Salomakhin, G G

Issue Section Title Abstract File
Vol 19, No 1 (2016) Articles THE USE OF LOW INTENSITY LASER THERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH HOLETSATICESKI OPTION OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS B Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 1 (2017) Articles SOVREMENNYE ASPEKTY ChREZVYChAYNYKh SITUATsIY EPIDEMIChESKOGO KhARAKTERA. GEMORRAGIChESKAYa LIKhORADKA KRYM-KONGO V VORONEZhE Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 2 (2017) Articles NEKOTORYE KLINIKO-SOTsIAL'NYE ASPEKTY TEChENIYa VICh-INFEKTsII V SOChETANII S VIRUSNYM GEPATITOM S Abstract PDF
(Rus)
Vol 20, No 2 (2017) Articles SRAVNITEL'NAYa KhARAKTERISTIKA OTNOShENIYa PATsIENTOV S KhRONIChESKIMI VIRUSNYMI GEPATITAMI I GIPERTONIChESKOY BOLEZN'Yu K VREDNYM PRIVYChKAM DO I POSLE POSTANOVKI DIAGNOZA Abstract PDF
(Rus)
Vol 21, No 1 (2018) Articles THE RESULTS OF THE SURVEY OF STUDENTS ON IDENTIFICATION OF DEPENDENCE OF HEALTH DISORDERS FROM WORKING AT A COMPUTER Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies