Issue
Title
Authors
THE STUDY OF THE SOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA
Shtankov S.I., Rykova V.L., Flenkina E.D.
OSOBENNOSTI KLINIChESKIKh FORM I TIPOV TEChENIYa ShIZOFRENII, KOMORBIDNOY TUBERKULEZU LEGKIKh
Sitnikova O.N., Kutepova M.F., Komarov E.A.
SRAVNITEL'NYY ANALIZ DINAMIKI VYRAZhENNOSTI PSIKhOSIMPTOMATIKI I POKAZATELEY KAChESTVA ZhIZNI BOL'NYKh ShIZOFRENIEY, OSLOZhNENNOY ALKOGOLIZMOM, PRI NAZNAChENII KVETIAPINA I KATOLITA
Avilova A.V., Alekseeva D.N., Shiryaev O.Y., Reznikov K.M.
STARTING SCHIZOPHRENIA THERAPY: THE ROLE OF PSYCHIATRIST
Rogozina M.A., Podvigin S.N.
DINAMIKA RASPROSTRANENNOSTI ADDIKTIVNOGO POVEDENIYa KAK STRATEGII SOVLADANIYa S DISTRESSOM, OBUSLOVLENNYM NEGATIVNOY SIMPTOMATIKOY, V PRODROME PERVIChNOGO EPIZODA ShIZOFRENII
Romanenko R.N., Shiryaev O.Y., Zheleznyakov M.A.
CLINICAL CASE OF ATYPICAL COURSE OF PARANOID SCHIZOPHRENIA
Shtankov S.I., Azarov D.A., Pulavskaya K.S.
THE ABUSE OF TRIHEXYPHENIDIL IN OUTPATIENT SCHIZOPHRENICS
Polozova T.M., Malin D.I., Vorobjeva G.P., Akinin N.B., Stcherbak A.I.
ANALIZ DINAMIKI KLINIChESKOY KARTINY ShIZOFRENII S RAZLIChNYMI VARIANTAMI DEFITsITARNOY SIMPTOMATIKI NA FONE TERAPII KOMBINATsIYaMI IMMUNOTROPNOGO SREDSTVA S KLASSIChESKIM I ATIPIChNYM ANTIPSIKhOTIKAMI
Romanenko R.N., Shiryaev O.Y., Trubnikova N.M.
STRUCTURE OF SCHIZOPHRENIA MORBIDITY IN VORONEZH
Shtankov S.I., Mytyga P.G., Mokhova E.S.
AWARNESS OF MENTAL DISORDERS. APPROACHES TO THE STUDY (a review of the literature)
Minakov A.A., Grechaniy S.V.
DINAMIKA NEYROKOGNITIVNOGO DEFITsITA U BOL'NYKh ShIZOFRENIEY S RAZLIChNYMI VARIANTAMI DEFITsITARNOY SIMPTOMATIKI NA FONE TERAPII KOMBINATsIYaMI IMMUNOTROPNOGO SREDSTVA S KLASSIChESKIM I ATIPIChNYM ANTIPSIKhOTIKAMI
Romanenko R.N., Shiryaev O.Y., Nesterova T.B.
MODELIROVANIE VEROYaTNOSTI POVTORNYKh PRISTUPOV PRI ShIZOFRENII
Shtankov S.I.
PROBLEMA TERAPII DEPRESSIY PRI ShIZOFRENII
Grechko T.Y.
VZAIMOSVYaZ' PSIKhOPATOLOGIChESKOY SIMPTOMATIKI I VARIABEL'NOSTI SERDEChNOGO RITMA U BOL'NYKh ShIZOFRENIEY PRI RAZLIChNYKh VARIANTAKh LEChENIYa
Reznikov M.K., Zhitkova S.N., Manukovskaya E.V., Budina N.Y.
PSIKhOLOGIChESKIE ASPEKTY V MEDITsINSKOY PRAKTIKE (obzor literatury)
Shiriaev O.Y., Zhidkikh B.D.
PSYCHOTROPIC THERAPY OF PREGNANT
Alexeeva D.N., Starykh V.V.
REMISSIYa PRI ShIZOFRENII, ANALIZ SOVREMENNYKh TENDENTsIY SISTEMATIKI I SPOSOBOV OTsENKI
Grechko T.Y., Grechko Y.N.
KLINIChESKIY SLUChAY ShIZOFRENII GRETERA
Sitnikova O.N., Kleymenova S.A., Gerasimova T.Y., Bazhenova E.V.
BLIZhAYShIE I OTDALENNYE REZUL'TATY KORREKTsII VYRAZhENNOSTI NEYROKOGNITIVNOGO DEFITsITA U BOL'NYKh ShIZOFRENIEY
Podvigin S.N., Budnevskiy A.V.
OSOBENNOSTI VLIYaNIYa KATOLITA NA BIOKhIMIChESKIE I IMMUNOLOGIChESKIE POKAZATELI KROVI BOL'NYKh ShIZOFRENIEY, OSLOZhNENNOY ALKOGOL'NOY ZAVISIMOST'Yu
Avilova A.V., Khar'kina D.N.
ANALIZ OShIBOK TERAPII TRUDNOKURABEL'NYKh BOL'NYKh ShIZOFRENIEY V AMBULATORNOY PRAKTIKE
Rogozina M.A., Podvigin S.N., Azarova A.M., Alekseeva D.N.
OTsENKA RASPROSTRANENNOSTI I VYRAZhENNOSTI POBOChNYKh EFFEKTOV PSIKhOFARMAKOTERAPII PATsIENTOV S PARANOIDNOY ShIZOFRENIEY
Podvigin S.N., Budnevskiy A.V.
REZISTENTNOST' K PSIKhOFARMAKOTERAPII ShIZOFRENII I PUTI EE SNIZhENIYa
Fedorov B.A., Shiryaev O.Y., Reznikov K.M., Petrov N.A., Khorvat N.V.
OSOBENNOSTI TEChENIYa ENDOGENNOY PATOLOGII U PATsIENTA S SOPUTSTVUYuShchEY NARKOTIChESKOY ZAVISIMOST'Yu (klinicheskiy sluchay)
Alexeeva D.N., Shiryaev O.U., Burakova A.V., Rogozina M.A.
The analyses of the pharmacoresistant patients with schizophrenia dur-ing Fluanxol treat-ment
Konopelko R.G., Valikova E.A., Fedorov N.V., Larskih S.V., Machortova I.S.
1 - 25 of 31 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies