No 22 (2005)

Articles

VROZhDENNAYa DISFUNKTsIYa KORY NADPOChEChNIKOV U DETEY V DOSKRININGOVYY PERIOD

Shiryaeva L.I., Pozdnyakov A.M.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(22):1-4
pages 1-4 views

REABILITATsIYa PATsIENTOK S TRUBNO-PERITONEAL'NYM BESPLODIEM POSLE ENDOSKOPIChESKIKh OPERATsIY NA ORGANAKh MALOGO TAZA

Korotkikh I.N., Smol'yaninova I.V., Golodukhina Y.A., Kostrikin I.A.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(22):5-9
pages 5-9 views

SPOSOBY PROGNOZIROVANIYa OSLOZhNENIY POSLE ABDOMINAL'NOGO RODORAZREShENIYa BEREMENNYKh S RAZLIChNOY STEPEN'Yu RISKA

Shchetinkina E.S.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(22):10-12
pages 10-12 views

SRAVNITEL'NAYa OTsENKA FUNKTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa SERDEChNO-SOSUDISTOY SISTEMY S ISPOL'ZOVANIEM NAGRUZOChNYKh PROB

Sapronov G.I., Peleshenko E.I., Ivanova G.A.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(22):13-15
pages 13-15 views

PRINCIPAL APPROACH TO AFFECTIVE DISORDERS THERAPY IN ISCHEMI DISEASE OF HEART

Kutashov V.A.

Abstract

Issues dealing with affective disorders therapy in such the most widely spread disease as ischemi disease of heart is considered in the suggested article. The leading role in depression treatment belongs to tranquilyzers in combination with antidepressants or neuroleptics of atypical structure in small doses. The additional treatment method is rational psychotherapy in combination with psychocorrection. The optimal is combination of psychopharmacology and psychotherapy with purpose of the most efficient affective disorders therapy .
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(22):16-19
pages 16-19 views

PERSONALITY ACCENTUATION IN PATIENTS WITH AFFECTIVE DISORDERS IN ISCHEMIC DISEASE OF HEART

Kutashov V.A., Kutashova L.A.

Abstract

Issues dealing with personal accentuation definition in patients with ischemic disease of heart both in affective disorders groups and without affective symptomatics are considered in the given article. In ischemic disease regardless of presence or absence of affective disorders disthymic type of personality insignificantly predominated. We also evaluated dependence of accentuation type upon the revealed clinical typology of affective disorders. In patients with anxiety-depressive syndrome manifestations in premobid condition features of pedantry prevailed more often. Depressive condition with prevalence of melancholy more often were developed in persons with prevalence of disthymic demonstrative features in premorbid condition. Adynamic depression was more often met in persons with hypertimic, excitable, anxious features premorbid condition.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(22):20-22
pages 20-22 views

ULUChShENIE EFFEKTIVNOSTI LEChENIYa EROZIVNO-YaZVENNYKh PORAZhENIY GASTRODUODENAL'NOY ZONY S POMOShch'Yu KhROMOTERAPII I NIZKOINTENSIVNOGO LAZERNOGO IZLUChENIYa

Malyukov D.A.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(22):23-25
pages 23-25 views

PRIMENENIE KOMBINIROVANNOY LAZEROTERAPII U BOL'NYKh GIPERTONIChESKOY BOLEZN'Yu S NARUShENIYaMI RITMA

Grigor'ev A.V., Nikitin A.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(22):26-28
pages 26-28 views

KLINIChESKAYa EFFEKTIVNOST' DIFFERENTsIROVANNOGO LEChENIYa BRONKhIAL'NOY ASTMY

Bolotskikh V.I., Zemskov A.M., Zemskov M.A., Zoloedov V.I.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(22):29-33
pages 29-33 views

DYNAMICS of INTEGRATION of LABORATORY PARAMETERS AT the DIFFERENTIATED TREATMENT of the BRONCHIAL ASTHMA

Bolotskih V.I., Zemskov A.M., Zemskov M.A., Zolooedov V.I.

Abstract

The problem of work will consist in studying ability composed the иммуно-laboratory status to enter correlation mutual relations after five variants of therapy with Ruzam: combinations of base treatment with Ruzam and Timogen, too with Gemodes, too with Levamisol, too with Nucleinat sodium, too with Rudostin. As the tool for the decision of a task in view definition of total integration and associations of key targets of the differentiated treatment composed the formula served.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(22):34-36
pages 34-36 views

VAZhNOST' TsITOLOGIChESKOGO METODA V DIAGNOSTIKE MELANOMY KOZhI

Mamchik T.A., Kostenko S.M., Malanchuk A.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(22):37-38
pages 37-38 views

SPOSOB VYYaVLENIYa POVREZhDENIYa SARKOLEMMY KARDIOMIOTsITOV IZOLIROVANNOGO SERDTsA POSLE IShEMII RAZLIChNOY DLITEL'NOSTI

Alabovskiy V.V., Vinokurov A.A.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(22):39-44
pages 39-44 views

SPOSOB ISPOL'ZOVANIYa APPARATA DENAS I PREPARATA «MALAVTILIN» PRI POSTPLOMBIROVOChNYKh BOLYaKh

Borisova E.G.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(22):45
pages 45 views

IZGOTOVLENIE ZUBNYKh PLASTIN DLYa MIKROSKOPIChESKOGO ISSLEDOVANIYa PRILEGANIYa KORNEVOGO GERMETIKA K DENTINU I GUTTAPERChEVYM ShTIFTAM

Solov'eva A.L., Leybovich B.E., Zolotareva I.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(22):46-49
pages 46-49 views

PASPORT PARODONTOLOGIChESKOGO BOL'NOGO

Sushchenko A.V., Loginova A.Y.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(22):50-52
pages 50-52 views

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies