Issue Title
Vol 16, No 1 (2013) THE STUDY OF THE SOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA
Abstract PDF
(Rus)
Shtankov S.I., Rykova V.L., Flenkina E.D.
No 11 (2008) OSOBENNOSTI KLINIChESKIKh FORM I TIPOV TEChENIYa ShIZOFRENII, KOMORBIDNOY TUBERKULEZU LEGKIKh
Abstract PDF
(Rus)
Sitnikova O.N., Kutepova M.F., Komarov E.A.
No 10 (2007) SRAVNITEL'NYY ANALIZ DINAMIKI VYRAZhENNOSTI PSIKhOSIMPTOMATIKI I POKAZATELEY KAChESTVA ZhIZNI BOL'NYKh ShIZOFRENIEY, OSLOZhNENNOY ALKOGOLIZMOM, PRI NAZNAChENII KVETIAPINA I KATOLITA
Abstract PDF
(Rus)
Avilova A.V., Alekseeva D.N., Shiryaev O.Y., Reznikov K.M.
Vol 16, No 1 (2013) STARTING SCHIZOPHRENIA THERAPY: THE ROLE OF PSYCHIATRIST
Abstract PDF
(Rus)
Rogozina M.A., Podvigin S.N.
No 11 (2008) DINAMIKA RASPROSTRANENNOSTI ADDIKTIVNOGO POVEDENIYa KAK STRATEGII SOVLADANIYa S DISTRESSOM, OBUSLOVLENNYM NEGATIVNOY SIMPTOMATIKOY, V PRODROME PERVIChNOGO EPIZODA ShIZOFRENII
Abstract PDF
(Rus)
Romanenko R.N., Shiryaev O.Y., Zheleznyakov M.A.
Vol 21, No 2 (2018) CLINICAL CASE OF ATYPICAL COURSE OF PARANOID SCHIZOPHRENIA
Abstract PDF
(Rus)
Shtankov S.I., Azarov D.A., Pulavskaya K.S.
Vol 16, No 1 (2013) THE ABUSE OF TRIHEXYPHENIDIL IN OUTPATIENT SCHIZOPHRENICS
Abstract PDF
(Rus)
Polozova T.M., Malin D.I., Vorobjeva G.P., Akinin N.B., Stcherbak A.I.
No 11 (2008) ANALIZ DINAMIKI KLINIChESKOY KARTINY ShIZOFRENII S RAZLIChNYMI VARIANTAMI DEFITsITARNOY SIMPTOMATIKI NA FONE TERAPII KOMBINATsIYaMI IMMUNOTROPNOGO SREDSTVA S KLASSIChESKIM I ATIPIChNYM ANTIPSIKhOTIKAMI
Abstract PDF
(Rus)
Romanenko R.N., Shiryaev O.Y., Trubnikova N.M.
Vol 21, No 2 (2018) STRUCTURE OF SCHIZOPHRENIA MORBIDITY IN VORONEZH
Abstract PDF
(Rus)
Shtankov S.I., Mytyga P.G., Mokhova E.S.
Vol 16, No 1 (2013) AWARNESS OF MENTAL DISORDERS. APPROACHES TO THE STUDY (a review of the literature)
Abstract PDF
(Rus)
Minakov A.A., Grechaniy S.V.
No 11 (2008) DINAMIKA NEYROKOGNITIVNOGO DEFITsITA U BOL'NYKh ShIZOFRENIEY S RAZLIChNYMI VARIANTAMI DEFITsITARNOY SIMPTOMATIKI NA FONE TERAPII KOMBINATsIYaMI IMMUNOTROPNOGO SREDSTVA S KLASSIChESKIM I ATIPIChNYM ANTIPSIKhOTIKAMI
Abstract PDF
(Rus)
Romanenko R.N., Shiryaev O.Y., Nesterova T.B.
Vol 20, No 2 (2017) MODELIROVANIE VEROYaTNOSTI POVTORNYKh PRISTUPOV PRI ShIZOFRENII
Abstract PDF
(Rus)
Shtankov S.I.
Vol 15, No 1 (2012) PROBLEMA TERAPII DEPRESSIY PRI ShIZOFRENII
Abstract PDF
(Rus)
Grechko T.Y.
No 11 (2008) VZAIMOSVYaZ' PSIKhOPATOLOGIChESKOY SIMPTOMATIKI I VARIABEL'NOSTI SERDEChNOGO RITMA U BOL'NYKh ShIZOFRENIEY PRI RAZLIChNYKh VARIANTAKh LEChENIYa
Abstract PDF
(Rus)
Reznikov M.K., Zhitkova S.N., Manukovskaya E.V., Budina N.Y.
Vol 20, No 2 (2017) PSIKhOLOGIChESKIE ASPEKTY V MEDITsINSKOY PRAKTIKE (obzor literatury)
Abstract PDF
(Rus)
Shiriaev O.Y., Zhidkikh B.D.
Vol 15, No 1 (2012) PSYCHOTROPIC THERAPY OF PREGNANT
Abstract PDF
(Rus)
Alexeeva D.N., Starykh V.V.
No 11 (2008) REMISSIYa PRI ShIZOFRENII, ANALIZ SOVREMENNYKh TENDENTsIY SISTEMATIKI I SPOSOBOV OTsENKI
Abstract PDF
(Rus)
Grechko T.Y., Grechko Y.N.
Vol 20, No 2 (2017) KLINIChESKIY SLUChAY ShIZOFRENII GRETERA
Abstract PDF
(Rus)
Sitnikova O.N., Kleymenova S.A., Gerasimova T.Y., Bazhenova E.V.
Vol 14, No 1 (2011) BLIZhAYShIE I OTDALENNYE REZUL'TATY KORREKTsII VYRAZhENNOSTI NEYROKOGNITIVNOGO DEFITsITA U BOL'NYKh ShIZOFRENIEY
Abstract PDF
(Rus)
Podvigin S.N., Budnevskiy A.V.
No 11 (2008) OSOBENNOSTI VLIYaNIYa KATOLITA NA BIOKhIMIChESKIE I IMMUNOLOGIChESKIE POKAZATELI KROVI BOL'NYKh ShIZOFRENIEY, OSLOZhNENNOY ALKOGOL'NOY ZAVISIMOST'Yu
Abstract PDF
(Rus)
Avilova A.V., Khar'kina D.N.
Vol 20, No 2 (2017) ANALIZ OShIBOK TERAPII TRUDNOKURABEL'NYKh BOL'NYKh ShIZOFRENIEY V AMBULATORNOY PRAKTIKE
Abstract PDF
(Rus)
Rogozina M.A., Podvigin S.N., Azarova A.M., Alekseeva D.N.
Vol 14, No 1 (2011) OTsENKA RASPROSTRANENNOSTI I VYRAZhENNOSTI POBOChNYKh EFFEKTOV PSIKhOFARMAKOTERAPII PATsIENTOV S PARANOIDNOY ShIZOFRENIEY
Abstract PDF
(Rus)
Podvigin S.N., Budnevskiy A.V.
No 10 (2007) REZISTENTNOST' K PSIKhOFARMAKOTERAPII ShIZOFRENII I PUTI EE SNIZhENIYa
Abstract PDF
(Rus)
Fedorov B.A., Shiryaev O.Y., Reznikov K.M., Petrov N.A., Khorvat N.V.
Vol 20, No 2 (2017) OSOBENNOSTI TEChENIYa ENDOGENNOY PATOLOGII U PATsIENTA S SOPUTSTVUYuShchEY NARKOTIChESKOY ZAVISIMOST'Yu (klinicheskiy sluchay)
Abstract PDF
(Rus)
Alexeeva D.N., Shiryaev O.U., Burakova A.V., Rogozina M.A.
Vol 8, No 1-2 (2005) The analyses of the pharmacoresistant patients with schizophrenia dur-ing Fluanxol treat-ment
Abstract PDF
(Rus)
Konopelko R.G., Valikova E.A., Fedorov N.V., Larskih S.V., Machortova I.S.
1 - 25 of 31 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies