Issue Title
No 11 (2008) VLIYaNIE TsEREBROVASKULYaRNYKh I PSIKhOENDOKRINNYKh RASSTROYSTV NA FORMIROVANIE UROVNYa KAChESTVA ZhIZNI ZhENShchIN, STRADAYuShchIKh ZATYaZhNOY FORMOY KLIMAKTERIChESKOGO SINDROMA
Abstract PDF
(Rus)
Shapovalov D.L., Shiryaev O.Y., Borisenko T.Y.
Vol 16, No 1 (2013) ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN METABOLIC SYNDROME AND THEIR CORRECTION
Abstract PDF
(Rus)
Dontsov A.V.
Vol 21, No 2 (2018) POSTPARTUM AFFECTIVE DISORDERS IN WOMEN WITH HEALTHY NEWBORNS AND NON-HEALTHY CHILD IN THE DEPARTMENT OF NEONATAL PATHOLOGY
Abstract PDF
(Rus)
Fomenko A.N., Kozhadey E.V., Kozhadey S.V.
Vol 17, No 1 (2014) INVESTIGATION OF THE DYNAMICS DEPRESSIVE SYMPTOMS IN PATIENTS WITH CHRONIC SINUSITIS USING DIFFERENT METHODS OF PSYCHOPHARMACOLOGICAL CORRECTION
Abstract PDF
(Rus)
Palchikov M.A., Alexeeva D.N., Shchukin I.S.
No 11 (2008) DINAMIKA KLINChESKIKh SIMPTOMOV I KAChESTVA ZhIZNI U BOL'NYKh S ZATYaZhNOY FORMOY KLIMAKTERIChESKOGO SINDROMA PRI NAZNAChENII AZAFENA
Abstract PDF
(Rus)
Shapovalov D.L., Shiryaev O.Y.
Vol 15, No 2 (2012) TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS
Abstract PDF
(Rus)
Shiryaev O.Y., Budnevskiy A.V., Elgurkaev A.R.
Vol 21, No 2 (2018) PSYCHOLOGICAL DISORDERS IN PATIENTS WITH SCATTERED SCLEROSIS (REVIEW OF LITERATURE)
Abstract PDF
(Rus)
Ulyanova O.V., Kostyleva M.V., Kutashov V.A.
Vol 17, No 1 (2014) LOOK AT THE PROBLEM OF TRAUMATIC BRAIN INJURY
Abstract PDF
(Rus)
Markin S.P.
No 11 (2008) ANALIZ VZAIMOSVYaZEY PSIKhIChESKOGO SOSTOYaNIYa, LIChNOSTNO- OBUSLOVLENNYKh FORM REAGIROVANIYa, STRUKTURY VNUTRENNEY KARTINY BOLEZNI I UROVNYa KAChESTVA ZhIZNI U BOL'NYKh KhOBL
Abstract PDF
(Rus)
Teslinov I.V., Shiryaev O.Y., Shapovalov D.L., Knyaz'kova O.E.
Vol 15, No 2 (2012) ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS WITH DIABETES TYPE 2 AND WAYS OF TREATMENT EVALUATION
Abstract PDF
(Rus)
Remizova E.A., Shiriaev O.Y., Makhortova I.S.
Vol 21, No 2 (2018) USE OF THE GOTLAND SCALE OF THE DEPRESSION AND QUESTIONNAIRE “MY TEMPERAMENT” FOR EVALUATING THE MENTAL HEALTH OF THE STUDENTS
Abstract PDF
(Rus)
Grechko T.Y., Edigarian E.S., Korchagin V.V.
Vol 17, No 1 (2014) THE INCIDENCE OF DEPRESSION AMONG PATIENTS WITH HYPOTHYROIDISM
Abstract PDF
(Rus)
Kutashov V.A., Priputnevich D.N., Sablina L.A., Sklyarova A.V.
No 11 (2008) PRIMENENIE KOEFFITsIENTOV TREVOGA/ZATORMOZhENNOST' I VOZBUZhDENIE ZATORMOZhENNOST' V VOPROSE OB UTOChNENII NAPRAVLENNOSTI DEYSTVIYa KATOLITA NA DEPRESSIVNYY SIMPTOMOKOMPLEKS
Abstract PDF
(Rus)
Semenova E.A.
Vol 15, No 2 (2012) THE ANALYSIS OF DYNAMICS OF DISTURBING-DEPRESSIVE FRUSTRATION AT PACIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA AGAINST THERAPY «ТERALIGEN»
Abstract PDF
(Rus)
Popov D.V., Shiryaev O.Y., Budnevskiy A.V.
Vol 21, No 2 (2018) ANALYSIS OF SOCIAL ANXIETY AND ITS INTERRELATION WITH THE LEVEL OF DESADAPTATION, ANXIETY AND DEPRES-SION IN THE MEDICAL STUDENTS
Abstract PDF
(Rus)
Afanasyev S.O., Gayvoronskaya E.B., Nemtseva A.A., Dubova E.A., Frolova A.I.
Vol 17, No 1 (2014) EXPERIENCE WITH THE USE AGOMELATINE HYPERTENSIVE PATIENTS HIGH RISK
Abstract PDF
(Rus)
Gosteva E.V., Vasileva L.V.
No 11 (2008) KAChESTVO ZhIZNI I OTsENKA TREVOZhNO-DEPRESSIVNYKh SOSTOYaNIY BOL'NYKh VIRUSNYM GEPATITOM C.
Abstract PDF
(Rus)
Nikitin A.O.
Vol 15, No 2 (2012) THE CORRELATION BEETWIN PERFECTIONISM AND DEPRESSION IN STUDENTS OF STATE MEDICAL ACADEMY
Abstract PDF
(Rus)
Larskikh M.V., Larskikh S.V.
Vol 20, No 2 (2017) EMOTsIONAL'NYE RASSTROYSTVA I SINDROM NOChNOY EDY U BOL'NYKh S FUNKTsIONAL'NOY PATOLOGIEY ZhELUDOChNO-KIShEChNOGO TRAKTA: VOZMOZhNOSTI RANNEY DIAGNOSTIKI I KORREKTsII
Abstract PDF
(Rus)
Shiryaev O.Y., Romanov M.M., Babkin A.P., Zuykova A.K.
Vol 16, No 1 (2013) TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE IN PATIENTS WITH ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS
Abstract PDF
(Rus)
Shiryaev O.Y., Elgurkaev A.R., Budnevskiy A.V.
No 10 (2007) RASSTROYSTVA DEPRESSIVNOGO SPEKTRA U ZhENShchIN, BOL'NYKh POSTMENOPAUZAL'NYM OSTEOPOROZOM: RASPROSTRANENNOST', STRUKTURA, KLINIKO-GORMONAL'NYE KORRELYaTsII
Abstract PDF
(Rus)
Shiryaev O.Y., Shapovalov D.L., Samuseva E.V.
Vol 15, No 1 (2012) REVELATION OF EMOTIONAL TRAITS AND SUICIDAL RISKS AMONG VORONEZH N.N. BURDENKO STATE MEDICAL ACADEMY STUDENTS AND TUTORS WITH THE HELP OF GRAPHOLOGIC EXAMINATION
Abstract PDF
(Rus)
Grechko T.Y., Semenova E.A., Sumanosov E.S.
Vol 20, No 2 (2017) ISPOL'ZOVANIE RITMIChESKOY TRANSKRANIAL'NOY MAGNITNOY STIMULYaTsII DLYa LEChENIYa DEPRESSII U BOL'NYKh V POZDNEM VOSSTANOVITEL'NOM PERIODE IShEMIChESKOGO INSUL'TA
Abstract PDF
(Rus)
Shulga A.S., Kutasov V.A.
Vol 16, No 1 (2013) CHRONIC AFFECTIVE SYMPTOMS AS A PART OF THE ORGANIC MENTAL SYNDROME
Abstract PDF
(Rus)
Shapovalov D.L., Podvigin S.N., Karpik I.N., Potchinkova V.A.
No 10 (2007) VKLAD GIPOTIREOZA V FORMIROVANIE RASSTROYSTV DEPRESSIVNOGO SPEKTRA U ZhENShchIN POSTMENOPAUZAL'NOGO VOZRASTA S SOChETANNOY SOMATIChESKOY PATOLOGIEY
Abstract PDF
(Rus)
Polozova T.M., Podvigin S.N., Shapovalov D.L.
1 - 25 of 42 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies