No 16-17 (2004)

Articles

K ANALIZU MORFOLOGII BESSIMPTOMNYKh MELKIKh UZLOV ShchITOVIDNOY ZhELEZY

Filin A.A., Malakhov R.V., Danilenko V.I.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):4-5
pages 4-5 views

MORFOFUNKTsIONAL'NOE SOSTOYaNIE NEYRONOV SPINNOMOZGOVYKh UZLOV PRI 10-MESYaChNOM VOZDEYSTVII ELEKTROMAGNITNOGO IZLUChENIYa

Bugrimov D.Y., Vorontsova Z.A.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):6-7
pages 6-7 views

VLIYaNIE RADIOMODIFITsIRUYuShchIKh EFFEKTOV IZMENENNOY GAZOVOY SREDY NA KhARAKTER REAGIROVANIYa KRUPNOKLETOChNYKh YaDER GIPOTALAMUSA

Bykova V.A.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):8-11
pages 8-11 views

GETEROGENNOST' POPULYaTsII TKANEVYKh BAZOFILOV TOShchEY KIShKI I EE ROL' V FORMIROVANII REKTsIY NA ELEKTROMAGNITNOE POLE

Bykov S.E.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):12-16
pages 12-16 views

LUChEVAYa DIAPEVTIKA PROKSIMAL'NOY OKKLYuZII ZhELChNOGO DEREVA

Okhotnikov O.I.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):17-18
pages 17-18 views

DIAGNOSTIKA I KhIRURGIChESKOE LEChENIE PRONIKAYuShchIKh POVREZhDENIY PIShchEVODA

Pogodina A.N., Snigirev M.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):19-20
pages 19-20 views

PROVEDENIE INTRAKRANIAL'NYKh VMEShATEL'STV V USLOVIYaKh UMERENNOY UPRAVLYaEMOY GIPOTERMII

Matveev V.I., Lanetskaya V.M., Glushchenko A.V., Malakhov V.B., Goncharova G.A.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):21-22
pages 21-22 views

LEChENIE BOL'NYKh S MEKhANIChESKOY ZhELTUKhOY S ISPOL'ZOVANIEM OZONOTERAPII

Parkhisenko Y.A., Bil'chenko S.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):23-25
pages 23-25 views

OSOBENNOSTI ETIOPATOGENEZA RETsIDIVOV OSTRYKh GASTRODUODENAL'NYKh YaZVENNYKh KROVOTEChENIY

Evseev M.A., Ivakhov G.B., Asfaram S.R.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):26-27
pages 26-27 views

PROGNOZIROVANIE RETsIDIVOV GASTRODUODENAL'NYKh YaZVENNYKh KROVOTEChENIY

Gostishchev V.K., Afanas'ev A.N., Evseev M.A.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):28-29
pages 28-29 views

RATsIONAL'NAYa ANTIBAKTERIAL'NAYa TERAPIYa INFEKTsIONNYKh OSLOZhNENIY POSLE ALLOTRANSPLANTATsII POChKI

Andreev A.A., Zentsova E.A., Nikishina T.G., Frolova Y.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):30-32
pages 30-32 views

NEKOTORYE OSOBENNOSTI TELOSLOZhENIYa I TOPOGRAFIChESKOY ANATOMII PAKhOVOY OBLASTI U DETEY BOL'NYKh KRIPTORKhIZMOM

Gisak S.N., Chernykh A.V., Mikhalev N.E., Parizhskiy V.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):33-35
pages 33-35 views

KhIRURGIChESKAYa ANATOMIYa PODPOD\"YaZYChNYKh MYShTs

Chernykh A.V., Maleev Y.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):36-37
pages 36-37 views

NEKOTORYE FAKTORY RISKA RAZVITIYa NESOSTOYaTEL'NOSTI KUL'TI BRONKhA POSLE PNEVMONEKTOMII

Ivanov S.V., Seleznev Y.P., Yakovenko O.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):38
pages 38 views

PSIKhIChESKIE RASSTROYSTVA U BOL'NYKh ARTERIAL'NOY GIPERTONIEY I IKh TERAPEVTIChESKAYa KORREKTsIYa V USLOVIYaKh OBShchESOMATIChESKOGO STATsIONARA

Eto O.A.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):39-43
pages 39-43 views

PROFILAKTIKA POSTEKSTRAKTsIONNOY ATROFII TKANEY ChELYuSTEY

Korotkikh N.G., Lesnykh N.N.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):44-46
pages 44-46 views

OPTIMIZATsIYa TAKTIKI PRI LEChENII KONTUZIONNYKh OChAGOV GOLOVNOGO MOZGA

Lanetskaya V.M., Bachurin G.M.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):47-48
pages 47-48 views

OSOBENNOSTI MEKhANIZMA VOZNIKNOVENIYa I VZAIMOVLIYaNIYa KOMPONENTOV SOChETANNYKh ChEREPNO-LITsEVYKh POVREZhDENIY

Kharitonov D.Y.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):49-53
pages 49-53 views

VYBOR METODA LEChENIYa PRI POLIFOKAL'NYKh PERELOMAKh KOSTEY GOLENI

Kolesnikov Y.P., Tokar' V.A.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):54-55
pages 54-55 views

OSOBENNOSTI TEChENIYa RASSEYaNNOGO SKLEROZA PRI RANNEM DEBYuTE

Bragina O.V.
Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye (Naučno-medicinskij vestnik Centralʹnogo Černozemʹâ). 2004;(16-17):56-58
pages 56-58 views

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies