SRAVNITEL'NYY ANALIZ DINAMIKI VYRAZhENNOSTI PSIKhOSIMPTOMATIKI I POKAZATELEY KAChESTVA ZhIZNI BOL'NYKh ShIZOFRENIEY, OSLOZhNENNOY ALKOGOLIZMOM, PRI NAZNAChENII KVETIAPINA I KATOLITA - PDF (Russian)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies