Vasilyeva, Yu E

Issue Section Title Abstract File
Vol 20, No 2 (2017) Articles MOTIVY, AKTIVIZIRUYuShchIE UChEBNUYu DEYaTEL'NOST' STUDENTOV Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 2 (2017) Articles POVYShENIE UROVNYa UChEBNO-VOSPITATEL'NOGO PROTsESSA NA KAFEDRE PSIKhIATRII S NARKOLOGIEY VGMU im. N.N. BURDENKO Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies