Issue
Title
Authors
PERSPEKTIVY ISPOL'ZOVANIYa PREPARATA «ETOKSIDOL» V KOMPLEKSNOY TERAPII TREVOZhNYKh RASSTROYSTV (obzor literatury)
Grechko T.Y.
DINAMIKA KLINChESKIKh SIMPTOMOV I KAChESTVA ZhIZNI U BOL'NYKh S ZATYaZhNOY FORMOY KLIMAKTERIChESKOGO SINDROMA PRI NAZNAChENII AZAFENA
Shapovalov D.L., Shiryaev O.Y.
TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS
Shiryaev O.Y., Elgurkaev A.R., Budnevskiy A.V.
ANALIZ VZAIMOSVYaZEY PSIKhIChESKOGO SOSTOYaNIYa, LIChNOSTNO- OBUSLOVLENNYKh FORM REAGIROVANIYa, STRUKTURY VNUTRENNEY KARTINY BOLEZNI I UROVNYa KAChESTVA ZhIZNI U BOL'NYKh KhOBL
Teslinov I.V., Shiryaev O.Y., Shapovalov D.L., Knyaz'kova O.E.
CHRONIC AFFECTIVE SYMPTOMS AS A PART OF THE ORGANIC MENTAL SYNDROME
Shapovalov D.L., Podvigin S.N., Karpik I.N., Potchinkova V.A.
PRIMENENIE KOEFFITsIENTOV TREVOGA/ZATORMOZhENNOST' I VOZBUZhDENIE ZATORMOZhENNOST' V VOPROSE OB UTOChNENII NAPRAVLENNOSTI DEYSTVIYa KATOLITA NA DEPRESSIVNYY SIMPTOMOKOMPLEKS
Semenova E.A.
EXPERIENCE AGOMELATINE IN TREATING ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC SINUSITIS
Palchikov M.A., Akinin N.B.
KAChESTVO ZhIZNI I OTsENKA TREVOZhNO-DEPRESSIVNYKh SOSTOYaNIY BOL'NYKh VIRUSNYM GEPATITOM C.
Nikitin A.O.
USE OF ADAPTOL IN THE TREATMENT OF CHRONIC BACK PAIN IN PATIENTS WITH ANXIETY DISORDERS
Markin S.P.
PRIMENENIE TRANKVILIZATORA GRANDAKSINA PRI LEChENII PSIKhOVEGETATIVNOGO SINDROMA
Markin S.P., Markina V.A., Artemov A.N., Chuprina S.E., Natarova E.B., Esin A.A.
FEATURES OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA
Kutashov V.A., Popov D.V.
OBESITY IN PATIENTS WITH ANGINA PECTORIS: ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE, ANXIETY, DEPRESSION AND COMPLIANCE TO THE TREATMENT
Strakhova N.V., Kaliyeva M.A., Zuykova A.A., Belozerova E.V.
ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN METABOLIC SYNDROME AND THEIR CORRECTION
Dontsov A.V.
THE STATE OF HEALTH OF STUDENTS OF MEDICAL SCHOOL ACCORDING TO QUESTIONNAIRE
Rogozina M.A., Podvigin S.N., Azarova A.M.
TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS
Shiryaev O.Y., Budnevskiy A.V., Elgurkaev A.R.
THE STUDY OF EATING BEHAVIOR IN CHILDREN OF PRE-PUBERTAL AGE WITH THE PATHOLOGY OF THE GASTROINTESTINAL TRACT
Ljapunova J.A., Plahuta A.A., Grechanyi S.V.
ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH DIABETES TYPE 2 AND WAYS OF TREATMENT EVALUATION
Remizova E.A., Shiriaev O.Y., Makhortova I.S.
EMOTsIONAL'NYE RASSTROYSTVA I SINDROM NOChNOY EDY U BOL'NYKh S FUNKTsIONAL'NOY PATOLOGIEY ZhELUDOChNO-KIShEChNOGO TRAKTA: VOZMOZhNOSTI RANNEY DIAGNOSTIKI I KORREKTsII
Shiryaev O.Y., Romanov M.M., Babkin A.P., Zuykova A.K.
THE ANALYSIS OF DYNAMICS OF DISTURBING-DEPRESSIVE FRUSTRATION AT PACIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THERAPY «ТERALIGEN»
Popov D.V., Shiryaev O.Y., Budnevskiy A.V.
NEKOTORYE POKAZATELI EMOTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa SPETsIALISTOV AVARIYNO-SPASATEL'NYKh FORMIROVANIY
Petrova A.V., Sklyarova T.P., Shiryaev O.Y.
VLIYaNIE TsEREBROVASKULYaRNYKh I PSIKhOENDOKRINNYKh RASSTROYSTV NA FORMIROVANIE UROVNYa KAChESTVA ZhIZNI ZhENShchIN, STRADAYuShchIKh ZATYaZhNOY FORMOY KLIMAKTERIChESKOGO SINDROMA
Shapovalov D.L., Shiryaev O.Y., Borisenko T.Y.
1 - 21 of 21 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies