No 48 (2012)

Articles
INDIVIDUAL'NYY VYBOR PSIKhOTROPNYKh PREPARATOV PRI LEChENII TREVOZhNO-DEPRESSIVNOGO SINDROMA U LITs OPERATORSKIKh PROFESSIY
Batishcheva G.A., Lubavskaya S.S., Belyaeva E.N.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2012;(48):3-10
views
PDF
(Rus)
DIAGNOSTIKA I LEChENIE BOL'NYKh S PREIMUShchESTVENNYM PORAZhENIEM MAKULYaRNOY OBLASTI SETChATKI
Kovalevskaya M.A., Veprintsev N.I., Milutina S.O.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2012;(48):11-15
views
PDF
(Rus)
CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS
Budnevskiy A.V., Shiryaev O.Y., Elgurkaev A.R.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2012;(48):16-22
views
PDF
(Rus)
OTsENKA EFFEKTIVNOSTI KONTROLIRUEMOY PATsIENTOM EPIDURAL'NOY ANALGEZII U BOL'NYKh OPERIROVANNYKh LYuMBOTOMIChESKIM DOSTUPOM PO POVODU OPUKhOLI POChKI
Morozov D.V., Goncharova E.G., Eremin A.E.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2012;(48):23-26
views
PDF
(Rus)
RAZRABOTKA EFFEKTIVNNYKh SPOSOBOV LEChENIYa TUBERKULEZNOGO PLEVRITA
Stogova N.A., Pechersky A.I., Lushnikov L.V.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2012;(48):27-30
views
PDF
(Rus)
AUXILIARY IMMUNO-THERAPY OF PYO-INFLAMMATORY DISEASES OF VARIOUS GENESIS
Tolmacheva A.V., Dobrosockix G.V., Koruniuk D.I., Zhurichina I.V., Zemsckova V.A.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2012;(48):31-36
views
PDF
(Rus)
CHRONIC INFLAMMATORY DISEASES OF THE PELVIC ORGAN OF WOMEN
Korotkih I.N., Anissimova T.V., Brigadirova V.U.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2012;(48):37-42
views
PDF
(Rus)
DEVELOPMENT PROGNOSTIC MODEL REPRODUCTIVE FUNCTION, PREGNANCY AND LABORE IN PATIENTS AFTER MYOMECTOMY
Cherno V.I., Sadov N.A.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2012;(48):43-46
views
PDF
(Rus)
WORKING OUT OF THE INTEGRATED INDICATOR CHARACTERIZING WEIGHT OF OUTCOME ТCHМТ TO NEUROLOGIC SIGNS
Radushkevich V.L., Gladskih N.A., Bogachova E.V.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2012;(48):47-50
views
PDF
(Rus)
MELATONIN IN THE CORRECTION OF SLEEP DISORDERS IN ELDERLY PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Popova A.N., Budnevskiy A.V., Tribubunceva L.V.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2012;(48):51-55
views
PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies