Issue Title
Vol 20, No 2 (2017) PERSPEKTIVY ISPOL'ZOVANIYa PREPARATA «ETOKSIDOL» V KOMPLEKSNOY TERAPII TREVOZhNYKh RASSTROYSTV (obzor literatury)
Abstract PDF
(Rus)
Grechko T.Y.
No 11 (2008) DINAMIKA KLINChESKIKh SIMPTOMOV I KAChESTVA ZhIZNI U BOL'NYKh S ZATYaZhNOY FORMOY KLIMAKTERIChESKOGO SINDROMA PRI NAZNAChENII AZAFENA
Abstract PDF
(Rus)
Shapovalov D.L., Shiryaev O.Y.
Vol 16, No 1 (2013) TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS
Abstract PDF
(Rus)
Shiryaev O.Y., Elgurkaev A.R., Budnevskiy A.V.
No 11 (2008) ANALIZ VZAIMOSVYaZEY PSIKhIChESKOGO SOSTOYaNIYa, LIChNOSTNO- OBUSLOVLENNYKh FORM REAGIROVANIYa, STRUKTURY VNUTRENNEY KARTINY BOLEZNI I UROVNYa KAChESTVA ZhIZNI U BOL'NYKh KhOBL
Abstract PDF
(Rus)
Teslinov I.V., Shiryaev O.Y., Shapovalov D.L., Knyaz'kova O.E.
Vol 16, No 1 (2013) CHRONIC AFFECTIVE SYMPTOMS AS A PART OF THE ORGANIC MENTAL SYNDROME
Abstract PDF
(Rus)
Shapovalov D.L., Podvigin S.N., Karpik I.N., Potchinkova V.A.
No 11 (2008) PRIMENENIE KOEFFITsIENTOV TREVOGA/ZATORMOZhENNOST' I VOZBUZhDENIE ZATORMOZhENNOST' V VOPROSE OB UTOChNENII NAPRAVLENNOSTI DEYSTVIYa KATOLITA NA DEPRESSIVNYY SIMPTOMOKOMPLEKS
Abstract PDF
(Rus)
Semenova E.A.
Vol 16, No 1 (2013) EXPERIENCE AGOMELATINE IN TREATING ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH CHRONIC SINUSITIS
Abstract PDF
(Rus)
Palchikov M.A., Akinin N.B.
No 11 (2008) KAChESTVO ZhIZNI I OTsENKA TREVOZhNO-DEPRESSIVNYKh SOSTOYaNIY BOL'NYKh VIRUSNYM GEPATITOM C.
Abstract PDF
(Rus)
Nikitin A.O.
Vol 16, No 1 (2013) USE OF ADAPTOL IN THE TREATMENT OF CHRONIC BACK PAIN IN PATIENTS WITH ANXIETY DISORDERS
Abstract PDF
(Rus)
Markin S.P.
No 11 (2008) PRIMENENIE TRANKVILIZATORA GRANDAKSINA PRI LEChENII PSIKhOVEGETATIVNOGO SINDROMA
Abstract PDF
(Rus)
Markin S.P., Markina V.A., Artemov A.N., Chuprina S.E., Natarova E.B., Esin A.A.
Vol 16, No 1 (2013) FEATURES OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA
Abstract PDF
(Rus)
Kutashov V.A., Popov D.V.
Vol 22, No 1 (2019) OBESITY IN PATIENTS WITH ANGINA PECTORIS: ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE, ANXIETY, DEPRESSION AND COMPLIANCE TO THE TREATMENT
Abstract PDF
(Rus)
Strakhova N.V., Kaliyeva M.A., Zuykova A.A., Belozerova E.V.
Vol 16, No 1 (2013) ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN METABOLIC SYNDROME AND THEIR CORRECTION
Abstract PDF
(Rus)
Dontsov A.V.
Vol 21, No 2 (2018) THE STATE OF HEALTH OF STUDENTS OF MEDICAL SCHOOL ACCORDING TO QUESTIONNAIRE
Abstract PDF
(Rus)
Rogozina M.A., Podvigin S.N., Azarova A.M.
Vol 15, No 2 (2012) TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS
Abstract PDF
(Rus)
Shiryaev O.Y., Budnevskiy A.V., Elgurkaev A.R.
Vol 21, No 2 (2018) THE STUDY OF EATING BEHAVIOR IN CHILDREN OF PRE-PUBERTAL AGE WITH THE PATHOLOGY OF THE GASTROINTESTINAL TRACT
Abstract PDF
(Rus)
Ljapunova J.A., Plahuta A.A., Grechanyi S.V.
Vol 15, No 2 (2012) ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH DIABETES TYPE 2 AND WAYS OF TREATMENT EVALUATION
Abstract PDF
(Rus)
Remizova E.A., Shiriaev O.Y., Makhortova I.S.
Vol 20, No 2 (2017) EMOTsIONAL'NYE RASSTROYSTVA I SINDROM NOChNOY EDY U BOL'NYKh S FUNKTsIONAL'NOY PATOLOGIEY ZhELUDOChNO-KIShEChNOGO TRAKTA: VOZMOZhNOSTI RANNEY DIAGNOSTIKI I KORREKTsII
Abstract PDF
(Rus)
Shiryaev O.Y., Romanov M.M., Babkin A.P., Zuykova A.K.
Vol 15, No 2 (2012) THE ANALYSIS OF DYNAMICS OF DISTURBING-DEPRESSIVE FRUSTRATION AT PACIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THERAPY «ТERALIGEN»
Abstract PDF
(Rus)
Popov D.V., Shiryaev O.Y., Budnevskiy A.V.
Vol 20, No 2 (2017) NEKOTORYE POKAZATELI EMOTsIONAL'NOGO SOSTOYaNIYa SPETsIALISTOV AVARIYNO-SPASATEL'NYKh FORMIROVANIY
Abstract PDF
(Rus)
Petrova A.V., Sklyarova T.P., Shiryaev O.Y.
No 11 (2008) VLIYaNIE TsEREBROVASKULYaRNYKh I PSIKhOENDOKRINNYKh RASSTROYSTV NA FORMIROVANIE UROVNYa KAChESTVA ZhIZNI ZhENShchIN, STRADAYuShchIKh ZATYaZhNOY FORMOY KLIMAKTERIChESKOGO SINDROMA
Abstract PDF
(Rus)
Shapovalov D.L., Shiryaev O.Y., Borisenko T.Y.
1 - 21 of 21 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies