Sapronov, G I

Issue Section Title Abstract File
Vol 17, No 1 (2014) Articles ADAPTATION OF STUDENTS FROM VARIOUS SPECIALITIES AND COURSES IN GROUP AND TO EDUCATIONAL ACTIVITY IN VSMA Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 1 (2017) Articles OPYT KOMPLEKSNOGO PRIMENENIYa NEYROMODULYaTsIONNYKh TEKhNOLOGIY PRI TYaZhELYKh PORAZhENIYaKh SPINNOGO MOZGA Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 1 (2017) Articles PREDUPREZhDENIE VNEShTATNYKh SITUATsIY I DEYSTVIYa PRI IKh VOZNIKNOVENII V VGMU IM. N.N. BURDENKO Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 1 (2017) Articles PROGNOZIROVANIE RASPROSTRANENIYa KhLORSODERZhAShchIKh SOEDINENIY V BASSEYNE GRUNTOVYKh VOD Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 1 (2017) Articles MEDIKO-SANITARNOE OBESPEChENIE AVARIYNO-OPASNYKh OB\"EKTOV GORODA VORONEZhA PRI ChREZVYChAYNYKh SITUATsIYaKh MIRNOGO VREMENI Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies