Podvigin, S N

Issue Section Title Abstract File
Vol 14, No 1 (2011) Articles OTsENKA RASPROSTRANENNOSTI I VYRAZhENNOSTI POBOChNYKh EFFEKTOV PSIKhOFARMAKOTERAPII PATsIENTOV S PARANOIDNOY ShIZOFRENIEY Abstract PDF
(Rus)
Vol 16, No 1 (2013) Articles ON THE PROSPECTS OF STUDING PERSONALITY CHARACTERISTICS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE Abstract PDF
(Rus)
Vol 16, No 1 (2013) Articles STARTING SCHIZOPHRENIA THERAPY: THE ROLE OF PSYCHIATRIST Abstract PDF
(Rus)
Vol 16, No 1 (2013) Articles CHRONIC AFFECTIVE SYMPTOMS AS A PART OF THE ORGANIC MENTAL SYNDROME Abstract PDF
(Rus)
Vol 17, No 1 (2014) Articles METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 2 (2017) Articles POVYShENIE UROVNYa UChEBNO-VOSPITATEL'NOGO PROTsESSA NA KAFEDRE PSIKhIATRII S NARKOLOGIEY VGMU im. N.N. BURDENKO Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 2 (2017) Articles ANALIZ OShIBOK TERAPII TRUDNOKURABEL'NYKh BOL'NYKh ShIZOFRENIEY V AMBULATORNOY PRAKTIKE Abstract PDF
(Rus)
Vol 21, No 2 (2018) Articles THE STATE OF HEALTH OF STUDENTS OF MEDICAL SCHOOL ACCORDING TO QUESTIONNAIRE Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles VKLAD GIPOTIREOZA V FORMIROVANIE RASSTROYSTV DEPRESSIVNOGO SPEKTRA U ZhENShchIN POSTMENOPAUZAL'NOGO VOZRASTA S SOChETANNOY SOMATIChESKOY PATOLOGIEY Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles EFFEKTIVNOST' PREPARATA ASENTRA PRI DEPRESSIVNYKh SOSTOYaNIYaKh, SVYaZANNYKh S ALKOGOL'NOY ZAVISIMOST'Yu Abstract PDF
(Rus)
No 10 (2007) Articles LEGKIE NARUShENIYa KOGNITIVNYKh FUNKTsIY U ZhENShchIN POSTMENOPAUZAL'NOGO VOZRASTA: VZAIMOSVYaZI S GIPOTIREOZOM I RASSTROYSTVAMI DEPRESSIVNOGO SPEKTRA Abstract PDF
(Rus)
No 11 (2008) Articles VZAIMOSVYaZI VYRAZhENNOSTI EKSTRAPIRAMIDNYKh RASSTROYSTV I KAChESTVA ZhIZNI BOL'NYKh ShIZOFRENIEY Abstract PDF
(Rus)
Vol 23, No 1 (2020) Articles STUDY OF THE INTERFERENCE IN ESTABLISHING EMOTIONAL CONTACTS AND SOCIAL FRUSTRATION AMONG MEDICAL STUDENTS Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies