Chernykh, A V

Issue Section Title Abstract File
No 76 (2019) Articles HARMFUL HABITS OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS Abstract PDF
(Rus)
No 16-17 (2004) Articles NEKOTORYE OSOBENNOSTI TELOSLOZhENIYa I TOPOGRAFIChESKOY ANATOMII PAKhOVOY OBLASTI U DETEY BOL'NYKh KRIPTORKhIZMOM Abstract PDF
(Rus)
No 16-17 (2004) Articles KhIRURGIChESKAYa ANATOMIYa PODPOD\"YaZYChNYKh MYShTs Abstract PDF
(Rus)
No 76 (2019) Articles HARMFUL HABITS OF MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS Abstract PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies