Mehantieva, L E

Issue Section Title Abstract File
Vol 20, No 1 (2017) Articles OPYT KOMPLEKSNOGO PRIMENENIYa NEYROMODULYaTsIONNYKh TEKhNOLOGIY PRI TYaZhELYKh PORAZhENIYaKh SPINNOGO MOZGA Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies