No 19-20 (2005)

Articles

ANALIZ DANNYKh O POSTUPIVShIKh NA PRINUDITEL'NOE LEChENIE V 2003-2004 gg

Popov S.N., Zhigulina M.S., Mashchenko F.A., Kutepova M.F., Proshchalykina V.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):1-3
pages 1-3 views

ROL' ORGANOV ZDRAVOOKhRANENIYa V PROFILAKTIKE BOLEZNEY ZAVISIMOSTI SREDI DETEY I PODROSTKOV V VORONEZhE

Alekseeva D.N., Surina O.M.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):4-8
pages 4-8 views

ZNAChENIE INFORMATsIONNYKh TEKhNOLOGIY V UPRAVLENII LEChEBNO-DIAGNOSTIChESKIM PROTsESSOM KLINIKI TERAPEVTIChESKOY STOMATOLOGII

Kunin A.A., Sushchenko A.V., Oleynik O.I.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):9-11
pages 9-11 views

SOSTOYaNIE REPRODUKTIVNOGO ZDOROV'Ya DEVOChEK-PODROSTKOV

Grigor'ev V.G., Kupriyanova E.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):12-15
pages 12-15 views

OZONOTERAPIYa V KhIRURGIChESKOM LEChENII BOL'NYKh MOChEKAMENNOY BOLEZN'Yu S OSTRYM KAL'KULEZNYM PIELONEFRITOM

Kuz'menko V.V., Avdeev A.I., Semenov B.V., Kuz'menko A.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):16-19
pages 16-19 views

RAZVITIE KOMMUNIKATIVNYKh NAVYKOV SREDNIKh MEDITsINSKIKh RABOTNIKOV, OBUChAYuShchIKhSYa NA OTDELENII POSLEDIPLOMNOGO OBRAZOVANIYa

Shestakova O.V., Tatarinova I.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):20-22
pages 20-22 views

PREODOLENIE P'YaNSTVA V ROSSII VTOROY POLOVINY 19 VEKA KAK PRIMER KhRISTIANSKOGO MILOSERDIYa

Burdykina I.N., Tatarinova I.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):23-25
pages 23-25 views

MORFOLOGIChESKAYa STRUKTURA PREDSTATEL'NOY ZhELEZY I UROVEN' PROSTAT-SPETsIFIChESKOGO ANTIGENA

Osipov P.G.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):26-28
pages 26-28 views

AKTUAL'NOST' KhIRURGIChESKOY KORREKTsII DISLIPOPROTEINEMII

Parkhisenko Y.A., Fettser D.V., Burmakova L.M., Achkasova Y.A.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):29-31
pages 29-31 views

SPOSOB OPERATsII PARTsIAL'NOGO ILEOShUNTIROVANIYa V EKSPERIMENTE

Parkhisenko Y.A., Fettser D.V., Burmakova L.M.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):32-35
pages 32-35 views

ORGANIZATsIONNYE ASPEKTY OPTIMIZATsII OKAZANIYa AMBULATORNOY KhIRURGIChESKOY STOMATOLOGIChESKOY POMOShchI NASELENIYu VORONEZhSKOY OBLASTI

Mezentsev E.V., Gubin M.A., Serdyukov Y.P.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):36-39
pages 36-39 views

THE PLACE OF ULTRASONIC METHOD OF EXAMINATION IN DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF MAMMER AT FIRST STAGE OF MEDICAL-SANITARY AID TO POPULATION

Chernogorova N.N., Tagieva M.S., Chernogorova E.S.

Abstract

Integrated ultrasonic analysis is the high-informative, harmless and available method of early diagnosis of pathological changes of mammer.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):40-45
pages 40-45 views

REABILITATsIYa PATsIENTOK S TRUBNO-PERITONEAL'NYM BESPLODIEM POSLE ENDOSKOPIChESKIKh OPERATsIY NA ORGANAKh MALOGO TAZA S PRIMENENIEM MEDITsINSKOGO OZONA

Korotkikh I.N., Smol'yaninova I.V., Golodukhina Y.A.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):46-48
pages 46-48 views

K VOPROSU O MEDIKO-SOTsIAL'NYKh ASPEKTAKh ONKOLOGIChESKOY ZABOLEVAEMOSTI ZhENSKOGO NASELENIYa

Sych G.V., Chaykina N.N.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):49-52
pages 49-52 views

TOKSIKOLOGIChESKOE I SANITARNO-KhIMIChESKOE ISSLEDOVANIE ELASTIChNOY BAZISNOY PLASTMASSY NA OSNOVE POLIVINILKhLORIDA

Kalivradzhiyan E.S., Gordeeva T.A., Savvina E.A., Komarova Y.N.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):53-57
pages 53-57 views

Timely Diagnosis of Disease of mammer at the Polyclinical stage

Chernogorova N.N., Muhin G.V., Kozlov A.I., Tagieva M.S.

Abstract

Cancer rate of mammer among women in Russia has stable tendency to steadily rise. The improvement of the results of treatment of people with cancer of mammer depends not only on improvement of existing methods or working out new methods, but on the improvement of quality of early diagnosis. The possibilities of investigation of women with the pathology of mammer are shown at out - patient treatment - polyclinical stage (the stage of primary examination), using the integrated ultrasound research and interventional methods of research of mammer under ultrasound control.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):58-63
pages 58-63 views

OPYT ISPOL'ZOVANIYa INFORMATsIONNO-OBRAZOVATEL'NYKh TEKhNOLOGIY V MEDITsINSKOM VUZE

Shvedov G.I., Druganova L.P., Shaeva T.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):64-66
pages 64-66 views

STRUKTURNO-FUNKTsIONAL'NOE IZMENENIYa GIPPOKAMPA BELYKh KRYS PRI EKSPERIMENTAL'NOM AUDIOGENNOM STRESS-SINDROME I IKh KORREKTsIYa METODOM BIOREZONANSNOY TERAPII

Kudinova E.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):67-78
pages 67-78 views

KLINIChESKAYa EFFEKTIVNOST' NIZKOINTENSIVNOGO LAZERNOGO IZLUChENIYa U BOL'NYKh GIPERTONIChESKOY BOLEZN'Yu

Eto O.A.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2005;(19-20):79-81
pages 79-81 views

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies