No 46 (2011)

Articles
PROGNOSTIC FACTORS AFFECT THE QUALITY POSTOPERATIVE PERIOD PROSTATECTOMY FROM PATIENTS WITH CHRONICAL LIVER DISEASES
Strelnikov A.V., Solyanik A.I., Kudryashova E.V., Kartashov E.M., Serzhanina O.A.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2011;(46):3-8
views
PDF
(Rus)
OSOBENNOSTI VYPOLNENIYa RASShIRENNOY KhEYLOSTOMATOSKOPII PRI DIAGNOSTIKE ZABOLEVANIY SLIZISTOY OBOLOChKI POLOSTI RTA I GUB
Didenko I.Y., Korotkih N.G., Petrov A.V.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2011;(46):9-15
views
PDF
(Rus)
INNOVATsIONNAYa BIOMEKhANIChESKAYa DIAGNOSTIKA DONOZOLOGIChESKIKh SOSTOYaNIY SERDEChNO-SOSUDISTOY SISTEMY
Shil'ko S.V., Anichkin V.V., Kuzminsky Y.G.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2011;(46):16-22
views
PDF
(Rus)
EFFECT OF LOW INTENSITY LASER RADIATION ON QUALITYOF LIFE IN PATIENTS WITH PAROXYSMAL ARRHYTHMIAS
Kashchenko O.V.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2011;(46):23-27
views
PDF
(Rus)
MULTICOMPONENT IMMUNOTHERAPY OF PYOINFLAMMATORY DISEASES OF THE SKIN
Zhurihina I.I., Horoshilov A.A.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2011;(46):28-31
views
PDF
(Rus)
THE OBJECTIVELY ESTIMATIONS OF QUALITY OF THE MODE AND THE DAILY RHYTHM OF A FOOD
Romanova M.M., Mahortova I.S., Romanov N.A.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2011;(46):32-36
views
PDF
(Rus)
PULMONARY REGISTER IN ANALYSIS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN GENERAL PRACTICE (FAMILY MEDICINE)
Burlachuk V.T., Tribunceva L.V., Altuchova Y.V., Budnevskiy A.V.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2011;(46):37-42
views
PDF
(Rus)
POPULATION STUDIES OF THE FREQUENCY OF FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY IN PREGNANT WOMEN WITH EXTRAGENITAL DISEASES
Korg M.A., Korotkih I.N., Brigadirova V.Y.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2011;(46):43-47
views
PDF
(Rus)
CLINICAL EFFICIENCY OF MEDICATION INSOMNIA OF ELDERLY AGE PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA
Dobrinina I.S., Budnevsky A.V., Kozhevnikova S.A.
Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. 2011;(46):48-56
views
PDF
(Rus)

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies