'yaninova D.S., Boev S.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):19-20
pages 19-20 views

PRINTsIPY FORMIROVANIYa POPEREChNOSUZhENNOGO TAZA U BALERIN

Voronin M.V., Subbotina T.V., Shevtsova V.I., Belov E.V., Shevtsov A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):20-23
pages 20-23 views

SKhODSTVA I RAZLIChIYa V TEChENIE INVERTIROVANNYKh PEREKhODNOKLETOChNYKh I ShNEYDEROVSKIKh PAPILOM POLOSTI NOSA I OKOLONOSOVYKh PAZUKh

Glushchenko A.I., Zemlyanskaya A.S., Nerovnyy A.I., Mashkova T.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):24-25
pages 24-25 views

PERSPEKTIVY RAZVITIYa REGENERATORNOY MEDITsINY

Volkov A.V., Sundeev A.S., Shevtsova V.I., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Shevtsov A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):25-28
pages 25-28 views

OSOBENNOSTI KLINIChESKOGO TEChENIYa I DIAGNOSTIKI PRI NOVOOBRAZOVANIYaKh TONKOGO KIShEChNIKA

Deshina E.G., Matsnev A.O., Shlykov O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):28-29
pages 28-29 views

FORMULY DINAMIKI BIOKhIMIChESKIKh POKAZATELEY U BOL'NYKh S ABDOMINAL'NYM SEPSISOM

Dupin V.N., Andreeva E.A., Kiseleva E.A., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):29-30
pages 29-30 views

KAPSULA DLYa IZOLIROVANNOY SANATsII POVERKhNOSTNYKh UChASTKOV TELA

Eliseev M.V., Glukhov A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):31-31
pages 31-31 views

PREDOPERATsIONNAYa PODGOTOVKA BOL'NOGO REBENKA K OPERATsII V USLOVIYaKh REANIMATsIONNOGO OTDELENIYa PO POVODU RAZLITOGO GNOYNOGO PERFORATIVNOGO PERITONITA

Zatsepin A.G., Kul'gin E.A., Kuchmenko D.A., Starikov A.O., Baranov D.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):31-32
pages 31-32 views

SRAVNENIE PREDOPERATsIONNYKh POKAZATELEY IMMUNOGRAMM U KhIRURGIChESKIKh PATsIENTOV S INFEKTsIONNYM ENDOKARDITOM LEVYKh KAMER SERDTsA

Zverev R.V., Gryaznov D.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):32-34
pages 32-34 views

VLIYaNIE VODORODNOGO POKAZATELYa NA ANTIMIKROBNUYu AKTIVNOST' KhLORGEKSIDINA

Karapit'yan A.R., Chuyan A.O., Glukhov A.A., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):34-36
pages 34-36 views

PERVYY OPYT IZUChENIYa VOZMOZhNOSTI ISPOL'ZOVANIYa AUTOTRANSPLANTATA SUKhOZhILIYa DLINNOY LADONNOY MYShTsY DLYa PROTEZIROVANIYa NEOKhORD ATRIOVENTRIKULYaRNYKh KLAPANOV

Kinshov A.N., Subbotin K.A., Gryaznov D.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):36-39
pages 36-39 views

SVETOTERAPIYa «BIOPTRON» V KOMPLEKSNOM LEChENII BOL'NYKh S GNOYNYMI RANAMI

Kiseleva E.A., Andreeva E.A., Knyaz'kova A.I., Dupin V.N., Andreev A.A., Lobtsov A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):39-41
pages 39-41 views

ALGORITM DIAGNOSTIKI OSTROGO APPENDITsITA I APPENDIKULYaRNOGO PERITONITA U DETEY

Kozheurova Y.S., Maksimenkova M.A., Starikov A.O., Baranov D.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):41-42
pages 41-42 views

ANALIZ PRIChIN RELAPAROTOMIY U BOL'NYKh S TRAVMATIChESKIMI POVREZhDENIYaMI ORGANOV BRYuShNOY POLOSTI

Kochegarov A.A., Semenov D.E., Khrenova O.S., Vysotskaya A.T., Shlykov O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):42-43
pages 42-43 views

RANNYaYa DIAGNOSTIKA NARUShENIY PARAMETROV TsENTRAL'NOY GEMODINAMIKI U DETEY S NEOTLOZhNOY KhIRURGIChESKOY PATOLOGIEY

Koryashkin P.V., Mamyan A.B., Minakov O.A., Ptitsyn V.A., Sklyarova E.A., Vecherkin V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):43-45
pages 43-45 views

NASh OPYT ISPOL'ZOVANIYa BIOLOGIChESKIKh PROTEZOV KLAPANOV SERDTsA

Mirzaev A.A., Gryaznov D.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):45-47
pages 45-47 views

KREATIVNAYa KOMPETENTNOST' STUDENTOV VORONEZhSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITsINSKOGO UNIVERSITETA IM. N.N. BURDENKO

Moshurov R.I., Andreev A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):47-49
pages 47-49 views

KOMPLEKSNOE LEChENII GNOYNYKh RAN S PRIMENENIEM GIDROIMPUL'SNYKh SANATsIY I GIDROLIZATA KOLLAGENA

Moshurov R.I., Andreev A.A., Karpukhin A.G.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):49-51
pages 49-51 views

OSTRYE NARUShENIYa MEZENTERIAL'NOGO KROVOOBRAShchENIYa. VSEGDA LI SITUATsIYa FATAL'NA?

Nezhentsev V.D., Leybel's V.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):51-52
pages 51-52 views

PROISKhOZhDENIE NEKOTORYKh ANATOMIChESKIKh TERMINOV

bodova V.A., Davydova L.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):52-54
pages 52-54 views

ANEVRIZMY I RASSLOENIE AORTY PRI ATEROSKLEROZE I SINDROME MARFANA

Pilipchuk N.V., Davydova L.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):54-55
pages 54-55 views

K VOPROSU O POLUChENII ORGANNYKh MATRIKSOV

Putilin S.G., Raskina E.A., Shevtsova V.I., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Shevtsov A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):55-58
pages 55-58 views

KhIRURGIChESKAYa MODEL' PRODOL'NOY REZEKTsII ZhELUDKA V EKSPERIMENTE NA ZhIVOTNYKh

Stepanenko A.V., Khachikyan A.S., Khachikyan N.S., Shelyakina P.A., Samoylov V.S., Atyakshin D.A., Nalivayko V.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):58-60
pages 58-60 views

DIAGNOSTIChESKAYa ZNAChIMOST' METODA TsEREBRAL'NOY OKSIMETRII V KAROTIDNOY KhIRURGII

Treyger G.A., Fokin A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):60-61
pages 60-61 views

OTsENKA PERVOGO OPYTA PRIMENENIYa LAPAROSKOPIChESKOY TRANSABDOMINAL'NOY PREPERITONEAL'NOY PLASTIKI V LEChENII BOL'NYKh S PAKhOVYMI GRYZhAMI

Khatipov S.R., Chigrinova T.S., Kashurnikova M.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):61-62
pages 61-62 views

DIAGNOSTIKA PATOLOGII KOLENNOGO SUSTAVA PRI ZANYaTIYaKh BOEVYMI ISKUSSTVAMI

Yakunina A.I., Ryl'kov M.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):62-63
pages 62-63 views

OBMEN ESSENTsIAL'NYKh MIKROELEMENTOV MEDI I TsINKA U ZhENShchIN FERTIL'NOGO VOZRASTA

Akhmedova N.S., Egamova S.K., Boltaev K.Z.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):64-65
pages 64-65 views

SPEKTR DISFUNKTsII POTENTsIALA PEChENI PO KhODU TsITOSTATIChESKOY TERAPII U BOL'NYKh REVMATOIDNYM ARTRITOM

Bafaev Z.T., Khamidova Z.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):65-66
pages 65-66 views

OTsENKA EFFEKTIVNOSTI I BEZOPASNOSTI LEChENIYa ENDOKRINNOY OFTAL'MOPATII VYSOKIMI DOZAMI PREDNIZOLONA

Belousova U.S., Polyakova N.G., Andreeva N.S., Bereznikov A.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):66-68
pages 66-68 views

ChASTOTA VSTREChAEMOSTI ZABOLEVANIY ORGANOV PIShchEVARENIYa S GENDERNOY POZITsII

Boboeva A.I., Zharylkasynova G.Z.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):68-69
pages 68-69 views

OSOBENNOSTI SOTsIAL'NOGO I PSIKhOLOGIChESKOGO FUNKTsIONIROVANIYa ZhENShchIN REPRODUKTIVNOGO VOZRASTA S RADIKAL'NO PROLEChENNYM RAKOM ShchITOVIDNOY ZhELEZY

Voronets O.A., Kopytok A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):69-70
pages 69-70 views

OSOBENNOSTI RASPREDELENIYa ALLELEY POLIMORFIZMA LOKUSOV GENOV GISTOSOVMESTIMOSTI (HLAI B27, HLAII DRB1) U PATsIENTOV S SERONEGATIVNYMI SPONDILOARTRITAMI V ZABAYKAL'SKOM KRAE

Zimina A.V., Khusainova N.M., Aleksenko E.Y., Strambovskaya N.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):70-71
pages 70-71 views
pages 71-72 views

O SINDROME DIABETIChESKOY STOPY: PATOGENEZ, LEChENIE I PROFILAKTIKA

Ishankulova N.F., Artykova D.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):73-76
pages 73-76 views

STEPEN' FIBROZA PEChENI, KAK DOSTOVERNYY FAKTOR NEBLAGOPRIYaTNOGO ISKhODA ZABOLEVANIYa

Konokotin S.V., Kleshchin A.P., Bochkarev A.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):76-77
pages 76-77 views

VLIYaNIE KOMPLEKSNOY TERAPII NA FUNKTsIONAL'NOE SOSTOYaNIE SUSTAVOV I KAChESTVO ZhIZNI PATsIENTOV S OSTEOARTROZOM

Kosmacheva E.S., Yakovets S.A., Mesnikova I.L.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):77-78
pages 77-78 views

OSOBENNOSTI TEChENIYa NEALKOGOL'NOY ZhIROVOY BOLEZNI PEChENI U BOL'NYKh SAKhARNYM DIABETOM 1 I 2 TIPA

Laptieva S.M., Sviridova T.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):78-80
pages 78-80 views

VLIYaNIE VYSOKOGO ARTERIAL'NOGO DAVLENIYa NA ChASTOTU IShEMIChESKIKh INSUL'TOV

Maksimovich E.N., Pron'ko T.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):80-81
pages 80-81 views

ZNAChIMOST' EFFEKTA DOPLERA V ISSLEDOVANII ZABOLEVANIY SERDEChNO-SOSUDISTOY SISTEMY

Mayatskaya E.S., Shaeva T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):81-82
pages 81-82 views

ANALIZ VLIYaNIYa SISTEMATIChESKOGO KURENIYa NA SOSTOYaNIE SERDEChNO-SOSUDISTOY SISTEMY PO POKAZATELYaM GEMODINAMIKI STUDENTOV MEDITsINSKOY AKADEMII

Novikova A.O., Raskina E.A., Savrasova V.A., Shaeva T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):82-83
pages 82-83 views

OSOBENNOSTI KhOBL U KURIL'ShchIKOV

Novikova A.O., Raskina E.A., Savrasova V.A., Nikitin A.V., Malyukov D.A., Shaeva T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):83-84
pages 83-84 views

NEKOTORYE ETIChESKIE I DEONTOLOGIChESKIE ASPEKTY ORGANIZATsII MEDITsINSKOY POMOShchI V GORODSKOY POLIKLINIKE

Ponomareva L.A., Serysheva D.V., Zuykova A.A., Romanova M.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):84-85
pages 84-85 views

DIAGNOSTIKA GIPERTROFII LEVOGO ZhELUDOChKA PO DANNYM ELEKTRO - I EKhOKARDIOGRAFII

Ryabkova A.S., Lyshova O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):85-86
pages 85-86 views

ISSLEDOVANIE VARIABEL'NOSTI SERDEChNOGO RITM V OTsENKE FUNKTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa SERDEChNO-SOSUDISTOY SISTEMY U BOL'NYKh SAKhARNYM DIABETOM 1-GO I 2-GO TIPA

Sadkova E.V., Streletskaya G.N., Kochetkova I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):86-87
pages 86-87 views

VLIYaNIE PATOLOGII LOR-ORGANOV NA KAChESTVO ZhIZNI ChELOVEKA

Saranchin A.S., Smolyanskaya V.V., Khokhlova M.A., Egorova E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):87-88
pages 87-88 views

METABOLIZM KOSTNOY TKANI I ENDOKRINOPATII

Silina E.V., Chubarov T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):89-89
pages 89-89 views

FUNKTsIONAL'NOE SOSTOYaNIE GIPOFIZARNO-YaIChNIKOVOY SISTEMY U BOL'NYKh ATOPIChESKIM DERMATITOM V PROTsESSE LAZERNOY TERAPII

Tashpulatov B.K., Pakirdinov A.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):90-91
pages 90-91 views

OSOBENNOSTI KLINIChESKOGO TEChENIYa I KORONAROANGIOGRAFIChESKOGO PODTVERZhDENIYa IBS U ZhENShchIN

Trufanova U.S., Gorbunova I.S., Babenko N.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):91-93
pages 91-93 views

IZUChENIE KAChESTVA ZhIZNI U BOL'NYKh KhOBL S SOPUTSTVUYuShchEY PATOLOGIEY

Filina N.V., Budnevskiy A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):94-95
pages 94-95 views
pages 96-97 views

OSOBENNOSTI ARTERIAL'NOY GIPERTENZII U PATsIENTOV S SUBKLINIChESKIM GIPOTIREOZOM

Tsygankova A.O., Yarkovskaya D.V., Fes'kova A.A., Budnevskiy A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):97-98
pages 97-98 views

PRIMENENIE PROTIVOVOSPALITEL'NYKh PREPARATOV V KOMPLEKSNOM LEChENII ARTERIAL'NOY GIPERTENZII

Shkereda E.G., Tsymbalova E.O., Kuzovkina A.E., Romashov B.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):98-99
pages 98-99 views

ANALIZ ANTIBAKTERIAL'NOY TERAPII U BOL'NYKh, GOSPITALIZIROVANNYKh S VNEBOL'NIChNOY PNEVMONIEY

Shtark A.E., Ganyukova N.G.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):99-100
pages 99-100 views

OSOBENNOSTI AUDIOLOGIChESKOGO SKRININGA U NEDONOShENNYKh DETEY

Agarkov A.A., Popov I.N., Korotaeva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):101-102
pages 101-102 views

REZUL'TATY ANKETIROVANIYa MATEREY V OTDELENII PATOLOGII DLYa NEDONOShENNYKh DETEY O PRIChINAKh NEDONOShENNOSTI

Balakireva E.A., Krechetova A.Y., Mazurenko O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):102-104
pages 102-104 views

OSOBENNOSTI NERVNO-PSIKhIChESKOGO RAZVITIYa DETEY S NEDIFFERENTsIROVANNOY DISPLAZIEY SOEDINITEL'NOY TKANI

Balakireva E.A., Mikhaylov G.A., Sinetskaya D.V., Strokatova A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):104-106
pages 104-106 views

MORFOLOGIChESKIE PROYaVLENIYa BOLEZNI KRONA U DETEY

Voloshchuk O.A., Kireeva V.A., Chikulaeva E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):106-106
pages 106-106 views

GENETIChESKIE ASPEKTY VROZhDENNOY GIPERPLAZII KORY NADPOChEChNIKOV NA TERRITORII RSO-ALANIYa

Gaparov K.Z., Getoeva Z.K.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):107-111
pages 107-111 views

REABILITATsIYa DETEY PERVOGO GODA ZhIZNI S PERINATAL'NOY PATOLOGIEY TsNS V USLOVIYaKh DETSKOY POLIKLINIKI

Goncharova E.V., Savel'eva Y.S., Kuznetsova V.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):111-112
pages 111-112 views

PERVIChNAYa LEGOChNAYa GIPERTENZIYa. KLINIChESKIY SLUChAY

Eliseeva E.I., Kondrat'eva I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):112-114
pages 112-114 views

OTsENKA EFFEKTIVNOSTI PROFILAKTIKI BOLI U NOVOROZhDENNYKh DETEY

Zhidyaeva A.L., Pershina E.S., Korotaeva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):114-115
pages 114-115 views

ANTIFOSFOLIPIDNYY SINDROM. SLUChAY IZ PRAKTIKI

Berezhnaya A.V., Uryvaev A.V., Uryvaeva M.K.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):115-117
pages 115-117 views

SOVREMENNYE ASPEKTY LEChENIYa ATOPIChESKOGO DERMATITA U DETEY

Gulyaeva T.A., Zhidkova G.V., Shamets L.K.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):117-118
pages 117-118 views

SINDROM VOL'FA-PARKINSONA-UAYTA U DETEY

Eliseeva E.I., Kondrat'eva I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):118-120
pages 118-120 views

DINAMIChESKIE PARALLELI FIZIChESKOGO RAZVITIYa DETEY PERVOGO GODA ZhIZNI PO DANNYM GORODSKOYDETSKOY POLIKLINIKI

Zhil'tsova M.S., Volosovets G.G.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):120-121
pages 120-121 views

PRODOLZhITEL'NOST' GRUDNOGO VSKARMLIVANIYa DETEY IZ STUDENChESKIKh SEMEY

Ivanova A.A., Pochivalov A.V., Moshurova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):121-122
pages 121-122 views

ANALIZ EFFEKTIVNOSTI VYYaVLENIYa BOL'NYKh TUBERKULEZOM ORGANOV DYKhANIYa DETEY I PODROSTKOV V VORONEZhSKOY OBLASTI

Kashchenko I.S., Shevchenko K.O., Nikolaev V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):122-123
pages 122-123 views

KLINIKO-LABORATORNAYa KhARAKTERISTIKA GIDRONEFROZA U DETEY RANNEGO VOZRASTA

Klemyatina E.Y., Filenko M.S., Fedosenko V.A., Tsukanova E.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):123-124
pages 123-124 views

EPIDEMIOLOGIYa OSTRYKh LIMFOBLASTNYKh LEYKOZOV U DETEY VORONEZhSKOY OBLASTI

Korabel'nikova I.S., Savrasova V.A., Grebennikova I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):124-125
pages 124-125 views

SOSTOYaNIE ShKOL'NOGO PITANIYa V G. VORONEZhE NA SOVREMENNOM ETAPE

Kotsyuba A.A., Arzhanykh A.V., Moshurova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):125-127
pages 125-127 views

SINDROMY POSTNAZAL'NOGO STEKANIYa SLIZI I BRONKhOOBSTRUKTsII U DETEY

Kuz'mina K.S., Nerovnaya T.A., Pochivalov A.V., Moshurova L.V., Nerovnyy A.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):127-128
pages 127-128 views

INFORMIROVANNOST' SOVREMENNYKh MATEREY V VYBORE DETSKIKh SMESEY

Leshcheva M.Y., Moshurova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):128-129
pages 128-129 views

OTsENKA PSIKhOEMOTsIONAL'NOGO RAZVITIYa DETEY DOShKOL'NOGO VOZRASTA V ZAVISIMOSTI OT GRUPP ZDOROV'Ya V RAMKAKh PROGRAMMY PO ZDOROV'ESBEREZhENIYu «ZDOROV'E»

Loktionova L.A., Taldykina M.A., Tsukanova E.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):129-132
pages 129-132 views

OSOBENNOSTI IZMERENIYa ARTERIAL'NOGO DAVLENIYa U DETEY, PRI ISPOL'ZOVANII ELEKTRONNYKh TONOMETROV

Mikhaylov G.A., Pershina E.S., Balakireva A.I., Balakireva E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):132-133
pages 132-133 views

OPREDELENIE PROGNOSTIChESKIKh KRITERIEV PRI VTORIChNOM NEFRITE ASSOTsIIROVANNOM S GEMORRAGIChESKIM VASKULITOM

Peregudova O.P., Nastausheva T.L., Zvyagina T.G.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):134-135
pages 134-135 views

KhRONIChESKAYa REVMATIChESKAYa BOLEZN' SERDTsA U PODROSTKA

Serikova Y.N., Kondrat'eva I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):135-136
pages 135-136 views

ROL' RAZLIChNYKh FAKTOROV V FORMIROVANII GRUPPY ChASTO BOLEYuShchIKh DETEY

Razgonyaeva E.A., Belykh A.A., Chertok E.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):137-138
pages 137-138 views

VOZMOZhNOSTI SKRININGA ZhELEZODEFITsITNYKh SOSTOYaNIY U PODROSTKOV

Razgonyaeva E.A., Kashchenko I.S., Chertok E.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):138-139
pages 138-139 views

FAKTORY RISKA ROZhDENIYa DETEY S OChEN' NIZKOY I EKSTREMAL'NO NIZKOY MASSOY TELA

Sbratova I.V., Pozdnyakova A.S., Korotaeva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):139-140
pages 139-140 views

OTsENKA POVEDENChESKIKh FAKTOROV RISKA U PODROSTKOV S NARUShENIYaMI SOSTOYaNIYa ZDOROV'Ya

Semenova A.A., Nagaeva T.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):140-141
pages 140-141 views

INFEKTsIONNYY ENDOKARDIT - TRUDNOSTI DIAGNOSTIKI

Serikova Y.N., Kondrat'eva I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):141-142
pages 141-142 views

PATOLOGIYa KOSTNO-MYShEChNOY SISTEMY KAK FAKTOR RISKA, VLIYaYuShchIY NA ADAPTATsIYu I ZDOROV'E DETEY I PODROSTKOV

Khaperskova M.A., Gabbasova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):142-144
pages 142-144 views

PREIMUShchESTVA ESTESTVENNOGO VSKARMLIVANIYa: REZUL'TATY OPROSA STUDENTOV

Chernyshova T.A., Kulakova E.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):144-145
pages 144-145 views

EFFEKTIVNOST' LEChENIYa GASTROEZOFAGEAL'NOY REFLYuKSNOY BOLEZNI U DETEY

Shandilova I.V., Pochivalov A.V., Moshurova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):146-147
pages 146-147 views

ZNAChENIE RAZLIChNYKh FAKTOROV V GENEZE IDIOPATIChESKOY TROMBOTsITOPENII U DETEY

Shilov A.I., Imanova E.S., Chertok E.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):147-148
pages 147-148 views

ISSLEDOVANIE BIOPOTENTsIALOV MYShTs ChELYuSTNO-LITsEVOY OBLASTI PRI POMOShchI ELEKTROMIOGRAFII U LITs S FIZIOLOGIChESKOY I DISTAL'NOY OKKLYuZIEY

Bykasova M.S., Mel'nikova E.N., Zolotareva E.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):149-150
pages 149-150 views

FUNKTsIONAL'NAYa KhARAKTERISTIKA POVERKhNOSTNO RASPOLOZhENNYKh ZhEVATEL'NYKh I VISOChNYKh MYShTs U PODROSTKOV S RAZLIChNYM UROVNEM KARIESREZISTENTNOSTI TVERDYKh TKANEY ZUBOV

Bykasova M.S., Mel'nikova E.N., Ippolitov Y.A., Kovalenko M.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):150-152
pages 150-152 views

IZUChENIE GIGIENIChESKIKh MEROPRIYaTIY V ZUBOTEKhNIChESKOY LABORATORII

Glagoleva A.D., Vecherkina Z.V., Chirkova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):153-155
pages 153-155 views

SRAVNITEL'NYY ANALIZ PREPARATOV AL'VOZhIL I NEOKONESV KOMPLEKSNOM LEChENII AL'VEOLITA

Gladkov K.D., Shcherbinin A.S., Moiseeva N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):155-156
pages 155-156 views

VOZMOZhNOSTI SOVREMENNOY STOMATOLOGII V LEChENII TRUDNOPROKhODIMYKh KORNEVYKh KANALOV

Gurkina Y.A., Koretskaya I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):156-158
pages 156-158 views

ANALIZ ISPOL'ZOVANIYa RETEYNEROV, IZGOTOVLENNYKh IZ PROVOLOKI RAZLIChNOGO SEChENIYa I DIAMETRA

Dem'yanova V.Y., Saponov V.Y., Tatarintsev M.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):158-159
pages 158-159 views

VLIYaNIE PSIKhOEMOTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa U ShKOL'NIKOV S ZUBOChELYuSTNYMI ANOMALIYaMI I DEFORMATsIYaMI NA REZUL'TATY ORTODONTIChESKOGO LEChENIYa

Dem'yanova V.Y., Saponov V.Y., Tatarintsev M.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):159-161
pages 159-161 views

RETsESSIYa DESNY , KAK SLEDSTVIE ZABOLEVANIY ZUBOChELYuSTNOY SISTEMY

Dragunov V.A., Rudenko A.A., Koretskaya I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):161-163
pages 161-163 views

OTsENKA NEKOTORYKh FUNKTsIONAL'NYKh POKAZATELEY POLOSTI RTA U RABOChIKh PROIZVODSTVA SYR'EVYKh KOMPONENTOV DLYa SINTETIChESKIKh MOYuShchIKh SREDSTV

Ibragimova F.I., Zamonova G.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):163-165
pages 163-165 views

PORAZhENIYa SLIZISTOY OBOLOChKI POLOSTI RTA U RABOTAYuShchIKh V PROIZVODSTVE SINTETIChESKIKh MOYuShchIKh I ChISTYaShchIKh SREDSTV

Ibragimova F.I., Zhumatov U.Z.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):165-166
pages 165-166 views

IZUChENIE BALANSA KARIESOGENNOGO ZUBNOGO NALETA PRI ORTODONTIChESKOM LEChENII BREKET-SISTEMAMI

Il'inova O.G., Alieva E.A., Anisimova N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):166-167
pages 166-167 views

METODY DIAGNOSTIKI I LEChENIYa RETINIROVANNYKh KLYKOV

Kantemirova A.A., Tatarintsev M.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):167-170
pages 167-170 views

INNOVATsIONNYE TEKhNOLOGII. ENDODONTIChESKIY FANTOM

Kotov M.A., Koretskaya I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):170-171
pages 170-171 views

OPREDELENIE NALIChIYa KOROTKOTsEPOChEChNYKh ZhIRNYKh KISLOT KAK SPOSOB DIAGNOSTIKI SOSTOYaNIYa MIKROFLORY POLOSTI RTA

Kukaeva L.I., Konchakova V.V., Aleshina E.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):171-172
pages 171-172 views

SRAVNITEL'NAYa KhARAKTERISTIKA ChISTKI ZUBOV KLASSIChESKOY I ELEKTRIChESKOY ZUBNYMI ShchETKAMI

Medvedev A.V., Krutskikh O.A., Popova T.A., Primacheva N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):173-173
pages 173-173 views

ChASTOTA VSTREChAEMOSTI ZUBOChELYuSTNYKh ANOMALIY U DETEY ShKOL'NOGO VOZRASTA

Nurova S.N., Sodikov B.R., Nurov N.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):173-175
pages 173-175 views

NEZAMENIMYE AMINOKISLOTY V KROVI DETEY ShKOL'NOGO VOZRASTA S ZUBOChELYuSTNYMI ANOMALIYaMI

Nurova S.N., Ashurova Z.I., Saidova M.A., Nurov N.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):175-176
pages 175-176 views

MIKROBIOLOGIChESKOE ISSLEDOVANIE SOSTOYaNIYa TKANEY PARODONTA

Persaeva K.R., Moldaliev E.K., Mustafina F.S., Mamytova A.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):176-178
pages 176-178 views

SOVREMENNYE METODIKI V ESTETIChESKOY STOMATOLOGII

Oleynik E.A., Koretskaya I.V., Oleynik O.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):178-179
pages 178-179 views

ANALIZ FAKTOROV, VLIYaYuShchIKh NA VYSOKOTOChNOE LIT'E NA ETAPAKh IZGOTOVLENIYa NES\"EMNYKh ORTOPEDIChESKIKh KONSTRUKTsIY

Ponomarev V.Y., Vecherkina Z.V., Chirkova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):180-181
pages 180-181 views

PROVEDENIE REMINERALIZUYuShchEY TERAPII S ISPOL'ZOVANIEM PREPARATA CLINPRO™ WHITEVARNISH V DETSKOM I PODROSTKOVOM VOZRASTE

Poroshina A.V., Kirina E.V., Aleshina E.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):181-184
pages 181-184 views

KLINIChESKOE TEChENIE GENERALIZOVANNOGO PARODONTITA U BOL'NYKh S SOPUTSTVUYuShchIM OZhIRENIEM

Saidova N.A., Kasymova G.L., Khabibova N.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):184-185
pages 184-185 views

ISPOL'ZOVANIE TsIFROVYKh TEKhNOLOGIY V SIMULYaTsIONNOM OBUChENII

Sviridov M.A., Gorchakov D.D., Primacheva N.V., Chirkova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):185-186
pages 185-186 views

STRAKh PERED LEChENIEM DENTOFOBII

Sudareva A.V., Koretskaya I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):186-187
pages 186-187 views

ROL' GIGIENIChESKIKh MEROPRIYaTIY POLOSTI RTA ,DLYa PROFILAKTIKI OSLOZhNENIY ,POSLE USTANOVKI DENTAL'NYKh IMPLANTOV

Sudareva A.V., Morozov A.N., Koretskaya I.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):187-189
pages 187-189 views

ANALIZ PRIChIN ROZhDENIYa DETEY S RASShchELINOY GUBY I NEBA U ZhENShchIN, PROZhIVAYuShchIKh V BUKhARSKOY I NAVOINSKOY OBLASTYaKh

Sharopov S.G., Yusupov S.A., Mukimov I.I., Inoyatov A.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):189-191
pages 189-191 views

RAZRABOTKA SKhEMY PROFILAKTIKI VROZhDENNYKh POROKOV ChELYuSTNO-LITsEVOY OBLASTI V ZAVISIMOSTI OT VIDA VOZDEYSTVIYa TERATOGENNYKh FAKTOROV

Sharopov S.G., Mukimov I.I., Inoyatov A.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):191-192
pages 191-192 views

IZUChENIE EFFEKTIVNOSTI I PRIEMLEMOSTI KONTRATsEPTIVNYKh SREDSTV U MNOGOROZhAVShIKh ZhENShchIN

Adizova S.R., Ashurova N.G.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):193-194
pages 193-194 views

KESAREVO SEChENIE. REZERVY SNIZhENIYa ChASTOTY ABDOMINAL'NOGO RODORAZREShENIYa PRI DONOShENNOY BEREMENNOSTI

Belenko A.A., Pogorelova E.A., Samoday V.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):194-196
pages 194-196 views

PASSIVNOE KURENIE PRI BEREMENNOSTI

Volkova A.S., Dement'eva E.O., Kuzina O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):197-198
pages 197-198 views

DIAGNOSTIChESKIE KRITERII VRAShchENIYa PLATsENTY

Vystavkina S.S., Samoday V.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):198-199
pages 198-199 views

EFFEKTIVNOST' ISPOL'ZOVANIYa RABOChEY STANTsII KOMP'YuTERIZIROVANNOY KTG V SNIZhENII VNUTRISTATsIONARNOY PERINATAL'NOY SMERTNOSTI

Grishkina Y.G., Popova Y.A., Shamarin S.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):199-200
pages 199-200 views

VARIABEL'NOST' KLINIChESKIKh PROYaVLENIY SPKYa S UChETOM AKTUAL'NYKh DIAGNOSTIChESKIKh KRITERIEV

Dukhanina E.S., Khoroshikh N.V., Brigadirova V.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):200-202
pages 200-202 views

OSOBENNOSTI TIREOIDNOGO STATUSA BEREMENNOY S UGROZOY PRERYVANIYa BEREMENNOSTI

Kir'yanova D.V., Novikova A.O., Khoroshikh N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):202-203
pages 202-203 views

TsITOKINO-ENDOKRINNYY PROFIL' ORGANIZMA PRI FIZIOLOGIChESKOY I PRERYVAYuShchEYSYa BEREMENNOSTI I MORFOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI PLATsENTY

Komilova M.S., Razikova K.K., Iskandarov Z.M., Pakhomova Z.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):203-205
pages 203-205 views

MORFOLOGIChESKIE IZMENENIYa ENDOMETRIYa PRI DLITEL'NOM PRIMENENII VNUTRIMATOChNOGO KONTRATsEPTIVA, KORREKTsIYa I PROFILAKTIKA KhRONIChESKOGO ENDOMETRITA

Porosyatnikova E.F., Parshina A.A., Konstantinova O.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):206-207
pages 206-207 views

VLIYaNIE STEPENI DIFFERENTsIROVKI ADENOKARTsINOMY ENDOMETRIYa NA TEChENIE DANNOGO ZABOLEVANIYa

Sysueva O.V., Tselkovich L.S., Yugina O.V., Katyushina V.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):208-209
pages 208-209 views

GORMONAL'NAYa KONTRATsEPTsIYa U ZhENShchIN, STRADAYuShchIKh SAKhARNYM DIABETOM

Khamdamov I.B., Khamdamov A.B., Karimova G.K., Kakharov I.I., Khamdamova M.T.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):209-210
pages 209-210 views

NUTRIMATOChNYE SREDSTVA U ZhENShchIN, STRADAYuShchIKh SAKhARNYM DIABETOM

Khamdamov I.B., Khamdamov A.B., Karimova G.K., Khamdamova M.T.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):210-212
pages 210-212 views

PAPILLOMAVIRUSNAYa INFEKTsIYa V MENOPAUZAL'NOM PEREKhODE

Filina O.V., Ayvazova D.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):212-214
pages 212-214 views

SOVREMENNAYa EPIDEMIOLOGIChESKAYa SITUATsIYa PO MALYaRII V ASTRAKhANSKOY OBLASTI

Adamova D.S., Kalashnikova T.D., Martynova O.V., Imamutdinova N.F., Ivanova E.S., Kuz'michev B.Y., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):215-217
pages 215-217 views

FARMAKOTERAPIYa OPOYaSYVAYuShchEGO GERPESA: OSOBENNOSTI REKONVALESTsENTsII I OTDALENNYE POSLEDSTVIYa

Agafonova D.Y., Dukhanina E.S., Pegusov S.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):217-219
pages 217-219 views

ZhIARDIAZ ChELOVEKA V ASTRAKhANSKOY OBLASTI

Adzhibaev M.A., Lymar' A.V., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):219-220
pages 219-220 views

SOVREMENNYE PREDSTAVLENIYa O STRUKTURE PUTEY PEREDAChI VICh-INFEKTsII V UKRAINE

Berezhnaya A.V., Chumachenko T.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):220-221
pages 220-221 views

KOMBINIROVANNOE PROTIVOVIRUSNOE LEChENIE KhRONIChESKOGO VIRUSNOGO GEPATITA S

Boldyreva K.S., Shentsova V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):222-224
pages 222-224 views

VLIYaNIE SOSTOYaNIYa MIKROFLORY ZhKT NA AGRESSIVNYE SPOSOBNOSTI HELICOBACTER PYLORI

Voevodina N.V., Kalashnikova P.M., Kalashnikova A.P., Novosel'tseva T.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):224-226
pages 224-226 views

KLINIChESKIE OSOBENNOSTI PROSTOGO GERPESA GENITAL'NOY LOKALIZATsII

Vasil'eva V.P., Derevyankina E.A., Novikova L.A., Bakhmet'eva T.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):226-227
pages 226-227 views

KLINIKO-LABORATORNYE OSOBENNOSTI TEChENIYa ENTEROVIRUSNOY EKZANTEMY U DETEY NA TERRITORII VORONEZhSKOY OBLASTI V 2014 GODU

Voronina A.G., Zamolotskikh M.Y., Kokoreva S.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):227-228
pages 227-228 views

KLINIKO-LABORATORNYE OSOBENNOSTI GERPESVIRUSNYKh ENTsEFALITOV U DETEY

Grinchenko E.V., Pikalova O.A., Kotlova V.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):228-231
pages 228-231 views

VETRYaNOChNYE ENTsEFALITY: KLINIKA, DIAGNOSTIKA, LEChENIE

Demenkova A.A., Romanova O.O., Ilunina L.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):231-233
pages 231-233 views

TOKSOKAROZ ChELOVEKA V ASTRAKhANSKOY OBLASTI

Donskova A.Y., Kondrashova V.O., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):234-234
pages 234-234 views

ISTORIYa RAZVITIYa «NEPRAVIL'NOY MIKROBIOLOGII»

Donskova A.Y., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):234-236
pages 234-236 views

VYBOR LEKARSTVENNYKh SREDSTV V APTEKE «NA ZDOROV'E» ZhITELYaMI ASTRAKhANI PRI LEChENII VIRUSNYKh I PARAZITARNYKh ZABOLEVANIY

Donskova A.Y., Spiridonova S.G., Kondrashova V.O., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):235-237
pages 235-237 views

MIKROBIOLOGIChESKIY MONITORING MIKROFLORY MOChEVYVODYaShchIKh PUTEY U PATsIENTOV DETSKOGO INFEKTsIONNOGO STATsIONARA ZA 2013-2015 GG

Zamolotskikh M.Y., Voronina A.G., Kokoreva S.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):237-238
pages 237-238 views

SANITARNO-PARAZITOLOGIChESKOE SOSTOYaNIE OB\"EKTOV OKRUZhAYuShchEY SREDY ASTRAKhANSKOY OBLASTI

Ivanova E.S., Kuz'michev B.Y., Martynova O.V., Imamutdinova N.F., Donskova A.Y., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):238-239
pages 238-239 views

ILLYuZORNYE PARAZITOZY

Imamutdinova N.F., Ivanova E.S., Martynova O.V., Kalashnikova T.D., Kuz'michev B.Y., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):239-242
pages 239-242 views

MODIFITsIROVANNYY METOD DIAGNOSTIKI KROVEPARAZITOV U ZhIVOTNYKh

Imamutdinova N.F., Martynova O.V., Kallashnikova T.D., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):242-243
pages 242-243 views

PRIMENENIE BOTULOTOKSINA KAK ORUZhIYa MASSOVOGO PORAZhENIYa PRI BIOTERRORIZME

Imamutdinova N.F., Kurskova A.V., Martynova O.V., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):243-244
pages 243-244 views

SLUChAY ASTRAKhANSKOY RIKKETSIOZNOY LIKhORADKI U BEREMENNOY

Imamutdinova N.F., Martynova O.V., Arakel'yan A.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):244-245
pages 244-245 views

MODIFITsIROVANNYY METOD DIAGNOSTIKI KROVEPARAZITOV U ZhIVOTNYKh

Imamutdinova N.F., Martynova O.V., Kallashnikova T.D., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):245-246
pages 245-246 views

KLINIKO-EPIDEMIOLOGIChESKIE ASPEKTY DIROFILYaRIOZA V ASTRAKhANSKOY OBLASTI

Kalashnikova T.D., Kurskova A.V., Khaustova E.S., Martynova O.V., Imamutdinova N.F., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):246-248
pages 246-248 views

KLINIKO-EPIDEMIOLOGIChESKIE ASPEKTY EKhINOKOKKOZA ChELOVEKA V ASTRAKhANSKOY OBLASTI

Kalashnikova T.D., Martynova O.V., Kuz'michev B.Y., Donskova A.Y., Ivanova E.S., Imamutdinova N.F., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):248-250
pages 248-250 views

MOLOChNYE PRODUKTY V PIShchEVOM RATsIONE STUDENTOV AMURSKOY OBLASTI I SPOSOBVYYaVLENIYa GRUPPY RISKAPO GASTROENTEROLOGIChESKIM ZABOLEVANIYaM

Krasnopeev Y.I., Suvorova A.P., Chubenko G.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):250-251
pages 250-251 views

NATURAL'NAYa OSPA S TOChKI ZRENIYa BIOTERRORIZMA

Ksendzova A.A., Nazarova A.I., Martynova O.V., Imamutdinova N.F., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):251-252
pages 251-252 views

MIKST-INFEKTsIYa V OZDOROVITEL'NOM LAGERE «GLOBUS» KRASNODARSKOGO KRAYa

Martynova O.V., Imamutdinova N.F., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):252-253
pages 252-253 views

EKhINOKOKKOZ S IZOLIROVANNYM I SOChETANNYM PORAZhENIEM LEGKOGO

Martynova O.V., Imamutdinova N.F., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):253-255
pages 253-255 views

EPIDEMIOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI ASKARIDOZA V ASTRAKhANSKOY OBLASTI

Mel'nikova K.Y., Gasanalieva I.S., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):255-256
pages 255-256 views

ISTORIYa EPIDEMIY

Nazarova A.I., Ksendzova A.A., Abakarova V.Z., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):256-258
pages 256-258 views

OSTRYE RESPIRATORNYE VIRUSNYE INFEKTsII SO STENOZIRUYuShchIMI LARINGOTRAKhEITAMI U DETEY

Pasmarnova L.S., Poroshina E.V., Makarova A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):258-260
pages 258-260 views

ANALIZ EPIZOOTOLOGII I EPIDEMIOLOGII DIROFILYaRIOZA SLUZhEBNYKh SOBAK V ASTRAKhANSKOY OBLASTI

Popova E.Y., Rodionenko L.M., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):260-261
pages 260-261 views

NEKOTORYE OSOBENNOSTI TEChENIYa OPPORTUNISTOIChESKIKh INFEKTsIY PRI VICh-INFEKTsII

Prokopenko S.E., Peregudova O.P., Shilov A.I., Shilova Y.A., Salomakhin Y.G., Pegusov S.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):261-263
pages 261-263 views

SRAVNITEL'NAYa KhARAKTERISTIKA EPIDEMIOLOGIChESKIKh POKAZATELEY PO TUBERKULEZU G. VORONEZhA I VORONEZhSKOY OBLASTI S DANNYMI ROSSIYSKOY FEDERATsII

Rogozhina D.V., Nikolaev V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):263-265
pages 263-265 views

KLINIChESKAYa KhARAKTERISTIKA AUTOKhTONNOGO VIRUSNOGO GEPATITA E

Savina A.V., Tselikovskiy A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):265-267
pages 265-267 views

DIROFILYaRIOZ GLAZ

Saltereeva S.R., Saltereeva K.R., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):267-267
pages 267-267 views

DIROFILYaRIOZ U DETEY

Khaustova E.S., Kurskova A.V., Martynova O.V., Imamutdinova N.F., Kalashnikova T.D., Arakel'yan R.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):268-269
pages 268-269 views

VNEDRENIE V SAYT «ZDOROVYY OBRAZ ZhIZNI STUDENTOV» PROGRAMMY OPREDELYaYuShchEY KAChESTVO ZhIZNI

Cherenkova S.E., Dumacheva A.V., Pritulina Y.G., Druganova L.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):269-270
pages 269-270 views

REZUL'TATY MONITORINGA REZISTENTNYKh ShTAMMOV MIKROORGANIZMOV V LEChEBNYKh UChREZhDENIYaKh VORONEZhSKOY OBLASTI ZA 2014-2015 GG

Yakushev A.A., Vladimirovna K.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):270-271
pages 270-271 views

DEYSTVIE ZhIDKOSTEY S RAZLIChNYM OKISLITEL'NO-VOSSTANOVITEL'NYM POTENTsIALOM PRI OSTROM ALKOGOL'NOM OTRAVLENII

Borodina O.I., Simion A.Y., Bezzubtseva E.N., Starodubtseva Y.N., Zakamulina K.V., Brezdynyuk A.D., Kovalenko I.V., Lapteva V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):272-272
pages 272-272 views

OSOBENNOSTI IMMUNITETA PRI VIRUSNYKh INFEKTsIYaKh VO VREMYa BEREMENNOSTI

Verbitskaya Y.S., Dmitrenko M.V., Filin A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):272-273
pages 272-273 views

MORFOMETRIChESKIE I TOPOGRAFIChESKIE OSOBENNOSTI VENEChNYKh ARTERIY U VZROSLOGO ChELOVEKA

Devbunova S.V., Trushel' N.A., Mansurov V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):273-275
pages 273-275 views

ANALIZ LETAL'NOSTI OT TROMBOEMBOLII LEGOChNOY ARTERII PO MATERIALAM PROZEKTURY GORODSKOY KLINIChESKOY BOL'NITsY №2 GORODA PERMI ZA NESKOL'KO LET

Kaliparova M.P., Sharapova G.R., Ponomareva T.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):275-275
pages 275-275 views

OSOBENNOSTI KLETOChNOY INFIL'TRATsII SOBSTVENNOY PLASTINKI SLIZISTOY OBOLOChKI ZhELUDKA PRI YaZVENNOY BOLEZNI, OSLOZhNENNOY KROVOTEChENIEM, PRI PRIMENENII OKSIGENOBAROTERAPII

Ketova E.S., Cherkasova Y.V., Bobrovskikh M.P., Bobrovskikh A.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):275-277
pages 275-277 views

MORFOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI ARTERIAL'NYKh VETVEY, OTKhODYaShchIKh OT VILLIZIEVA KRUGA

Kolola M.S., Tikhonovich A.A., Trushel' N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):277-278
pages 277-278 views

GERPESVIRUSNAYa INFEKTsII PROBLEMY I METODY DIAGNOSTIKI

Kolupaeva E.I., Filin A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):278-280
pages 278-280 views

FUNKTsIONAL'NAYa I KLINIChESKAYa ANATOMIYa KOSTEY SVODA ChEREPA

Kopytina D.A., Logunova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):280-282
pages 280-282 views

SLOZhNYY DIAGNOZ: KAK NE POPAST' V TUPIK

Mukhtarova E.M., Mytyga P.G., Filin A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):282-283
pages 282-283 views

PROISKhOZhDENIE NEKOTORYKh ANATOMIChESKIKh TERMINOV

Obodova V.A., Davydova L.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):283-284
pages 283-284 views

POLIORGANNYY BIOEFFEKT OBEDNENNOGO URANA V EKSPERIMENTE

Parkhomenko N.V., Sizov A.A., Popova A.I., Kartashov O.N., Dzhumaboev S.D., Vorontsova Z.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):285-286
pages 285-286 views

VOZRASTNYE IZMENENIYa KOZhI

Petrova A.D., Turkina Z.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):287-288
pages 287-288 views

ANEVRIZMY I RASSLOENIE AORTY PRI ATEROSKLEROZE I SINDROME MARFANA

Pilipchuk N.V., Davydova L.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):288-290
pages 288-290 views

MORFOLOGIChESKIE I FUNKTsIONAL'NYE IZMENENIYa MIOKARDA KRYS V USLOVIYaKh BIOLOGIChESKOY MODELI REAL'NOGO KOSMIChESKOGO POLETA

Rezvova I.D., Medvedeva Y.S., Lebedeva M.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):290-292
pages 290-292 views

TIPOVYE OSOBENNOSTI OKOLOShchITOVIDNYKh ZhELEZ

Sapronova O.S., Tyurina I.D., Burkova I.E., Shevtsova V.I., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Shevtsov A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):292-296
pages 292-296 views

ISPOL'ZOVANIE MNOGOMERNYKh METODOV STATISTIChESKOGO ANALIZA PRI IZUChENII KhIRURGIChESKOY ANATOMII OKOLOShchITOVIDNYKh ZhELEZ

Tyurina I.D., Sapronova O.S., Cherkasov V.S., Burkova I.E., Chernykh A.V., Maleev Y.V., Shevtsov A.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):296-299
pages 296-299 views

NEKOTORYE ASPEKTY TEChENIYa I ISKhODOV GEMORRAGIChESKIKh INSUL'TOV PRI KONSERVATIVNOM LEChENII

Baranova T.A., Razuvaeva V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):300-301
pages 300-301 views

ISSLEDOVANIE MEKhANIZMOV PSIKhOLOGIChESKIKh ZAShchIT I KOPING-STRATEGIY U PATsIENTOV S ZABOLEVANIYaMI KOZhI

Belousova K.S., Pal'chikov M.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):301-303
pages 301-303 views

LEChEBNYE I POBOChNYE EFFEKTY GLATIRAMERA ATsETATA U BOL'NYKh RASSEYaNNYM SKLEROZOM

Zentsova I.S., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):303-305
pages 303-305 views

NEKOTORYE VREMENNYE ASPEKTY TEChENIYa RASSEYaNNOGO SKLEROZA U LITs MOLODOGO VOZRASTA

Zentsova I.S., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):305-306
pages 305-306 views

NARUShENIYa TAZOVYKh FUNKTsIY PRI RASSEYaNNOM SKLEROZE. OTsENKA KAChESTVA ZhIZNI

Zimina S.O., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):306-307
pages 306-307 views

PERIVENTRIKULYaRNAYa LEYKOMALYaTsIYa. KLINIChESKIE PROYaVLENIYa I VOZMOZhNYE PRIChINY

Ivanova N.I., Uvarova M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):307-309
pages 307-309 views

RASSTROYSTVO VEGETATIVNOY NERVNOY SISTEMY U DETEY: VOZMOZhNYE DIAGNOSTIChESKIE OShIBKI

Drugova Z.V., Kulevich B.O., Gayvoronskaya E.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):309-309
pages 309-309 views

KLINIChESKIE ASPEKTY RASSTROYSTV POVEDENChESKOGO REGISTRA U DETEY S GIPERKINETIChESKIMI RASSTROYSTVAMI POVEDENIYaV ZAVISIMOSTI OT VYRAZhENNOSTI UROVNYa IKh TREVOZhNOSTI

Krivolapova E.A., Petrova A.V., Yakusheva Y.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):310-311
pages 310-311 views

PERFEKTsIONIZM I RELIGIYa

Loginova Y.V., Rustamov R.R., Larskikh M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):311-312
pages 311-312 views

OTsENKA KAChESTVA ZhIZNI U BOL'NYKh RASSEYaNNYM SKLEROZOM S KOORDINATsIONNYMI NARUShENIYaMI

Makarenko I.Y., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):312-313
pages 312-313 views

KLINIKO-EPIDEMIOLOGIChESKIE KhARAKTERISTIKI RASSEYaNNOGO SKLEROZA U PATsIENTOK NEVROLOGIChESKIKh STATsIONAROV V VORONEZhSKOM REGIONE

Margaryan A.R., Trifanova A.A., Khachikyan A.S., Khachikyan N.S., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):313-314
pages 313-314 views

ChASTOTA VSTREChAEMOSTI NEDIFFEROVANNOY DISPLAZII SOEDINITEL'NOY TKANI U DETEY S ORGANIChESKIMI PORAZhENIYaMI NERVNOY SISTEMY

Mikhaylov G.A., Balakireva E.A., Sinetskaya D.V., Strokatova A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):315-317
pages 315-317 views

POKAZATELI SISTEMNOY I TsEREBRAL'NOY GEMODINAMIKI PRI KARDIOEMBOLIChESKOM INSUL'TE

Mironenko T.V., Krut' E.A., Manatskova M.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):317-320
pages 317-320 views

ROL' VNUTRIUTROBNOGO INFITsIROVANIYa V RAZVITII SINDROMA DENDI-UOKERA

Novikov K.A., Ermolaeva A.V., Uvarova M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):320-321
pages 320-321 views

OTsENKA PSIKhIChESKOGO ZDOROV'Ya STUDENTOV VGMU im. N.N. BURDENKO S POMOShch'Yu GOTLADSKOY ShKALY DEPRESSII I MINI-OPROSNIKA «MOY OBRAZ ZhIZNI»

Oganyan A.A., Revina M.E., Grechko T.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):321-323
pages 321-323 views

OTBOR PATsIENTOV DLYa STENTIROVANIYa SONNYKh ARTERIY V VORONEZhSKOY OBLASTNOY KLINIChESKOY BOL'NITsE №1

Nekrylova N.S., Vysotskaya E.A., Gayvoronskaya E.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):323-324
pages 323-324 views

OSOBENNOSTI PSIKhOEMOTsIONAL'NOGO STATUSA ZhENShchIN, BOL'NYKh POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM

Platonova P.G., Ukolov O.A., Platonova P.G.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):324-325
pages 324-325 views

OPYT PRIMENENIYa PSIKhOTERAPII V PROTsESSE REABILITATsII BOL'NYKh S ZAVISIMOST'Yu OT ALKOGOLYa

Pal'chikov M.A., Afanas'ev S.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):325-326
pages 325-326 views

SENSORNYE RASSTROYSTVA U PATsIENTOV S KLINIChESKI IZOLIROVANNYM SINDROMOM I DOSTOVERNYM RASSEYaNNYM SKLEROZOM

Popov M.N., Potamoshneva M.S., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):326-328
pages 326-328 views

PROGNOZIROVANIE ISKhODOV IShEMIChESKIKh INSUL'TOV

Pylev K.V., Zolotarev O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):328-330
pages 328-330 views

ChASTOTA VSTREChAEMOSTI NEDIFFERENTsIROVANNOY DISPLAZIYaI SOEDINITEL'NOY TKANI U DETEY C NEVROTIChESKIMI NARUShENIYaMI RAZVITIYa

Sinetskaya D.V., Balakireva E.A., Mikhaylov G.A., Strokatova A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):330-333
pages 330-333 views

SRAVNITEL'NYY I STRUKTURNYY ANALIZ OBShchESTVENNO OPASNYKh DEYaNIY U BOL'NYKh S PSIKhIChESKIMI RASSTROYSTVAMI V VORONEZhSKOY OBLASTI

Shkarovskiy A.V., Shtan'kov S.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):333-334
pages 333-334 views

VZAIMOSVYaZ' RASSEYaNNOGO SKLEROZA, BEREMENNOSTI IPATOLOGII ZhENSKOY REPRODUKTIVNOY SISTEMY

Khachikyan A.S., Khachikyan N.S., Trifanova A.A., Margaryan A.R., Protasov I.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):334-335
pages 334-335 views

DIAGNOSTIKA TUNNEL'NOY NEVROPATII SREDINNOGO NERVA V OBLASTI KARPAL'NOGO KANALA

Filippova E.A., Nekrasova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):335-336
pages 335-336 views

OSOBENNOSTI UROVNYa NEVROTIZATsII STUDENTOV VUZOV RAZLIChNOY NAPRAVLENNOSTI

Shiryaeva Z.A., Sedinina N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):336-337
pages 336-337 views

ANALIZ KRITERIEV VSR V ZAVISIMOSTI OT VIDA SPORTIVNOY DEYaTEL'NOSTI ISPYTUEMYKh I IKh LIChNOSTNOY GOTOVNOSTI K RISKU

Antipov A.P., Shabaev V.S., Vlasenko R.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):338-340
pages 338-340 views

KAK KOMP'YuTER VLIYaET NA ZRENIE STUDENTOV

Arzamastsev A.O., Bogdanov V.K., Bulgakova Y.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):340-342
pages 340-342 views

FORMIROVANIE AKTUAL'NOGO NASTROENIYa I MYShLENIYa

Vavilova M.R., Tkachuk A.I., El'dyaev M.Y., Ivanova N.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):342-343
pages 342-343 views

ELEKTROPROVODNOST' KOZhI PRI RAZLIChNOY AKTIVOSTI VEGETATIVNOY NERVNOY SISTEMY

Gelekhanov M.V., Tkachuk A.I., El'dyaev M.Y., Gorst V.R.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):343-345
pages 343-345 views

TIPY REGULYaTsII KROVOOBRAShchENIYa I OSOBENNOSTI SOSUDODVIGATEL'NYKh REAKTsIY U PODROSTKOV S NEYROTsIRKULYaTORNOY DISTONIEY

Golovataya K.S., Grechishkin D.I., Amamchyan A.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):345-346
pages 345-346 views

IZMENENIYa KOGNITIVNYKh FUNKTsIY I SOSTOYaNIYa ZDOROV'Ya PRI VEGETARIANSKOM PITANII

Goryachkina O.S., Dyagileva E.A., Salasin A.V., Lushchik M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):346-348
pages 346-348 views

ASPEKTY VLIYaNIYa TRANSPORTA NA PSIKhIKU I ZDOROV'E SOVREMENNOGO STUDENTA

Dudakov D.S., Lar'kina N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):348-350
pages 348-350 views

REGISTRATsIYa BIOELEKTRIChESKOY AKTIVNOSTI ORGANOV PIShchEVARENIYa U ZDOROVYKh MOLODYKh LYuDEY

Zinchenko A.S., Timoshenko S.O., Nazarov S.B.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):350-352
pages 350-352 views
pages 352-354 views

INDIVIDUAL'NO-PSIKhOLOGIChESKIE OSOBENNOSTI U YuNOShEY S RAZNYMI TIPAMI REGULYaTsII GEMODINAMIKI

Kremlyan S.V., Strugavtsova M.V., Khananashvili Y.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):354-355
pages 354-355 views

KOMPLEKSNAYa OTsENKA UROVNYa ZDOROV'Ya STUDENTOV V PEREKhODNYY PERIOD OT YuNOSTI K RANNEY VZROSLOSTI

Kuanshkaliev K.M., Goryachkina L.V., Gorst N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):355-356
pages 355-356 views

SRAVNITEL'NAYa OTsENKA SOSTOYaNIYa ZDOROV'Ya DETEY V ZAVISIMOSTI OT VIDA VSKARMLIVANIYa

Lazareva O.A., Lushchik M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):356-358
pages 356-358 views

OTsENKA INDEKSA EFFEKTIVNOSTI GIGIENY ROTOVOY POLOSTI I VZAIMOSVYaZI ETOGO POKAZATELYa S ISPOL'ZOVANIEM INDIVIDUAL'NYKh I PROFESSIONAL'NYKh METODOV GIGIENY

Maksimova M.S., Chvanova A.M., Nechaeva M.S., Bulgakova Y.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):358-360
pages 358-360 views

REMODELIROVANIE KROVENOSNOGO RUSLA TONKOGO KIShEChNIKA KRYSY PRI ChEREPNO-MOZGOVOY TRAVME

Matkerimova B.T., Muratbekova A.M., Kalilov N.T., Amanbaev I.I., Shidakov Y.M., Gorokhova G.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):360-361
pages 360-361 views

REMODELIROVANIE KROVENOSNOGO RUSLA ZhELUDKA KRYSY PRI IShEMII GOLOVNOGO MOZGA

Makhmudova I.V., Penkina D.E., Azarova K.V., Tolobaev D.A., Gorokhova G.I., Volkovich O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):362-363
pages 362-363 views

SOSTOYaNIE NEYRONOV KORY MOZZhEChKA POSLE RADIATsIONNOGO VOZDEYSTVIYa

Nigmatzyanova T.A., Osipova T.S., Tolbin A.A., Sgibneva N.V., Gundarova O.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):363-364
pages 363-364 views

FUNKTsIONAL'NO-METABOLIChESKIE OSOBENNOSTI ZAShchITNYKh REAKTsIY ORGANIZMA PRI GEMORRAGIChESKOM ShOKE V USLOVIYaKh PRIMENENIYa GBO

Nikiforov R.V., Tumanovskiy Y.M., Kryukov V.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):364-365
pages 364-365 views

OSOBENNOSTI EKG STUDENTOV S VYSOKIM VEGETATIVNYM INDEKSOM KERDO

Osipova A.D., Semiletova V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):365-366
pages 365-366 views

VLIYaNIE GLAZNOY PATOLOGII NA KAChESTVO ZhIZNI STUDENTOV VYSShIKh UChEBNYKh ZAVEDENIY

Pashinina R.V., Iserkepova A.M., Maksimov B.B., Aprelev A.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):366-367
pages 366-367 views

OTsENKA PERIFERIChESKOGO ZRENIYa U AKTIVNYKh IT-POL'ZOVATELEY RAZNYKh VOZRASTNYKh GRUPP

Sgibnev Y.Y., Logacheva E.O., Dmitrieva A.A., Dmitriev E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):367-368
pages 367-368 views

KOMPLEKSNAYa OTsENKA RISKA ZDOROV'Yu NASELENIYa PRI VOZDEYSTVII ZAGRYaZNYaYuShchIKh VEShchESTV V ATMOSFERNOM VOZDUKhE V G.O. SAMARA

Sergeev A.K., Suchkov V.V., Anisimov V.N., Berezin I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):368-370
pages 368-370 views

POKAZATELI ADAPTATsII K OBUChENIYu U INOSTRANNYKh STUDENTOV VUZA V KRITIChESKIY PERIOD

Smol'yaninova D.S., Vinogradova I.V., Sheina D.S., Preobrazhenskaya N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):370-373
pages 370-373 views

EMOTsIONAL'NYY INTELLEKT KAK FAKTOR USPEShNOY ZhIZNEDEYaTEL'NOSTI DOShKOL'NIKOV V RAZLIChNYKh REGIONAKh TYuMENSKOY OBLASTI

Chudinova A.I., Bota E.V., Chukhnina E.A., Lar'kina N.Y., Kugaevskikh S.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):373-375
pages 373-375 views

OBRAZ SOVREMENNOGO PREPODAVATELYa GLAZAMI STUDENTOV

Shcheglova K.V., Bulgakova Y.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):375-376
pages 375-376 views

FARMAKOTERAPEVTIChESKOE DEYSTVIE GIPOLIPIDEMIChESKIKh PREPARATOV: OTsENKA INFORMIROVANNOSTI PROVIZOROV I FARMATsEVTOV VOLGOGRADA I VOLGOGRADSKOY OBLASTI

Shmatova E.N., Knyazeva Y.S., Tyurenkov I.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):377-380
pages 377-380 views

GIGIENIChESKAYa OTsENKA FAKTIChESKOGO PITANIYa ShKOL'NIKOV

Alekhin I.O., Yablonovskaya A.A., Natarova A.A., Vasil'eva M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):381-382
pages 381-382 views

GIGIENIChESKAYa OTsENKA UROVNEY ShUMA V ZhILYKh RAYONAKh g. VORONEZhA

Buchnev P.Y., Rodionova V.V., Stepkin Y.I., Platunin A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):382-383
pages 382-383 views

KhLEB S VNESENIEM MUKI IZ OVSYaNYKh OTRUBEY DLYa PROFILAKTIChESKOGO PITANIYa

Gabelko E.A., Ponomareva E.I., Khatuaev R.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):383-385
pages 383-385 views

SRAVNITEL'NAYa OTsENKA UROVNYa GAMMA-FONA NA TERRITORII g. VORONEZhA

Goncherenko A.N., Plokhikh E.V., Stepkin Y.I., Kuzmichev M.K.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):385-386
pages 385-386 views

OBOGAShchENIE PRODUKTOV KAL'TsIEM ORGANIChESKOGO PROISKhOZhDENIYa V RASTVORENNOY FORME

Grosheva L.V., Chichkal' D.S., Rodionova N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):386-388
pages 386-388 views

PIROGOV N.I. O EDINSTVE ADMINISTRATsII I KhIRURGII V DELE POMOShchI RANENYM I BOL'NYM NA TEATRE VOYNY

Gulova N.V., Sapronov G.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):388-389
pages 388-389 views

OTsENKA SOSTOYaNIYa ZDOROV'Ya STUDENTOV MEDITsINSKOGO VUZA

Zavalina G.K., Melikhova E.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):390-391
pages 390-391 views

KhLEBOBULOChNYE IZDELIYa POVYShENNOY ANTIOKSIDANTNOY AKTIVNOSTI DLYa PROFILAKTIChESKOGO PITANIYa

Zubkova E.V., Ponomareva E.I., Lukina S.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):391-393
pages 391-393 views

PROBLEMY SOZDANIYa I RAZVITIYa SISTEMY PERVOOChEREDNOGO ZhIZNEOBESPEChENIYa POSTRADAVShEGO NASELENIYa V USLOVIYaKh ChS

Isaeva M.I., Nabrodov G.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):393-395
pages 393-395 views

IZUChENIE SVYaZI MEZhDU OPYTOM PSIKhIChESKOY TRAVMATIZATsII I ADDIKTIVNYM POVEDENIEM

Kolesnikova M.N., Kovaleva V.A., Sklyarova T.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):395-397
pages 395-397 views

OTsENKA RISKA DLYa ZDOROV'Ya NASELENIYa g. VORONEZhA OT VOZDEYSTVIYa TRANSPORTNOGO ShUMA

Krivaksina E.Y., Stepkin Y.I., Kaznacheeva D.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):397-399
pages 397-399 views

OBUChENIE ShKOL'NIKOV OSNOVAM BEZOPASNOSTI ZhIZNEDEYaTEL'NOSTI

Kuznetsov D.S., Ivakhnenko D.V., Kislyak I.D., Magomedov R.M., Bystritskiy M.V., Mekhant'eva L.E., Sapronov G.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):399-401
pages 399-401 views

KOMP'YuTERNAYa OTsENKA BIOLOGIChESKIKh RITMOV STUDENTOV VORONEZhSKOGO MEDITsINSKOGO UNIVERSITETA

Lukash A.Y., Troitskaya N.S., Pilyugin A.B., Druganova L.P., Fertikova T.E., Borzunov S.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):401-402
pages 401-402 views

KhLEB POVYShENNOY PIShchEVOY TsENNOSTI S L'NYaNOY MUKOY

Migulina L.M., Zharkova M.V., Popov V.I., Ponomareva E.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):402-403
pages 402-403 views

DREVNIE ISTOChNIKI O SOVREMENNYKh TEKhNOLOGIYaKh I VIDAKh VOORUZhENIYa

Mytyga P.G., Enin A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):403-405
pages 403-405 views

REABILITATsIYa KAK MEDIKO-SOTsIAL'NAYa PROBLEMA SOVREMENNOGO ZDRAVOOKhRANENIYa

Novruzova L.M., Il'ichev V.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):405-407
pages 405-407 views

AKhLORIDNYY KhLEB DLYa DIETIChESKOGO PITANIYa

Orekhova A.V., Odintsova A.V., Popov V.I., Ponomareva E.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):407-410
pages 407-410 views

K VOPROSU OB ADAPTIVNOSTI OBUChAYuShchIKhSYa V ShKOLE I MEDITsINSKOM VUZE

Ryaskin K.A., Ryaskina D.A., Fertikova T.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):410-411
pages 410-411 views

GIGIENIChESKAYa OTsENKA VLIYaNIYa AVTOTRANSPORTA NA SOSOTOYaNIE OKRUZhAYuShchEY SREDY V VORONEZhSKOY OBLASTI

Seydaliev R.G., Popov V.I., Melikhova E.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):411-414
pages 411-414 views

KAROTINSODERZhAShchIE BAD V PITANII I PROFILAKTIKE IMMUNODEFITsITNYKh SOSTOYaNIY

Tokareva A.V., Novikova E.V., Osipova N.A., Bessonova L.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):414-416
pages 414-416 views

KhLEB IZ BIOAKTIVIROVANNOGO ZERNA PShENITsY DLYa ZDOROVOGO PITANIYa

Uryvskaya N.V., Kolomytseva M.S., Myachina A.V., Popov V.I., Alekhina N.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):416-418
pages 416-418 views

OPREDELENIE UROVNYa TREVOZhNOSTI U UChAShchIKhSYa 5-kh KLASSOV S RAZNOY UChEBNOY NAGRUZKOY

Filimonova V.E., Lapshina L.N., Stepkin Y.I., Studenikina E.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):418-420
pages 418-420 views

O TOKSIKOLOGIChESKOM MONITORINGE OTRAVLENIY ALKOGOL'SODERZhAShchEY PRODUKTsIEY NASELENIYa VORONEZhSKOY OBLASTI (2012-2014gg.)

Fominova V.V., Stepkin Y.I., Platunin A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):420-422
pages 420-422 views

DEYaTEL'NOST' TERRORISTIChESKOY GRUPPIROVKI IGIL KAK UGROZA MIROVOGO MASShTABA

Tsybulina A.S., Stredinina K.A., Masalytin A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):422-424
pages 422-424 views

O KONTAMINATsII GENETIChESKI MODIFITsIROVANNYMI ORGANIZMAMI PIShchEVYKh PRODUKTOV (NA PRIMERE G. VORONEZhA)

Yakhontova M.G., Rodionova E.F., Stepkin Y.I., Platunin A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):424-425
pages 424-425 views

PIROGOV N.I. O EDINSTVE ADMINISTRATsII I KhIRURGII V DELE POMOShchI RANENYM I BOL'NYM NA TEATRE VOYNY

Gulova N.V., Sapronov G.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):425-427
pages 425-427 views

MIKROBIOLOGIChESKIE POKAZATELI SBIVNOGO KhLEBA «KREST'YaNSKIY» IZ TRITIKALEVOY MUKI

Dzantieva E.E., Lygin V.V., Mironova E.O., Ivashchenko M.V., Magomedov G.O., Zatsepilina N.P., Malyutina T.N., Alieva Z.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):427-428
pages 427-428 views

OZhIRENIE KAK OBRAZ ZhIZNI: PUT' K PATOLOGII

Dzen' N.V., Mamchik N.P., Gabbasova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):429-431
pages 429-431 views

KOMP'YuTERNYY MONITORING EPIZOOTIChESKOY SITUATsII PRIRODNOOChAGOVYKh INFEKTsIY V VORONEZhSKOY OBLASTI

Kolesnik V.V., Pilyugin A.B., Gabbasova N.V., Borzunov S.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):431-433
pages 431-433 views

ANALIZ ZABOLEVAEMOSTI NASELENIYa ENTEROVIRUSNOY INFEKTsIEY NA TERRITORII VORONEZhSKOY OBLASTI

Krivaksina E.Y., Rodionova E.F., Mamchik N.P., Samodurova N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):434-435
pages 434-435 views

EFFEKTIVNOST' IMMUNOPROFILAKTIKI PROTIV KRASNUKhI V VORONEZhSKOY OBLASTI

Leshchenko Y.M., Moreva E.M., Gabbasova N.V., Sitnik T.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):435-437
pages 435-437 views

KRYM-KONGO GEMORRAGIChESKAYa LIKhORADKA, OSOBENNOSTI EPIDEMIOLOGIChESKOGO PROTsESSA, SISTEMA PROFILAKTIKI NA SOVREMENNOM ETAPE

Liventsev S.S., Plokhikh E.V., Mamchik N.P., Gabbasova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):437-439
pages 437-439 views

VLIYaNIE TYaZhELYKh METALLOV NA ZDOROV'E ChELOVEKA I IKh EKOANALITIChESKOE OPREDELENIE

Makarevich D.Y., Prokop'eva V.D., Andreeva N.N., Shikhalieva K.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):439-440
pages 439-440 views

DETSKIY DOROZhNO-TRANSPORTNYY TRAVMATIZM NA TERRITORII VORONEZhSKOY OBLASTI ZA PERIOD 2008-2015 GODY

Novikova A.O., Kulintsova Y.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):441-442
pages 441-442 views

EPIDEMIOLOGIYa TsITOMEGALOVIRUSNOY INFEKTsII V VORONEZhSKOY OBLASTI ZA PERIOD S 2007 PO 2015 G.G

Novikova Y.I., Savilova M.A., Mamchik N.P., Gabbasova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):442-443
pages 442-443 views

OSOBENNOSTI ZABOLEVAEMOSTI VICh - INFEKTsIEY V VORONEZhSKOY OBLASTI I GORODE VORONEZh

Rakitin R.D., Kodzyakov A.E., Boldyrev V.D., Sitnik T.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):443-445
pages 443-445 views

POSTTRAVMATIChESKOE STRESSOVOE RASSTROYSTVO U LITs UChASTNIKOV BOEVYKh DEYSTVIY

Trofimov A.V., Poddubnyy V.V., Sklyarova T.P.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):445-447
pages 445-447 views

DINAMIKA ZABOLEVAEMOSTI MENINGOKOKKOVOY INFEKTsIEY V RAZLIChNYKh VOZRASTNYKh GRUPPAKh SREDI GORODSKOGO I SEL'SKOGO NASELENIYa NA TERRITORII VORONEZhSKOY OBLASTI ZA PERIOD S 2006 PO 2015 GG

Yaroslavtseva O.N., Minin I.N., Samodurova N.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):447-448
pages 447-448 views

SEROMONITORING ZA INFEKTsIYaMI, UPRAVLYaEMYMI SREDSTVAMI IMMUNOPROFILAKTIKI

Yakhontova M.G., Mamchik N.P., Gabbasova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):448-450
pages 448-450 views

SOTsIAL'NO-ISTORIChESKIE ASPEKTY OBShchESTVENNOGO ZDOROV'Ya I ZDRAVOOKhRANENIYa TUL'SKOY OBLASTI

Andrievskiy M.V., Strakhov G.Y., Frolov V.K.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):451-454
pages 451-454 views

MEDIKO-DEMOGRAFIChESKIE ASPEKTY ZDOROV'Ya NASELENIYa VORONEZhSKOY OBLASTI

Grishkin V.I., Lavlinskaya L.I., Lavlinskaya T.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):454-456
pages 454-456 views

MEDIKO-DEMOGRAFIChESKIE ASPEKTY SOSTOYaNIYa ZDOROV'Ya STUDENTOV-MEDIKOV

Deeva E.I., Lavlinskaya L.I., Lavlinskaya T.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):456-459
pages 456-459 views

MEDIKO-SOTsIAL'NYE ASPEKTY EKSTRAKORPORAL'NOGO OPLODOTVORENIYa

Dokuchaeva O.Y., Lavlinskaya L.I., Shchetinina N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):459-460
pages 459-460 views

MARMELADNYE IZDELIYa DLYa PITANIYa ShKOL'NIKOV

Zhurakhova S.N., Sviridova O.Y., Magomedova A.Z., Magomedov G.O., Lobosova L.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):461-463
pages 461-463 views

SOVREMENNYE TEKhNOLOGII KAK EFFEKTIVNYY METOD OBUChENIYa UChAShchIKhSYa V STOMATOLOGIChESKOY PRAKTIKE

Zaytseva V.S., Mikaelyan A.R., Lavlinskaya L.I., Kozhevnikov V.V., Markosyan Z.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):463-465
pages 463-465 views

VYYaVLENIE FAKTOROV RISKA RAZVITIYa RAKA LEGKIKh - PUT' K OPTIMIZATsII MODELI RANNEGO VYYaVLENIYa ZABOLEVANIYa

Zinchuk A.N., Levashova A.I., Zinchuk O.G., Ognev V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):465-467
pages 465-467 views

ORGANIZATsIYa MEDITsINSKOY POMOShchI YuNYM PERVORODYaShchIM ZhENShchINAM

Kalinina O.I., Lavlinskaya L.I., Lavlinskaya T.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):468-469
pages 468-469 views

YOKhANNES ANDREAS GRIB FIBIGER - LAUREAT NOBELEVSKOY PREMII ZA OTKRYTIE VOZDEYSTVIYa VNEShNIKh FAKTOROV NA RAZVITIE RAKA

Korovina S.A., Skorbich O.O., Lavlinskaya L.I., Markosyan Z.S., Kozhevnikov V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):469-470
pages 469-470 views

RASPROSTRANENNOST' FAKTOROV RISKA SERDEChNO-SOSUDISTYKh ZABOLEVANIY TRUDOSPOSOBNOGO NASELENIYa, SVYaZANNYKh S OBRAZOM ZhIZNI

Man'kov A.V., Degtyarenko L.V., Lavlinskaya L.I., Chernykh E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):471-473
pages 471-473 views

ISTORIYa RAZVITIYa PROTIVOTUBERKULEZNOY SLUZhBY V VORONEZhSKOY OBLASTI

Nemtseva A.A., Martyshova O.S., Nikolaev V.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):473-475
pages 473-475 views

PROFILAKTIKA UPOTREBLENIYa SINTETIChESKIKh NARKOTIKOV SREDI STUDENTOV VGMU IM. N.N. BURDENKO

Panina N.A., Lavlinskaya L.I., Chernykh E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):475-477
pages 475-477 views

VKLAD IREN KYuRI I FREDERIKA ZhOLIO-KYuRI V IZUChENIE STROENIYa ATOMA I RADIOAKTIVNOSTI

Panina N.A., Lavlinskaya L.I., Chernykh E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):477-479
pages 477-479 views

VILLEM EYNTKhOVEN - NIDERLANDSKIY FIZIOLOG, OSNOVOPOLOZhNIK ELEKTROKARDIOGRAFII

Popov A.A., Lavlinskaya L.I., Chernykh E.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):480-482
pages 480-482 views

ZEMSKAYa SISTEMA MEDITsINSKOY POMOShchI

Starodubtseva N.A., Lavlinskaya L.I., Shchetinina N.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):428-484
pages 428-484 views

OBYaZATEL'STVA SURROGATNOGO MATERINSTVA

Shevtsova A.O., Mikaelyan A.R., Lavlinskaya L.I., Markosyan Z.S., Kozhevnikov V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):484-486
pages 484-486 views

OSMOREZISTENTNOST' KAK SPOSOB OTsENKI EFFEKTIVNOSTI ADRENOBLOKATOROV

Golubeva S.A., Gartvikh K.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):487-488
pages 487-488 views

LOKAL'NAYa ANTIMIKROBNAYa TERAPIYa PRI INFEKTsIONNO-VOSPALITEL'NYKh ZABOLEVANIYaKh GLAZ I TRAVMAKh

Zhigul'skaya Y.V., Berezina M.P., Batishcheva G.A., Perova N.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):488-490
pages 488-490 views

NPVS-INDUTsIROVANNYE YaZVENNYE PORAZhENIYa ZhELUDKA NA FONE PRIMENENIYa IONIZIROVANNYKh RASTVOROV S IZMENENNYM OVP

Ivakhnenko D.V., Kuznetsov D.S., Kislyak I.D., Kobozeva A.Y., Kolesnichenko P.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):490-491
pages 490-491 views

KhARAKTER PORAZhENIYa KORONARNOGO RUSLA U RABOTNIKOV ZhELEZNODOROZhNOGO TRANSPORTA PRI REALIZATsII SISTEMY KONTROLYa BEZOPASNOST' DVIZhENIYa POEZDOV

Konyukhov S.V., Batishcheva G.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):491-493
pages 491-493 views

KhARAKTER PORAZhENIYa KORONARNOGO RUSLA RABOTNIKOV ZhELEZNODOROZhNOGO TRANSPORTA, U KOTORYKh OTMEChALIS' SIMPTOMY IShEMII MIOKARDA

Konyukhov S.V., Batishcheva G.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):493-495
pages 493-495 views

PERSPEKTIVY RAZRABOTKI NOVYKh LEKARSTVENNYKh PREPARATOV NA OSNOVE PROIZVODNYKh BENZIMIDAZOLA

Kudryavtseva M.A., Batishcheva G.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):495-497
pages 495-497 views

ANALIZ YODODEFITsITA SREDI STUDENTOV ORENBURGSKOGO GOSUDARSTVENNOGO MEDITsINSKOGO UNIVERSITETA

Mironov R.B., Maksimov B.B., Landar' L.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):497-498
pages 497-498 views

ISSLEDOVANIYa PO RAZRABOTKE SOSTAVA GELYa S MIRAMISTINOM

Anokhina Y.A., Shvedov G.I., Bredikhina T.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):499-500
pages 499-500 views

OPREDELENIE KOMPLEKSA KATEKhINOV V ZELENOM ChAE

Gorbunov R.A., Stepanicheva A.S., Klokova V.M., Nikitina T.N., Andreeva N.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):500-501
pages 500-501 views

ISPOL'ZOVANIE DEEPITELIZIROVANNOGO LOSKUTA PRI ODNOMOMENTNOY REKONSTRUKTsII MOLOChNOY ZhELEZY

Zikiryakhodzhaev A.D., Grushina T.I., Usov F.N., Starkova M.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):501-501
pages 501-501 views

OTsENKA RANOZAZhIVLYaYuShchEGO, PROTIVOVOSPALITEL'NOGO I ANTIMIKROBNOGO DEYSTVIYa EFIRNYKh MASEL LEKARSTVENNYKh RASTENIY

Pakhomova E.E., Pakhomova A.E., Karabintseva N.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):501-504
pages 501-504 views

SPOSOB OPREDELENIYa PROTEINAZNOY AKTIVNOSTI FERMENTOV

Popova I.D., Klokova V.M., Andreeva N.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):504-505
pages 504-505 views

SRAVNITEL'NYY ANALIZ ChASTOTY RANNIKh INFEKTsIONNYKh RANEVYKh OSLOZhNENIY RADIKAL'NOY MASTEKTOMII I ORGANOSOKhRANYaYuShchIKh OPERATsIY U BOL'NYKh RAKOM MOLOChNOY ZhELEZY

Starkova M.V., Grushina T.I., Zikiryakhodzhaev A.D., Usov F.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):505-506
pages 505-506 views

ROL' REKONSTRUKTsII SOSKOVO-AREOLYaRNOGO KOMPLEKSA U BOL'NYKh PERENESShIKh KhIRURGIChESKOE LEChENIYa RAKA MOLOChNOY ZhELEZY

Starkova M.V., Tokaev V.K., Zikiryakhodzhaev A.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):506-506
pages 506-506 views

SOVREMENNYE LEKARSTVENNYE PREPARATY IZ TKANEY I ORGANOV KRUPNOGO ROGATOGO SKOTA I SVINEY

Tsvirova A.S., Krasyukova V.S., Mikhaylova E.V., Shvedov G.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):506-509
pages 506-509 views

SRAVNITEL'NYY ANALIZ METODOV KOLIChESTVENNOGO OPREDELENIYa ASKORBINOVOY KISLOTY V PLODAKh KALINY I ShIPOVNIKA

Shevelev P.S., Toryanik I.S., Ovechkina N.M., Borisoglebskaya V.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):510-511
pages 510-511 views

KUL'TURA I PSIKhOLOGIYa BEZOPASNOSTI

Astapenko A.F., Panov S.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):512-514
pages 512-514 views

DUKhOVNYE I NRAVSTVENNYE ORIENTIRY ZhENShchINY V SOVREMENNOM MIRE

Atreshchenkova A.G., Popov V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):514-516
pages 514-516 views

VLIYaNIE FILOSOFII NA PODKhODY DIAGNOSTIKI I LEChENIYa V MEDITsINE

Batishcheva E.A., Dakhova E.A., Inyutin V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):516-518
pages 516-518 views

DOLZhNA LI MEDITsINA BYT' PLATNOY?

Gromova E.O., Petrova A.O., Satina I.V., Makerova S.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):518-519
pages 518-519 views

PROBLEMA GENDERNYKh STEREOTIPOV V MORAL'NOM SOZNANII OBShchESTVA

Gulova N.V., Satina I.V., Makerova S.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):519-521
pages 519-521 views

NAUKA I RELIGIYa: PROTIVOSTOYaNIE ILI SOTRUDNIChESTVO?

Kramarenko O.S., Sulimov S.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):521-523
pages 521-523 views

FILOSOVSKIE OSNOVY KLINIChESKOGO MYShLENIYa

Stredinina K.A., Tsybulina A.S., Smirnov A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):523-526
pages 523-526 views

CHILDFREE

Timoshina E.A., Inyutin V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):526-527
pages 526-527 views

REKLAMA I SOVREMENNOE OBShchESTVO

Chernyshova V.S., Satina I.V., Alekseeva O.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):527-528
pages 527-528 views

FENOMEN STARChESTVA V PRAVOSLAVII

Astapenko E.F., Gabbasova N.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):528-529
pages 528-529 views

TVORChESTVO V PROFESSII VRAChA

Atreshchenkova A.G., Inyutin V.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):529-531
pages 529-531 views

RELIGIOZNYE VZGLYaDY STUDENChESTVA G.VORONEZhA

Volod'ko M.V., Selyavin S.S., Vorontsova Z.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):531-533
pages 531-533 views

PONYaTIE DOBRA I ZLA V KhRISTIANSKOY KARTINE MIRA

Gnedneva A.R., Chernykh V.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):533-534
pages 533-534 views

FORMIROVANIE MIROVOZZRENIYa VRAChA NA OSNOVE LITERATURNOGO I DUKhOVNOGO NASLEDIYa SVYaTITELYa LUKI KRYMSKOGO (VOYNO-YaSENETsKOGO)

Gridina L.A., Popov V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):534-535
pages 534-535 views

PSIKhOLOGIChESKIE OSNOVY RELIGIOZNOGO KUL'TA

Egorov A.A., Komolova E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):535-536
pages 535-536 views

FILOSOFIYa SNOVIDENIY I KhUDOZhESTVENNAYa LITERATURA

Dolinina A.Y., Bokova K.M., Satina I.V., Makerova S.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):536-537
pages 536-537 views

DETSKAYa EVTANAZIYa: NEVEROYaTNO ILI REAL'NO?

Zavalina G.K., Satina I.V., Makerova S.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):337-339
pages 337-339 views

SOKhRANENIE TRADITsIONNOY SEM'I KAK KLYuChEVOY SOSTAVLYaYuShchEY DUKhOVNOSTI RUSSKOGO NARODA

Zueva V.V., Petrov A.I., Popov V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):539-540
pages 539-540 views

VGUIT: SISTEMA DUKhOVNO-NRAVSTVENNOGO VOSPITANIYa STUDENChESTVA

Karaulov V., Bykovskaya G.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):541-543
pages 541-543 views

VSE RADI NAUKI? (OPYTY VRAChEY NA SEBE)

Mitina V.O., Nigmatzyanova T.A., Zhibrova T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):543-546
pages 543-546 views

VZGLYaDY SVYaTOGO ADMIRALA F.F.UShAKOVA NA PROBLEMU FIZIChESKOGO I DUKhOVNOGO ZDOROV'Ya

Petrichenko O.S., Popov V.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):546-546
pages 546-546 views

ETAPY I FORMY VZAIMODEYSTVIYa KhRISTIANSTVA I MEDITsINY

Reutova L.F., Budennaya I.N., Satina I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):547-547
pages 547-547 views

POLOZhENIE ZhENShchINY V SOVREMENNOM OBShchESTVE

Fedorova E.I., Tambovtseva O.A., Satina I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):547-550
pages 547-550 views

ChEY PODVIG NAVEKI OSTANETSYa V PAMYaTI MOLODOGO POKOLENIYa!

Chernova S.A., Kolmykova E.V., Babenko N.I., Chernykh T.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):550-551
pages 550-551 views

OTNOShENIE PATsIENTOV K FAKTORAM RISKA RAZVITIYa SAKhARNOGO DIABETA I KhRONIChESKIKh NEINFEKTsIONNYKh ZABOLEVANIY

Anuchina N.N., Kondusova Y.V., Korzhavina Y.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):552-553
pages 552-553 views

ETIKA MEDITsINSKOGO RABOTNIKA PRI OKAZANII PALLIATIVNOY POMOShchI

Anuchina N.N., Kondusova Y.V., Posikunova Z.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):553-555
pages 553-555 views

OSOBENNOSTI FIZIChESKOGO I NERVNO-PSIKhIChESKOGO RAZVITIYa VOSPITANNIKOV DOMA REBENKA

Belyaeva M.G., Droshneva T.N., Kryuchkova A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):555-557
pages 555-557 views

OSOBENNOSTI PROFESSIONAL'NOY DEYaTEL'NOSTI MEDITsINSKIKh SESTER, OSUShchESTVLYaYuShchIKh UKhOD ZA PATsIENTAMI S RANEVOY INFEKTsIEY

Bocharnikova N.A., Karpukhin G.N., Kondusova Y.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):557-558
pages 557-558 views

NEKOTORYE ASPEKTY SESTRINSKOY PROFILAKTIKI VIRUSNYKh ZABOLEVANIYaKh U DETEY

Venevtseva N.V., Lyamzina E.V., Kondusova Y.V., Shenfel'd O.K., Pyatnitsina S.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):558-560
pages 558-560 views

PROBLEMA VIRUSNYKh GEPATITOV KAK OPASNYKh INFEKTsIONNYKh ZABOLEVANIY. ROL' MEDITsINSKOY SESTRY V PROFILAKTIKE ZABOLEVANIYa

Lyamzina E.V., Kondusova Y.V., Sencheva A.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):560-561
pages 560-561 views

OSOBENNOSTI SESTRINSKOGO UKhODA I PODDERZhANIE ZhIZNEDEYaTEL'NOSTI PATsIENTOV PRI ZABOLEVANIYaKh ShchITOVIDNOY ZhELEZY

Pyatnitsina S.I., Svekarova A.M., Lyamzina E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):561-564
pages 561-564 views

HEALTH IN FOLKLORE OF ENGLAND AND RUSSIA

Brykina E.O., Ivanova H.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):565-565
pages 565-565 views

LATINSKIY YaZYK V KhUDOZhESTVENNOY LITERATURE

Vasil'chev A.O., Vlasov N.V., Egorova L.V., Makhinov Y.A., Makhinova O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):566-568
pages 566-568 views

FALSE FRIENDS OF TRANSLATORS

Voinova E.A., Yakovenko N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):568-569
pages 568-569 views

THE ROLE OF PREVENTIVE DENTISTRY IN THE MODERN WORLD

Gladysheva A.M., Rozhko O.V., Tokarev A.A., Chircova N., Skokova N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):569-570
pages 569-570 views

SPEECH FORMS IN MEDICINE: GREETING FORMULAS

Gridneva Y.A., Torubarova I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):570-570
pages 570-570 views

LATINSKAYa TERMINOLOGIYa V KOMP'YuTERNOM MIRE

Dovgan' D.V., Mogilin D.A., Masneva I.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):571-572
pages 571-572 views

LAY TERMS AND MEDICAL TERMS IN DOCTOR - PATIENT COMMUNICATION

Ikonopistseva E.Y., Suponeva E.A., Yakovenko N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):572-572
pages 572-572 views

MEDITsINSKIE ANGLITsIZMY V RUSSKOM YaZYKE

Korneva D.V., Belokoneva E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):573-574
pages 573-574 views

O ROLI INOSTRANNOGO YaZYKA V FORMIROVANII SOVREMENNOGO VRAChA

Lagutina S.N., Skokova N.N., Masneva I.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):574-575
pages 574-575 views

LA FORMATION D’UN MODE DE VIE SAIN PAR l’Agence de la santé publique du Canada

Makarova I.O., Efimova T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):575-576
pages 575-576 views

LEXICAL INNOVATION IN DENTISTRY

Mataeva L.K., Yakovenko N.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):576-577
pages 576-577 views

NEOLOGIZMY V NAIMENOVANIYaKh LEKARSTVENNYKh SREDSTV

Piskov D.A., Varnavskaya E.V., Levchenko Y.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):577-579
pages 577-579 views

NEKOTORYE SREDSTVA VYRAZhENIYa MODAL'NOSTI V NEMETsKOM YaZYKE

Pospelova E.S., Povalyukhina D.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):579-580
pages 579-580 views

SUCCESSFUL DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION - A MUST TO POSITIVE HEALTH OUTCOME

Khamburov S.V., Torubarova I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):580-581
pages 580-581 views

MEDITsINSKIE SLENGIZMY

Shcheglova K.V., Belokoneva E.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):581-584
pages 581-584 views

MEDICAL DISCOURSE IN MEDIA: BREAST CANCER PREVENTION CAMPAIGN

Enkova V.V., Stebletsova A.O.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):584-587
pages 584-587 views

SRAVNITEL'NYY ANALIZ FUNKTsIONAL'NYKh REZERVOV STUDENTOV 3 KURSA VGMU IM. N. N. BURDENKO

Atreshchenkova A.G., Dyagileva E.A., Kashtanova I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):588-589
pages 588-589 views

KORREKTsIYa UROVNYa ARTERIAL'NOGO DAVLENIYa U STUDENTOV VGMU PRI POMOShchI FIZIChESKIKh UPRAZhNENIY

Atyakshina P.A., Bezruchko A.E., Ershov E.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):589-590
pages 589-590 views

VLIYaNIE AEROBIKI NA SERDEChNO SOSUDISTUYu I DYKhATEL'NUYu SISTEMY

Bogdanova D.V., Golubeva S.A., Gartvikh K.V., Chalova L.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):590-593
pages 590-593 views

VLIYaNIE ZANYaTIY FIZKUL'TUROY NA RAZVITIEKARDIO-RESPIRATORNOYSISTEMY U STUDENTOV 3 KURSA

Gaydukova A.A., Mikhaylina O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):593-595
pages 593-595 views

KORREKTsIYa BIOLOGIChESKOGO VOZRASTA STUDENTOV MEDITsINSKIKh VUZOV SREDSTVAMI FIZIChESKOY KUL'TURY

Goncharova A.Y., Pronina L.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):595-597
pages 595-597 views

VLIYaNIE FIZIChESKIKh UPRAZhNENIY NA KOORDINATsIONNYE SPOSOBNOSTI STUDENTOV VGMU

Goleva A.V., Bubnov K.A., Burdastykh A.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):597-599
pages 597-599 views

DINAMIKA POKAZATELEY GIBKOSTI STUDENTOV MEDITsINSKOGO VUZA NA ZANYaTIYaKh FIZIChESKOY KUL'TUROY

Degtyareva V.E., Mikhaylina O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):599-601
pages 599-601 views

OPTIMIZATsIYa LEChENIYa U BOL'NYKh S SAKhARNYM DIABETOM VTOROGO TIPA V SOChETANII S OZhIRENIEM S PRIMENENIEM NEMEDIKAMENTOZNYKh METODOV

Ivanova E.A., Gridneva I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):601-602
pages 601-602 views

EFFEKTIVNOST' PRIMENENIYa TREDMILA U BOL'NYKh S OIM I STENTIROVANIEM KORONARNYKh ARTERIY V PERIOD REABILITATsII

Ivanova E.A., Gridneva I.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):603-605
pages 603-605 views

VLIYaNIE FIZIChESKIKh UPRAZhNENIY NA FORMIROVANIE PRAVIL'NOY OSANKI U DETEY 10-12 LET S PATOLOGIEY

Magerramova A.N., Baladzhaeva K.G., Klennikova T.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):605-608
pages 605-608 views

VLIYaNIE ZANYaTIY BOKSOM NA PSIKhIChESKOE I UMSTVENNOE RAZVITIE PODROSTKOV

Mukhtarova E.M., Allakhverdieva M.I., Zelenina M.T.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):608-609
pages 608-609 views

VLIYaNIE FIZIChESKIKh UPRAZhNENIY NA SOSTOYaNIE ZDOROV'Ya STUDENTOV

Podurem'ya T.A., Knyazeva T.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):609-611
pages 609-611 views

POVYShENIE FIZIChESKOY RABOTOSPOSOBNOSTI BASKETBOLISTOK NA TRENIROVKAKh S ISPOL'ZOVANIEM FUNKTsIONAL'NOY MUZYKI I AROMATERAPII

Pozdnyakova I.A., Gagaeva T.A., Knyazeva T.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):611-613
pages 611-613 views

VLIYaNIE ZANYaTIY FIZIChESKOY KUL'TURY NA VNIMANIE I SKOROST' REAKTsII

Popov A.A., Kashtanova I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):613-614
pages 613-614 views

VLIYaNIE FIZIChESKOY KUL'TURY I SPORTA NA SOTsIAL'NUYu ADAPTATsIYu STUDENTOV 1 KURSA VGMU

Solopakho A.V., Bakulina K.A., Kochanov B.N.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):614-616
pages 614-616 views

KhATKhA-YOGA KAK ELEMENT KORREKTsII I ULUChShENIYa VNEShNEGO DYKhANIYa

Startseva V.Y., Mikhaylina O.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):616-618
pages 616-618 views

SRAVNITEL'NYY ANALIZ FUNKTsIONAL'NYKh REZERVOV STUDENTOV 3 KURSA VGMU IM. N. N. BURDENKO

Atreshchenkova A.G., Dyagileva E.A., Kashtanova I.I.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):618-619
pages 618-619 views

OPYT PROVEDENIYa EKSTIRPATsIY MATKI S PRIDATKAMI I TAZOVYKh LIMFADENEKTOMIY PRI RAKE TELA MATKI V BUZ VO VOKOD

Arkhipov D.V., Popov V.V., Ivanova Y.S.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):620-620
pages 620-620 views

SOVREMENNYE METODY IMMUNOTERAPII ANTI-CTLA-4 I ANTI-PD1 PREPARATAMI DISSEMINIROVANNOY MELANOMY KOZhI

Bardovskaya K.S., Sinel'nikov I.E.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):620-623
pages 620-623 views

SEGMENTEKTOMIYa PRI ZLOKAChESTVENNYKh NOVOOBRAZOVANIYaKh LEGKIKh S PRIMENENIEM TREKhMERNOY KOMP'YuTERNOY REKONSTRUKTsII BRONKhOSOSUDISTYKh STRUKTUR

Epifanov N.Y., Tsapir A.V., Tukvadze Z.G., Kudryavtseva Y.L., Pikin O.V., Amiraliev A.M.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):623-624
pages 623-624 views

KOMPLEKSNAYa OTsENKA FUNKTsIONAL'NOGO STATUSA PEChENI PRI PLANIROVANII OBShIRNYKh REZEKTsIY: INITsIAL'NYY OPYT I PERSPEKTIVY

Isaeva A.G., Sidorov D.V., Lozhkin M.V., Petrov L.O., Rubtsova N.A., Leont'ev A.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):624-628
pages 624-628 views

PROBLEMY LEChENIYa PLOSKOKLETOChNOGO RAKA GOLOVY I ShEI

Povarkov S.M., Manukovskaya O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):628-630
pages 628-630 views

OTsENKA KAChESTVA ZhIZNI PRI RADIKAL'NOM LEChENII RAKA ZhELUDKA

Rogozyanskaya M.I., Malev S.C., Egorova Y.A., Budkov A.I., Byalik A.Y.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):630-632
pages 630-632 views

VOZMOZhNOSTI PET-KT PRI METASTAZAKh V LIMFOUZLY ShEI BEZ VYYaVLENNOGO PERVIChNOGO OChAGA

Sabirova A.O., Manukovskaya O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):632-634
pages 632-634 views

MALOINVAZIVNOE I ORGANOSOKhRANYaYuShchEE LEChENIE PERVIChNYKh I METASTATIChESKIKh OPUKhOLEY GOLOVNOGO MOZGA

Sabirova A.O., Dzhantueva F.K., Manukovskaya O.V.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):634-635
pages 634-635 views

PRIMENENIE ATsELYuLYaRNOGO DERMAL'NOGO MATRIKSA V ODNOMOMENTNOY REKONSTRUKTsII MOLOChNOY ZhELEZY PRI RAKE MOLOChNOY ZhELEZY

Savost'yanova A.S., Zikiryakhodzhaev A.D.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):635-637
pages 635-637 views

MEKhANIZMY VLIYaNIYa VYSOKOY VNEKLETOChNOY KONTsENTRATsII NATRIYa NA SOKRATIMOST' IZOLIROVANNOGO SERDTsA KRYS

Zalozhnykh E.A., Alabovskiy V.V., Maslov O.V., Vinokurov A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):638-639
pages 638-639 views

GLIKOLITIChESKIE FERMENTY KAK OSNOVNYE MIShENI ANTIRAKOVOY TERAPII

Tokbay A.B., Kirgizbaeva A.A.
Молодежный инновационный вестник. 2016;5(1):639-642
pages 639-642 views

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies