PROTsEDURA ANALIZA VZAIMOSVYaZI RESURSNOGO OBESPEChENIYa PSIKhIATRIChESKOY SLUZhBY S RASPROSTRANENNOST'Yu PSIKhIChESKIKh RASSTROYSTV I RASSTROYSTV POVEDENIYa NA PRIMERE VORONEZhSKOY OBLASTI - PDF (Russian)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies